Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

11 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

11.1 Gegevensuitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Douane mag informatie uitwisselen als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en (semi) overheidsinstellingen beide nodig hebben om hun taak uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens is altijd kosteloos. In de bijlagen bij de convenanten met LNV staat welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt. Meer informatie over gegevensuitwisseling vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeert het Douane Landelijk Kantoor te Rotterdam over alle relevante voornemens tot wijziging van wetgeving of beleid.

Naar boven

11.2 Vragen aan Skal

Als u vragen hebt tijdens het toezicht op de naleving van de biologische wetgeving (bijvoorbeeld over aanduidingen op het controlecertificaat of aanpassingen aan de verpakking of een opmerking van Skal in vak 30 van het COI), neem dan via uw technisch coach contact op met Skal.

Naar boven

11.3 Informatieverstrekking aan Skal

De Douane mag informatie verstrekken aan Skal over biologische producten die:

  • in het vrije verkeer worden gebracht

  • een behandeling onder douanetoezicht ondergaan

  • een gebruikelijke behandeling in een douane-entrepot ondergaan

  • onder de regeling actieve veredeling onder schorsing worden gebracht

Let op!

De ontheffing is beperkt tot de volgende informatie:

  • verstrekken van informatie na onjuiste aangiften

  • informatievergelijking (cross-informatie)

Naar boven

11.3.1 Verstrekken informatie na onjuiste aangiften

Onjuiste aangiften zijn aangiften waarin:

  • goederen niet als biologische goederen zijn aangegeven, maar die wel aanduidingen bevatten die verwijzen naar een biologische productiemethode

  • goederen wel als biologisch zijn aangegeven, maar die niet als biologisch in het vrije verkeer kunnen worden gebracht omdat niet is voldaan aan alle betreffende voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het COI)

  • goederen als biologisch zijn aangegeven, maar ten onrechte als biologisch in het vrije verkeer zijn gebracht, omdat niet is voldaan aan alle betreffende voorwaarden.

Het delen van bovenstaande informatie is om te voorkomen dat dit soort goederen ten onrechte als biologisch verhandeld wordt.

Naar boven

11.3.2 Informatievergelijking (cross informatie)

Een bedrijf dat bij Skal is aangesloten meldt een biologische zending aan bij de Douane in Nederland als het bescheidcode C644 hanteert. Daarnaast moet het bedrijf de biologische zending ook aanmelden bij Skal. Door meldingen te vergelijken, stelt Skal vast of het bedrijf voldoet aan zijn verplichtingen.

Zijn er verschillen tussen de aantallen meldingen van een importeur bij de Douane en bij Skal, dan is dit voor Skal aanleiding tot nader onderzoek naar de mogelijke oorzaken.

Naar boven

11.4 Adresgegevens Skal of RVO.nl

Als u vragen hebt tijdens het toezicht op de naleving van de biologische wetgeving (bijvoorbeeld over aanduidingen op het controlecertificaat of de importontheffing), neem dan contact op met Skal of RVO.nl.

Skal

Skal

Bezoekadres

Postadres

Dr. Klinkertweg 28 A

Postbus 384

8025 BS Zwolle

8000 AJ Zwolle

Tel: (038) 426 81 81

Fax: (038) 426 81 82

Website: www.skal.nl

E-mail: notifications@skal.nl

Let op!

Voor terugkoppeling met betrekking tot de profielen moet het e-mailadres: import@skal.nl gebruikt worden.

RVO.nl

RVO.nl

Bezoekadres

Postadres

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6041 CB Roermond

6040 AZ Roermond

Tel.: (0475) 35 55 81

Fax: (0475) 31 89 39
Website: www.rvo.nl

E-mail: RVO dienst ofis notifications <info-notifications@rvo.nl>

Naar boven

11.5 Postbussen Douane en GCP’s (vak 10 COI)

Om een e-COI af te laten handelen, wordt van een belanghebbende verwacht:

De belanghebbende stuurt een mail naar het postbusadres van de Douane waar hij zijn aangifte doet.

De belanghebbende vermeldt in de ‘onderwerp’ regel: het volledige COI nummer, AGS nummer en aangiftepuntnummer voor AGS behandeling. (DBR aangiftepunt 396 en DSC aangiftepunt 432.)

De belanghebbende vermeldt in de ‘onderwerp’ regel: het volledige COI nummer bij GPA behandeling.

De postbussen die de Douane gebruikt zijn:

Douane Breda / Rotterdam (396) en Douane Schiphol Cargo AGS (432):

Douane.nederland.ags@douane.nl

Douane Amsterdam GPA:

Douane.Dam.Periodieke.Aangiften@douane.nl

Douane Eindhoven GPA:

douane.dei.bcp@douane.nl

Douane Groningen GPA:

Douane.Dgr.BCP@douane.nl

Douane Arnhem GPA:

Douane.Dar.Bcp@douane.nl

Douane Breda GPA:

Douane.dro.maandaangiften@douane.nl

Douane Breda (locatie Rotterdam) GPA:

Douane.dbr.periodieke.aangifte@douane.nl
Voor fytosanitaire producten zijn de volgende GCP’s beschikbaar:

• GCP NL000854 Amsterdam
• GCP NL 000240 Eindhoven airport
• GCP NL000510 Rotterdam Reeweg
• GCP NL000853 Rotterdam The Hague Airport
• GCP NL000432 Schiphol Cargo
• GCP NL000855 Vlissingen 


Voor niet-dierlijke levensmiddelen of diervoeders zijn de volgende GCP’s beschikbaar:

• GCP NLAMS4 Amsterdam A
• GCP NLAMS1 Amsterdam P
• GCP NLRTM1 Rotterdam

Voor veterinaire producten zijn de volgende GCP’s beschikbaar:
• GCP NLAMS4 Amsterdam A
• GCP NLAMS1 Amsterdam P
• GCP NLHAR1 Harlingen, P
• GCP NLRTM1 Rotterdam

Naar boven