Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

50.20.00 Teruggaven

5 Teruggaaf bij vernietiging

5.1 Wanneer teruggaaf

Teruggaaf van verbruiksbelasting kan worden verleend voor alcoholvrije dranken die buiten een IVV onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd (WVAD, artikel 33, lid 1 letter b).

Van vernietiging is bijvoorbeeld sprake als een fabrikant of leverancier "niet meer voor consumptie geschikte producten" terugneemt en vernietigt. Het is ook mogelijk dat een detaillist onverkoopbare goederen zelf wil vernietigen.

Naar boven

5.2 Verzoek om teruggaaf

De teruggaaf wordt verleend aan de belanghebbende. Om dubbele teruggaaf te voorkomen, kan alleen de eigenaar van de alcoholvrije dranken worden aangemerkt als belanghebbende.

Het verzoek om teruggaaf moet uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal worden gedaan waarin de alcoholvrije dranken onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd (URVAD, artikel 21). Het verzoek moet elektronisch via de beveiligde omgeving van de internetsite van de Belastingdienst (het Persoonlijk Domein) worden ingediend.

Naast de gegevens die zijn opgenomen in artikel 26, lid 4 en 5 van de UBVAD, moet in de administratie van degene die om teruggaaf verzoekt ook de gegevens worden vermeld die zijn opgenomen in artikel 21, lid 2 van de URVAD.

Naar boven

5.3 Melden van vernietiging

Een verzoek om vernietiging de (een model staat op douane.nl) wordt ingediend bij het Bedrijven Contact Punt (BCP) van de desbetreffende regio. Er kan alleen teruggaaf worden verleend als er bewijs wordt overlegd dat de verbruiksbelasting over die goederen aan de Nederlandse douane is betaald. Deze bewijzen moet de belanghebbende in zijn administratie bewaren. Alleen een factuur is onvoldoende bewijs, ook als daar de vermelding ‘inclusief verbruiksbelasting’ op staat (zie punt 2.5).

De inspecteur maakt van de vernietiging een ambtelijke verklaring op. Er kan pas met de vernietiging worden begonnen nadat de inspecteur daarvoor toestemming heeft verleend (URVAD, artikel 21, lid 2, onderdeel b).

Naar boven