Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

7 Taak bij toegestane bereidingen in een douane-entrepot of actieve veredeling met schorsing

Voordat biologische producten in het vrije verkeer worden gebracht, is het toegestaan dat zij een behandeling ondergaan. Er worden twee soorten handelingen onderscheiden:

 • handelingen in een douane-entrepot

 • handelingen onder regeling actieve veredeling onder schorsing van rechten

Voor deze behandelingen is toestemming of een vergunning van de douane vereist (Verordening 2021/2306.

De regels voor de biologisch-technische voorwaarden staan in de Unie verordeningen. De handelingen die mogen, zijn beperkt tot:

a) verpakking of herverpakking of

b) etikettering in verband met de aanduiding van de biologische productiemethode.

Om te beoordelen of de aangevraagde behandeling voldoet aan de voorwaarden van deze verordeningen, moet u advies inwinnen bij Skal.

Voordat de behandeling plaatsvindt, moet:

 1. belanghebbende een COI in Traces opgemaakt hebben

 2. de Douane de zending verifiëren en het COI afwerken

Naar boven

7.1 Behandelingen in een douane-entrepot

7.1.1 Toegestane behandelingen

De wettelijke basis voor toegestane biologische behandelingen is Verordening 2021/2306.

Naar boven
7.1.1.1 Advies inwinnen bij Skal

Bij de behandeling van een aanvraag tot oprichting van een nieuw douane-entrepot waarin de aanvrager biologische producten wil gaan opslaan of bewerken, moet u advies van Skal inwinnen voor de afgifte van de vergunning. Skal zal beoordelen of dit nieuwe douane-entrepot wel voldoet aan de eisen die de biologische wetgeving hieraan stelt.

Naar boven

7.1.2 AB bij aanvraag bereiding zoals bedoeld in de biologische wetgeving

De belanghebbende heeft in Traces vak 23 ingevuld. U krijgt een verzoek per mail via de postbus om het COI te controleren. Hiermee kan toestemming worden gegeven tot het uitvoeren van een handeling in een douane entrepot van biologische producten. U gaat als volgt te werk:

 1. Controleer het COI volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk 6.

 2. In vak 23 heeft de belanghebbende gekozen voor ‘douane-entrepot’ of ‘actieve veredeling’

 3. Beoordeel of de gewenste behandeling kan worden toegestaan op grond van de biologische én de douane- technische wetgeving.

  • U vindt meer informatie over de douane-technische eisen in het HD 15.00.00 (Douane entrepots) en/of het HD 16.00.00 (Actieve veredeling)

   De mogelijkheden worden echter ingeperkt door de biologisch wetgeving.
  • Gelet op de bijzondere eisen in de biologische wetgeving (en de controle hierop) moet u voordat u toestemming geeft, contact opnemen met Skal. Samen met Skal bepaalt u de (eventuele) aanvullende eisen en de wijze van toezicht bij de behandeling.

 4. U houdt tijdens de gewenste behandeling toezicht, eventueel met Skal.

Naar boven

7.2 Behandeling actieve veredeling

7.2.1 Toegestane behandelingen

Biologische goederen mogen niet alle ‘toegestane behandelingen’ voor goederen die worden ingevoerd onder de regeling Actieve veredeling ondergaan.

 • De regels voor de biologisch-technische voorwaarden staan in de Unie verordeningen op het gebied van biologisch goederen. De handelingen die mogen, zijn beperkt tot: a) verpakking of her-verpakking of b) etikettering in verband met de aanduiding van de biologische productiemethode. In deze verordening staan de biologische productiemethoden en aanduidingen voor deze producten. Om te beoordelen of de aangevraagde behandeling voldoet aan de voorwaarden van deze verordening, moet u advies inwinnen bij Skal.

Naar boven

7.2.2 AB bij aanvraag vergunning AV

Zie 7.1.2

Naar boven