Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

11 Verpakkingshout en Stuwmateriaal

In hout dat wordt of kan worden gebruikt als verpakkings- of stuwmateriaal kunnen schadelijke organisme aanwezig zijn. Door de International Plant Protection Convention (IPPC) zijn door middel van de wereldstandaard ISPM 15 maatregelen vastgelegd om te voorkomen dat levend ongedierte zich via houten verpakkingen verspreidt.

Omdat het toezicht op verpakkingshout in de praktijk afwijkt van de toezichtstaak bij het Fytosanitaire controleregime wordt hier de taak op hoofdlijnen beschreven.

Naar boven

11.1 Doel wetgeving

Hout gebruikt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient vóór internationaal transport op een voorgeschreven wijze behandeld en gemarkeerd te zijn. Zendingen die voldoen aan de ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat nodig. Het merkteken is het bewijs dat het hout aan de gestelde eisen voldoet.

In de Richtlijn 2000/29/EG (Fytosanitair) wordt van de lidstaten geëist te controleren of verpakkings- of stuwmateriaal van hout zijn voorzien van het merkteken. Nationaal is dit verder uitgewerkt in de Plantenziektenwet en de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.

Naar boven

11.2 Toezicht

11.2.1 NVWA

De NVWA is aangewezen als de bevoegde en toezichthoudende autoriteit voor deze wetgeving. Zij verricht hiervoor controles bij importeurs gevestigd in Nederland. In sommige gevallen worden deze controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Unie uitgevoerd. Omdat het goederen betreft die onder Douanetoezicht staan werkt de NVWA hierbij samen met de Douane.

Op verzoek van de NVWA verricht de Douane zogenaamde verpakkingshoutcontroles ter controle op correcte naleving van deze wetgeving.

Naar boven

11.3 Taak Douane

11.3.1 Werkwijze

De verpakkingshoutcontroles worden door de Douane gelijktijdig met de fysieke controles in de Douanecontroleloodsen in Rotterdam (Reeweg/ Maasvlakte) uitgevoerd.

Tijdens deze controles, vindt een check plaats of verpakkings- en/ of stuwmateriaal van hout aanwezig is. Indien dat het geval is, vindt een controle plaats of dit hout voldoet aan de maatregelen vastgelegd in ISPM15. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de lokaal vastgestelde werkinstructie.

Het aantal controles en de resultaten worden periodiek vanuit de Douane controleloodsen gerapporteerd aan het DLTC en DLK.

Signalering

Bij aantreffen van sporen van levende insecten (dode insecten, boorgaten, boormeel etc.) en / of levende insecten (larven, kevers etc.):

  1. Neem contact op met de NVWA. Volg hiervoor de lokale werkinstructie.

  2. Vraag naar Piket Fytosanitair.

  3. Maak formulier ‘Melding Onregelmatigheid Fytosanitair’ op en zend dit naar de betrokken NVWA-inspecteur. Verzoek deze om per ommegaande te reageren.

  4. Volg instructies op van NVWA inspecteur.

  5. Geen verdere actie NVWA? Geef dan de goederen vrij.

  6. Leg eventuele bijzonderheden vast in DFB.

Naar boven