Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

Sinds een aantal jaren is er een grote toename in de vraag van consumenten naar landbouwproducten en levensmiddelen die op biologische wijze zijn geproduceerd. Deze toename is onder andere het gevolg van een groter milieubewustzijn bij de consument.

Consumenten kunnen biologische producten herkennen aan aanduidingen op de verpakkingen. Het is van belang dat consumenten er op kunnen vertrouwen dat deze producten ook echt op biologische wijze zijn geproduceerd. Daarom moeten in alle stadia van bewerking van biologische producten, tot en met het daadwerkelijk op de markt brengen, controles worden uitgevoerd. Dit voorschrift gaat vooral over de werkzaamheden van de Douane.

Naar boven

1.2 Convenant

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) is verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en handhaving van de biologische wetgeving. Dit ministerie heeft een aantal handhavingstaken overgedragen aan de Douane. De taken van de Douane zijn opgenomen in bijlage 3 over biologische producten bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het ministerie van LVVN en het ministerie van Financiën.

Naar boven