Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

8 Vrijstellingsregelingen

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat het Fytosanitair controleregime niet van toepassing is.

Naar boven

8.1 Vrijgestelde vervoersbewegingen

Een aantal vervoersbewegingen van controle plichtige fytosanitaire zendingen is vrijgesteld van fytosanitaire controle wanneer deze geen groot fytosanitair risico opleveren

Het betreft:

 1. Zendingen met niet-communautaire status te behandelen volgens de principes van transshipment (niet gebaseerd op wettelijke bepalingen uit de fytosanitaire wetgeving):

  • fytosanitaire zending uit een derde land via een lucht-/zeehaven in, vervolgens zonder overlading via dezelfde lucht-/zeehaven naar een lidstaat.

 2. Zendingen met niet-communautaire status

  • fytosanitaire zending uit een derde land binnengebracht via een lucht-/ zeehaven en vervolgens -na overlading- via dezelfde lucht-/ zeehaven zonder wijziging van douanestatus uit naar een derde land

  • fytosanitaire zending uit een derde land binnengebracht via een lucht-/ zeehaven en vervolgens zonder wijziging van douanestatus via weg/ trein uit naar een derde land

  • fytosanitaire zending uit een derde land binnengebracht via een lucht-/ zeehaven en vervolgens zonder wijziging van douanestatus via weg/ trein naar een lidstaat. Alwaar deze daarna via een lucht-/ zeehaven uitgaan naar een derde land

 3. Zendingen met communautaire status

  • die via een derde land worden overgebracht (intern Douanevervoer) van een plaats in de Unie naar een andere plaats in de Unie.

Let op!

 • Voor het begrip lucht- en zeehaven van binnenkomst, zie de definitie van plaats van binnenkomst.

 • Als binnen het havengebied van Rotterdam over de weg wordt vervoerd vanaf de inkomende terminal naar een andere (uitgaande) terminal, dan valt dit ook onder punt 2 eerste gedachte streepje

 • Over de verblijfsduur van de zending in de Unie is geen nadere voorwaarde gesteld

 • Als de fytosanitaire controle aantoonbaar in een andere lidstaat heeft plaatsgevonden en de zending wordt via de weg/ trein over het grondgebied van een derde land opnieuw de Unie binnengebracht, vindt eveneens geen nieuwe fytosanitaire controle plaats

Naar boven

8.2 Fytosanitaire vrijstelling kleine zendingen of reizigersbagage

8.2.1 Eisen en producten

Voor de volgende producten hoeft geen fytosanitair certificaat te worden overgelegd:

 • Verse vruchten van banaan, kokosnoot, dadel, ananas en doerian;

 • Tot voedselproduct verwerkte vruchten en groenten, zodanig bewerkt dat geen fytosanitair risico aanwezig is; gekookt, geblancheerd, gebakken, gefermenteerd, ingevroren, in stukjes gesneden, gepureerd;

 • Droogbloemen;

 • Alle verse groenten, vruchten, fruit, zaden en bloemen uit Zwitserland en Liechtenstein.

Deze vrijstelling geldt ook voor nagezonden reizigersbagage.
Voorwaarde is dat er geen groot fytosanitair risico is (bijv. zichtbaar ongedierte, vraat of schimmels).

Voor zaden en noten bestemd voor eigen consumptie hoeft geen fytosanitair certificaat te worden overlegt.

Let op!

Voor alle andere controle plichtige fytosanitaire producten, zoals planten, grond en zaden, is deze vrijstelling NIET mogelijk.

Naar boven

8.2.2 Kleine zendingen (Post en Koeriersdiensten)

Om voor vrijstelling voor zendingen verzonden via post en koeriersdiensten in aanmerking te komen gelden de eisen en voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 11.2.1.

De werkwijze bij het aantreffen van onregelmatigheden is verder uitgewerkt in hoofdstuk 12 van dit voorschrift.

Naar boven

8.2.3 Reizigersbagage

Om voor vrijstelling voor reizigersbagage in aanmerking te komen gelden de eisen en voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 11.2.1.

 • De werkwijze bij het aantreffen van onregelmatigheden is verder uitgewerkt in hoofdstuk 13 van dit voorschrift.

Naar boven