Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

8 Bijzondere onderwerpen

8.1 AV-vernietigen

Biologische goederen kunnen vernietigd worden. De reden voor het vernietigen is niet omdat de goederen niet biologisch zijn. De goederen hebben meestal een samenloop met een andere VGEM-taak. Denk hierbij aan, Fytosanitair, Veterinair en Niet-dierlijke levensmiddelen. De NVWA kan om voor hen moverende redenen besluiten dat de goederen vernietigd moeten worden. In de desbetreffende onderdelen van het HB VGEM kunt u vinden hoe u hierop moet handelen. In Traces moet u het COI ongeldig maken. Dat doet u als volgt:

 1. In vak 12 bij het veld Douanedocument vermeld u de tekst: “vernietiging goederen eventueel met toevoeging: “op last van de NVWA”, als dit het geval is.

 2. Onder vak 18 bij “Controles” vult u altijd in:

  • documenten controle: niet conform

  • ID-controle: niet uitgevoerd

  • fysieke controle: niet uitgevoerd

  • laboratorium test: niet uitgevoerd

 3. In vak 20 bij “Conclusie” vinkt u “niet in te klaren” aan. U zet uw elektronische handtekening.

Naar boven

8.2 COI voor importeur niet-EU-landen

Het systeem van Traces wordt voor de COI’s ook gebruikt door andere landen, die feitelijk een niet-EU land zijn, maar in Traces ‘als Unieland’ behandeld worden. Zo werken Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland tevens in Traces. Biologische producten voor deze landen kunnen niet als biologisch in een lidstaat in het vrije verkeer gebracht worden. Deze goederen moeten onder douaneverband vervoerd worden naar bijvoorbeeld Zwitserland. Daar wordt in Traces het COI geldig gemaakt. Daarna moeten de goederen in dat land in het vrije verkeer gebracht worden. De goederen kunnen wel met het originele (papieren) COI in Nederland in het vrije verkeer gebracht worden, maar alleen met een COI dat in Zwitserland of een van de andere boven genoemde landen, geviseerd is. De code C644 moet wel gebruikt worden om aan te geven dat het een biologische zending betreft.

Naar boven

8.3 Papieren versie COI

Tot eind 2017 werden de COI’s op papieren documenten aangeleverd en geviseerd. Deze werkwijze is verplicht vervangen door de elektronische afgifte en verwerking in Traces. Het kan voorkomen dat biologische goederen opgeslagen zijn waarbij nog zo’n papieren COI geldig is. Deze papieren COI’s hadden geen uiterste geldigheidsdatum. Echter de papieren COI kan niet afgegeven zijn na 17 oktober 2017 zonder ook in Traces te staan. Als u een papieren COI aangeboden krijgt van voor 17 oktober 2017 moet u contact opnemen met de Vaktechnisch Coördinator VGEM.

Als een derde land geen gebruik kan maken van de electronische handtekening in Traces, moeten ze naast de Traces versie ook het originele papieren COI gebruiken. Dit zijn de enige papieren COI’s die de Douane op papier viseerd.

Naar boven