Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.20.00 Teruggaven

6 Teruggaaf bij uitvoer

6.1 Wanneer teruggaaf

Teruggaaf van verbruiksbelasting kan worden verleend als alcoholvrije dranken naar een derde land zijn gebracht, of als deze onder een EU-douaneregeling zijn geplaatst met als bestemming een derde land (WVAD, artikel 33, lid 1, letter c).

Door deze teruggaaf wordt bereikt dat er geen verbruiksbelasting drukt op alcoholvrije dranken die niet in Nederland zullen worden verbruikt.

Naar boven

6.2 Verzoek om teruggaaf

Het verzoek om teruggaaf (zie paragraaf 2.3) moet elektronisch via MijnDouane, uiterlijk drie maanden na afloop van kalenderkwartaal waarin de goederen hun bestemming hebben bereikt (URVAD, artikel 22).

De belanghebbende moet een wettelijk vereiste aangifte ten uitvoer of uitvoergeleide document en de bevestiging van uitgang opnemen in zijn administratie. Uit die bescheiden moet blijken dat de producten de EU hebben verlaten (UBVAD, artikel 22).

Naar boven

6.3 Teruggaaf verbruiksbelasting kleine postzendingen

Toegestaan wordt dat voor een zending verbruiksbelastinggoederen, met een waarde van minder dan € 1000,00 en een gewicht minder is dan € 1000 kg (de statistische drempel), waarvoor op basis van de douanewetgeving een mondelinge aangifte kan worden gedaan, teruggaaf van verbruiksbelasting worden verleend zonder dat er een schriftelijke uitvoeraangifte is gedaan, onder de volgende voorwaarden:

  1. Belanghebbende besteedt het geheel uit aan een Koeriersdienst

  2. De Koeriersdienst verzorgt het hele proces, inclusief de mondelinge aangifte ten uitvoer en het vervoer en aankomst buiten EU

  3. Nadat alle handelingen verricht zijn en alle bewijzen binnen zijn, doet betrokkene een verzoek om teruggaaf conform artikel 33, lid 1, letter c WVAD.

  4. Bij het verzoek overlegt betrokkene de bewijzen van de eerdere betaling (conform art 34 WVAD) en de (alternatieve) bewijzen van het verlaten grondgebied EU.

  5. De beoordeling is aan de Inspecteur o.b.v. de aan hem overlegde bewijzen.

Naar boven