Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.03.00 Milieugevaarlijke stoffen

13 Bijlage 1. Categorieën EEA waarop deze richtlijn van toepassing is

De Richtlijn is van toepassing op onderstaande categorieën elektrische en elektronische apparatuur.

 • Grote huishoudelijke apparaten

 • Kleine huishoudelijke apparaten

 • IT- en telecommunicatieapparatuur

 • Consumentenapparatuur

 • Verlichtingsapparatuur

 • Elektrisch en elektronisch gereedschap

 • Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur

 • Medische hulpmiddelen

 • Meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur

 • Automaten

 • Andere EEA die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt.

Met de ILT is afgesproken dat de Douane niet controleert op punt 23 van Bijlage XVII van de REACH-Verordening (cadmium) voor zover daarvoor regels zijn gesteld in de RoHS-Richtlijn.