Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.01.00 Drugsprecursoren

7 Wet voorkoming misbruik chemicaliën

De Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) bevat de nationale implementatie van de verordeningen.

De verbodsbepalingen

De verbodsbepalingen zijn ondergebracht in de Wet op de economische delicten (hierna: WED). De omschrijving van de gedragingen waarvan overtreding een economisch delict oplevert, heeft de vorm van een verbod op overtreding van die artikelen van de verordeningen die rechtsplichten voor de marktdeelnemers in het leven roepen (artikel 2 en artikel 4, tweede lid Wvmc). Het gaat hier om verplichtingen voor de handel tussen landen binnen de Unie en voor de in- en uitvoer van geregistreerde stoffen.

Artikel 2 Wvmc is onderverdeeld in drie onderdelen:

  • onder a: gedragingen waarvan overtreding een economisch delict van de zwaarste categorie oplevert (artikel 1 onder 1º WED)

  • onder b: gedragingen waarvan overtreding een economisch delict van de op één na zwaarste categorie oplevert (artikel 1 onder 2º WED)

  • onder c: gedragingen waarvan overtreding een economisch delict oplevert die onder de 4e categorie van de Wed valt (artikel 1 onder 4º WED)

De vergunningverlening

De CDIU verricht de administratieve afdoening namens de minister van VWS. De CDIU handelt de vergunningaanvragen af volgens de richtlijnen van de minister (artikel 3 Wvmc).