Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.11.00 Katten- en hondenbont

3 Wet- en regelgeving

3.1 Wet- en regelgeving

  • Verordening (EG) 1523/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007, houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten.

  • Wet dieren 2017

  • Regeling houdende strafbaarstelling van overtreding van bepalingen van Vo 1523/2007

  • Douane Wetboek van de Unie (DWU)

  • Algemene Douanewet (ADW)

Naar boven