Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

1 Inleiding

1.1 Doel voorschrift

Voor de handhaving van sanctiemaatregelen is de Douane één van de instanties die is belast met het toezicht. In dit voorschrift leest u welke taak de Douane heeft en op welke wijze de Douane deze taak uitvoert; dit voorschrift geeft daarvoor instructies.

Sanctiemaatregelen worden ingezet om:

 • internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen;

 • de internationale rechtsorde te bevorderen;

 • terrorisme te bestrijden.

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de EU en andere internationale organisaties. Nederland stelt incidenteel zelf ook nationale sanctiemaatregelen vast. Veel voorkomende sanctiemaatregelen zijn:

 • verbod op leveren van wapens en munitie;

 • verbod op leveren van bijstand en ondersteuning aan militaire activiteiten;

 • verbod op leveren van goederen voor tweeërlei gebruik;

 • verbod leveren materiaal en uitrusting voor gebruik bij binnenlandse repressie;

 • bevriezen van tegoeden en economische middelen;

 • verbod op het ter beschikking stellen van tegoeden en economische middelen.

Naar boven

1.2 Kaderovereenkomst

De minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) is verantwoordelijk voor nationale wetgeving. Hij zorgt ervoor dat internationale sanctiemaatregelen worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is afhankelijk van het type sanctiemaatregel:

 • handelssancties: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&O);

 • financiële sancties: de minister van Financiën (FIN);

 • verkeerssancties (bijvoorbeeld luchtvaartembargo’s): de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W);

 • handelsbeperkingen landbouwproducten: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De samenwerking voor de handhaving van sanctiemaatregelen is vastgelegd in een Convenant tussen het ministerie van BuZa en het ministerie van Financiën en uitgewerkt in diverse bijlagen. Bijlage 6a ziet op de taak van de Douane bij het toezicht op sanctiemaatregelen.

Naar boven

1.3 Taak Douane

De Douane handhaaft:

 • sanctiemaatregelen voor het goederenverkeer tussen de EU (soms alleen Nederland) en bepaalde derde landen

 • sanctiemaatregelen voor goederen die onder toezicht van de Douane staan

 • bepaalde financiële sanctiemaatregelen.

Naar boven