Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

3 Bevoegdheidsbepalingen

3.1 Controlebevoegdheden

De Douane is bevoegd goederen te controleren. De controlebevoegdheden die te maken hebben met biologische producten staan in onderdeel B van de bijlage van de Algemene douanewet (Adw).

Onderdeel B van de Bijlage van de Adw noemt de Landbouwkwaliteitswet. U gebruikt dus de bevoegdheden uit de Adw voor het toezicht op biologische producten.

Wanneer oefent u controlebevoegdheden uit?

De Douane oefent zijn controlebevoegdheden alleen uit, voor zover dat met het verantwoordelijke departement is vastgelegd in een bijlage bij het Convenant.

Meer informatie over controlebevoegdheden

Meer informatie over het gebruik van uw controlebevoegdheden: Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

Naar boven

3.2 Opsporingsbevoegdheden

De Douane gebruikt geen andere opsporingsbevoegdheden dan de bevoegdheden die in het verlengde liggen van de afgesproken taak. Er kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opgemaakt worden bij de constatering van een overtreding.

Het Handboek Douane, onderdeel 36.00.00 geeft richtlijnen voor de algemene toepassing van de bevoegdheden die staan in het Wetboek van Strafvordering.

De Douane is opsporingsbevoegd voor economische delicten. Dit staat in artikel 17 van de Wet op de economische delicten. Overtredingen van bepaalde voorschriften uit de Landbouwkwaliteitswet zijn economische delicten (artikel 1, onder 4° van de Wet op de economische delicten).

Naar boven