Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.11.00 Katten- en hondenbont

2 Begripsbepalingen

2.1 Begripsbepalingen

In de wetgeving en dit voorschrift wordt verstaan onder:

   

Begrip

Omschrijving

Hond

Een dier van de ondersoort canis lupus familiaris

Kat

Een dier van de soort felis silvestris

Invoer

In het vrije verkeer brengen op een manier als omschreven in het Douanewetboek van de Unie (DWU)

Op de markt brengen

Het in bezit hebben van honden- en/of kattenbont of producten die dergelijk bont bevatten met het oog op de verkoop, met inbegrip van het te koop aanbieden, verkopen en distribueren

Uitvoer

Uitvoer uit de Europese Unie zoals beschreven in het DWU

Naar boven