Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

10 Handhaving

Skal voorziet de Douane van relevante informatie voor het uitoefenen van haar taak. De Douane handhaaft op basis van risicoanalyses. De Douane en Skal stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico’s zij willen afdekken bij het binnenbrengen in de Unie. Ook stelt de Douane met Skal vast welke handhavingsmaatregelen zij daarvoor nemen.

Naar boven

10.1 Het uitvoeringsplan

De afdeling DLTC en Skal stellen ieder jaar in overleg een uitvoeringsplan vast. De basis hiervoor is het convenant met bijlagen met het ministerie van LNV.

In het uitvoeringsplan zijn de risico’s beschreven en staat hoe de Douane hiermee omgaat. Het DLTC vertaalt afspraken uit het uitvoeringsplan vervolgens naar controleopdrachten. De werking van dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd.

Naar boven