Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

Voor de taak van de Douane is van belang dat:

  • Skal is aangewezen als controlerende autoriteit

  • marktdeelnemers die biologische producten invoeren bij Skal geregistreerd moeten zijn

  • de minister van LNV (onderdeel RVO.nl) de wetgeving verzorgt. Het ministerie is beleidsverantwoordelijk

De Douane controleert en behandelt de benodigde biologische documentatie in Traces vóór het in het vrije verkeer brengen.

De Douane is aangewezen als de bevoegde instantie bij de invoer van biologische producten vanuit derde landen. U behandelt de COI die bij de aangegeven zending hoort.

Bij onregelmatigheden neemt de Douane contact op met Skal. Skal neemt de verdere afhandeling over en koppelt dit terug. Denk bij onregelmatigheden bijvoorbeeld aan afwijkende goederencodes in COI en aangifte.

Voor de invoer van biologische producten moet de belanghebbende bij de aangifte een via Traces opgemaakte COI aanbieden voor het brengen in het vrije verkeer. De Douane moet dit COI eerst op voorgeschreven wijze behandelen voordat de goederen douanetechnisch als biologisch kunnen worden vrijgegeven.

Het COI is in Traces afgegeven door een door de EU erkende controle-instantie in een derde land. Deze instantie ziet er op toe dat er wordt voldaan aan de voorwaarden van de biologische productiemethode.

De Douane:

  • voert douanetoezicht uit bij douaneregelingen douane-entrepot (gebruikelijke behandelingen), zie 7.1.

  • voert douanetoezicht uit bij de Regeling Actieve Veredeling met schorsing, zie 7.2.

Van belang is dat deze behandelingen de biologische status van de betreffende goederen niet mogen aantasten.

Naar boven

4.2 Taak RVO.nl

In opdracht van diverse ministeries functioneert in Nederland de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (afgekort tot RVO.nl). RVO.nl is o.a. belast met het bijdragen en bijwonen aan de expert-overleggen in Brussel waar de wetgeving wordt gemaakt. RVO.nl is in Nederland aangewezen om Traces te implementeren.

Naar boven

4.3 Taak Skal

Skal is belast met de controle op de toepassing van de voorschriften bij de producenten van biologische producten in Nederland en bij het intra-unie verkeer van biologische producten.

Skal houdt ook toezicht op marktdeelnemers die biologische landbouwproducten uit derde landen invoeren en in de handel brengen in de EU.

De taak van Skal is de consument zekerheid te bieden dat een product met de aanduiding ‘biologisch’ ook werkelijk biologisch is voortgebracht.

Naar boven