Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

Voor de taak van de Douane is van belang dat:

  • Skal is aangewezen als

    bevoegde autoriteit en wonen samen met de beleidsmedewerkers van LNV de expert overleggen over bio-wetgeving bij de Commissie in Brussel bij
  • exploitanten die biologische producten invoeren, bij Skal geregistreerd moeten zijn

  • de minister van LNV de wetgeving verzorgt. Het ministerie is beleidsverantwoordelijk

  • RVO.nl in NL Traces beheerd, maar dit overdraagd aan Skal.

De Douane controleert en behandelt de benodigde biologische documentatie in Traces vóór het in het vrije verkeer brengen.

De Douane is aangewezen als de bevoegde instantie bij de invoer van biologische producten vanuit derde landen. U behandelt de COI die bij de aangegeven zending hoort.

Voor de invoer van biologische producten moet de belanghebbende bij de aangifte een via Traces opgemaakte COI aanbieden voor het brengen in het vrije verkeer. De Douane moet dit COI eerst op voorgeschreven wijze behandelen voordat de goederen douanetechnisch als biologisch kunnen worden vrijgegeven. Bij onregelmatigheden neemt de Douane per mail contact op met Skal. Dit gaat altijd via een technisch coach. Skal neemt zo nodig de verdere afhandeling over en koppelt dit terug. Denk bij onregelmatigheden bijvoorbeeld aan afwijkende goederencodes in COI en aangifte.

Het COI is in Traces afgegeven door een door de EU erkende controle-instantie in een derde land. Deze instantie ziet er op toe dat er wordt voldaan aan de voorwaarden van de biologische productiemethode.

De Douane:

  • voert douanetoezicht uit bij douaneregelingen douane-entrepot (gebruikelijke behandelingen),

  • voert douanetoezicht uit bij de Regeling Actieve Veredeling.,

  • verifieert (D-controle) en viseert het COI in Traces.

Van belang is dat deze handelingen de biologische status van de betreffende goederen niet mogen aantasten.

Naar boven

4.2 Taak RVO.nl

In opdracht van diverse ministeries functioneert in Nederland de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (afgekort tot RVO.nl). RVO.nl is o.a. in Nederland aangewezen om Traces te implementeren en te beheren. Zij hebben hiervoor een helpdesk functie. Deze taak wordt overgedragen aan Skal.

Naar boven

4.3 Taak Skal

Skal is belast met de controle op de toepassing van de voorschriften bij de producenten van biologische producten in Nederland en bij het intra-unie verkeer van biologische producten. Skal doet o.a. een wettelijk verplichte documenten-, overeenstemmings- en/of materiële controle op door Brussel aangewezen hoog-risicozendingen. Voor deze zendingen viseert Skal de bijbehorende COI.

Skal is belast met het bijdragen en bijwonen aan de expert-overleggen in Brussel waar de wetgeving wordt gemaakt en onderhouden.

Skal houdt ook toezicht op marktdeelnemers die biologische landbouwproducten uit derde landen invoeren en in de handel brengen in de EU.

Skal heeft een helpdeskfunctie voor marktdeelnemers. Grote afwijkingen worden door Skal vermeld in OFIS (= Organic Farming Information System).

Als de Douane een onregelmatigheid aantreft kunnen ze dit melden bij Skal die dit verder kan uitzoeken of een beslissing over de zending kan geven.

De taak van Skal is ook om de consument zekerheid te bieden dat een product met de aanduiding ‘biologisch’ ook werkelijk biologisch is voortgebracht.

Naar boven