Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

12 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

12.1 Geheimhoudingsplicht

De Douane heeft geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. U mag alleen Nederlandse (semi-) overheidsinstellingen informeren als zij deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taak (Adw, artikel 1:33, lid 3).

U verstrekt gegevens mondeling, schriftelijk of op een andere manier. Verstrek de gegevens altijd kosteloos. In de bijlage met het beleidsverantwoordelijke ministerie vindt u welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisaties verstrekt.

Naar boven

12.2 Wederzijdse bijstand

In Verordening 515/97 leest u de voorwaarden voor wederzijdse bijstand. Het Douane Informatie Centrum (DIC) vervult een centrale rol bij informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten.

Naar boven

12.3 Adresgegevens

CDIU

   

Douane Groningen
Unit DGR Landelijke Taken
DGR Team CDIU

Bezoekadres:

Postadres:

Kempkensberg 12

Postbus 3070

9722 TB Groningen

6401 DN Heerlen

tel: (088) 151 21 22

fax: (088) 151 31 82

Piketdienst CDIU: Buiten kantooruren en bij afwezigheid:
tel: (088) 151 44 44 (meldkamer Douane).

   

Douane informatiecentrum (DIC)

Bezoekadres:

Postadres:

Laan op Zuid 391

Postbus 70005

3072 DB Rotterdam

3000 KG Rotterdam

tel: : (088) 151 43 00

fax: (088) 151 44 00

Team POSS

   

Douane Groningen
Unit DGR Landelijke Taken
DGR Team POSS

tel: (088) 153 44 52

Postadres:

Postbus 3070

6401 DN Heerlen

Piketdienst Team POSS: Buiten kantooruren en bij afwezigheid:
tel: (088) 151 44 44 (meldkamer Douane)

FIOD

   

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/kantoor Utrecht, Afdeling melding & Selectie

Bezoekadres:

Postadres:

Bernadottelaan 13-15

Postbus 19266

3527 GA Utrecht

3501 DG Utrecht

tel: (088) 155 16 00

Piketdienst FIOD: Buiten kantooruren en bij afwezigheid:
tel: (088) 151 44 44 (meldkamer Douane)

   

Douane Laboratorium

Bezoekadres:

Postadres:

Kingsfordweg 1

Postbus 3070

1043 GN Amsterdam

6401 DN Heerlen

tel: : (088) 153 82 00

fax: (088) 153 98 20

Specialist: Stratego/Sancties

Naar boven