Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

13 Overzicht

OVERZICHT

                       

Sanctie

maatregelen

Wapen-embargo

Dual-use

Binnenlandsrepressie

Economischemiddelen

Bevriezingtegoeden

Goud,edelmetaal,diamant,luxe goederenbankbiljetten

Industriële sectoren

Cultuur-goederen

Specifieke goederen

Informatie-of aangifteplicht

Diensten:Laden,LossenBunkeren,etc.

Financiële diensten

Afghanistan

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Al-Qaïda en IS

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Belarus

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Birma/Myanmar

X

 X

X

 

 

 

 

Cybertech-nologie

 

 

 

Burundi

X

Centraal-Afrikaanse Rep.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Congo

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Cyberaanvallen

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Guinee

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Guinee-Bissau

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Irak

X

 X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Iran

X

X

X

X

 

Grafiet/Metaal

X

X

Jemen

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kimberly certificering

 

 

 

 

 

 

 

Diamant

 

 

 

Krim & Sebastopol

 

 

 

 

 

X

 

Alle/bijlage II

 

 

 

Libanon

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Libië

X

 

X

X

 

 

 

 Goederen voor migranten-smokkel

X

X

 

Maldiven

Mali

X

Nicaragua

X

 

 

 

Noord-Korea

X

X

 

X

X

 X

 

Diverse goederen

X

X

 

Oekraïne (oud leiders)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Oekraïne (nwe situatie)

 

 

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

Rusland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

Schendingen Mensenrechten

X

Somalië

X

 

 

X

 

 

 

Houtskool

X

 

 

Strijd tegen terrorisme

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sudan

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Syrië

X

X

X

X

X

X

X

Brandstof/ Cybertech-nologie

X

X

 

Tunesië

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Turkije

Venezuela

X

X

X

Cybertech-nologie

Zimbabwe

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Sudan

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

13.1 Afghanistan

Verordening 753/2011 Sanctieregeling Afghanistan 2011

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 3 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 5 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt tevens een verbod op het leveren van technische bijstand met betrekking tot de militaire goederen.

Verordening artikel 2

Sanctieregeling Afghanistan artikel 1, lid 1.

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling Afghanistan, artikel 3

Naar boven

13.2 ISIS en Al-Qaida

Verordening 881/2002

Verordening (EU) 2016/1686

Sanctieregeling ISIS en AL Qaida 2016

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, direct of indirect aan degene vermeld (op alfabetische volgorde) in bijlage I van vo 881/2002.Verordening 881/2002, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 881/2002, artikel 2 bis en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect, ook via een derde die namens hen of op hun aanwijzing handelt, aan in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen toebehoren, of die hun eigendom zijn, in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, worden bevroren.

Let op:

De lijst van bijlage 1 wordt verder uitgebreid in artikel 3 met o.a. degenen die verbonden zijn aan ISIS (Da'esh) en Al Qaida of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan en nog meer. Bijlage 1 is dus geen limitatieve opsomming, alle personen/entiteiten die voldoen aan de omschrijvingen van artikel 3 vallen onder de bepalingen van deze verordening.Verordening 2016/1686, artikel 2 en Bijlage ISanctieregeling, artikel 5, lid 1

Afwijking hiervan door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op de door hen passend geachte voorwaarden is mogelijk.

Verordening 2016/1686, artikel 5 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 5, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen, aanverwant material en technologie direct of indirect aan degene vermeld (op alfabetische volgorde) in bijlage I van vo 881/2002.

Geldt ook voor: degene is opgenomen in Bijlage I van Vo. 2016/1686 Sanctieregeling, artikel 1

Naar boven

13.3 Belarus

Verordening 765/2006 Sanctieregeling Belarus 2006

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt.

Verordening, artikel 1 bis, lid 1 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Dit is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties (VN), personeel van de EU of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Belarus wordt uitgevoerd.

Verordening, artikel 1 bis, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

In afwijking hiervan kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits zij vaststellen dat dergelijke uitrusting uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

Verordening, artikel 1 bis, lid 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt tevens een verbod op het verlenen van technische bijstand met betrekking tot de militaire goederen en goederen die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt (Bijlage III).

Verordening artikel 1ter, lid 1, letter a en b

Sanctieregeling artikel 1, lid 1.

Er geldt tevens een verbod op het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekkingtot militaire goederen en goederen die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt (Bijlage III).Verordening, artikel 1ter, lid 1, letter b

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het verlenen van financiering of financiële bijstand gerelateerd aan:

 • uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt;

 • militaire goederen en technologie en de levering van die goederen en technologie.

Verordening, artikel 1 ter, lid 1, letter c / Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1b

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • niet-dodelijke (militaire) uitrusting voor humanitair gebruik of beschermend gebruik, programma’s voor institutionele opbouw van de VN en de Unie of crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie;

 • voertuigen uitgerust met kogelwerend materiaal (ander dan gevechtsvoertuigen) bestemd voor persoonlijk gebruik door bepaalde personen.

Verordening, artikel 1 ter, lid 2 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen bestemd voor persoonlijk gebruik doorbepaalde personen.

Verordening, artikel 1 ter, lid 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 2, leden 1 en 2 / Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 2bis, 2 ter, 3, 4 bis en 4 ter / Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Artikel 1b, lid 1 is niet van toepassing op:

 1. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitaire of beschermende doeleinden, voor programma’s voor institutionele opbouw of voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties en de Europese Unie;

 2. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die gemaakt zijn van, of uitgerust zijn met, materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in Belarus.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 2

Artikel 1b, lid 1 is eveneens niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die voor louter persoonlijk gebruik door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media of medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en aanverwant personeel tijdelijk naar Belarus worden uitgevoerd.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 3

Verbod op uitvoer van in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie of software,(voornamelijk bestemd is voor toezicht of interceptie op het internet of op telefonische communicatie.)

Verordening Artikel 1 quater

 

Verbod voor het verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten voor de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie en software, of door het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage IV vermelde uitrusting en technologie, of in verband met het leveren, installeren, beheren of actualiseren van in bijlage IV vermelde software

Verordening Artikel 1 quinquies lid 1

Verbod op het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie en software

Verordening Artikel 1 quinquies lid 1


Verbod op uitvoer van dual -use goederen voor militair gebruik of voor een militaire eindgebruiker danwel bestemd zijn voor in bijlage V genoemde personen

Verordening Artikel 1 sexies lid 1


Verbod van in bijlage VI vermelde goederen (goederen voor de productie of vervaardiging van t abaksproducten ),
Verordening artikel 1 octies

Verbod
op het invoeren of vervoeren in de Unie van de in bijlage VII vermelde aardolieproducten, indien deze van oorsprong uit Belarus zijn of uit Belarus zijn uitgevoerd Verordening artikel 1 nonies lid 1

Verbod
op invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage VIII vermelde kaliumchlorideproducten (“potas”), ongeacht of zij van oorsprong uit Belarus
Verordening artikel 1 nonies lid 1

Verbod het invoeren in de Unie van de in bijlage VII vermelde aardolieproducten, indien deze:Verbod is niet van toepassing indien bevoegde autoriteit van de lidstaat in bijlage II daartoe vooraf toestemming heeft verleend.
Verordening Artikel 1 quater

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de aankoop in Belarus van aardolieproducten die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Belarus of van humanitaire projecten in Belarus Verordening artikel 1 nonies lid 2

Naar boven

13.4 Birma / Myanmar

Birma / Myanmar

Verordening 401/2013 Sanctieregeling Birma 2013

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van:

uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt.

Verordening, artikel 2, lid 1 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding, scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen.

Verordening, artikel 2, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 1. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, en van in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, die uitsluitend bedoeld zijn voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties;

 2. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties; alsmede

 3. het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met uitrusting, materieel, programma's en operaties als bedoeld onder a) en b).

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het leveren van financiering of financiële of technische bijstand met betrekking tot de militaire goederen.

Verordening artikel 3, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

In afwijking hierop kunnen de in de lijst van websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

 1. niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma’s voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties en de Europese Unie;

 2. materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie of de Verenigde Naties.

Verordening, artikel 4, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het leveren van financiering of financiële of technische bijstand gerelateerd aan de in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt.

Verordening artikel 3, lid 2

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 1. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, en van in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, die uitsluitend bedoeld zijn voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties;

 2. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties; alsmede

 3. het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met uitrusting, materieel, programma's en operaties als bedoeld onder a) en b).

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma, als deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik, een militaire eindgebruiker of de grenswachtpolitie.

Wanneer de eindgebruiker het leger van Myanmar/Birma is, worden de betrokken goederen en technologie geacht voor militair gebruik te zijn bestemd.

Verordening artikel 3bis, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 1. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, en van in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, die uitsluitend bedoeld zijn voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties;

 2. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties; alsmede

 3. het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met uitrusting, materieel, programma's en operaties als bedoeld onder a) en b).

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden direct of indirect financiering, financiële bijstand, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik daarvan te verlenen aan militaire eindgebruikers, de grenswachtpolitie of voor militair gebruik in Myanmar/Birma.

Verordening artikel 3bis, lid 4

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 1. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, en van in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, die uitsluitend bedoeld zijn voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties;

 2. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties; alsmede

 3. het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met uitrusting, materieel, programma's en operaties als bedoeld onder a) en b).

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie of software, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma, tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend.

Verordening artikel 3ter, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vooraf toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 3 ter, is het verboden: direct of indirect financiering, financiële bijstand, technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie en software, of in verband met het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage III vermelde apparatuur en technologie, of in verband met het leveren, installeren, in werking stellen of actualiseren van in bijlage III vermelde software, te verlenen aan personen, entiteiten of lichamen in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma.

Verordening artikel 3quater, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van in bijlage IV vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.Er worden ook aan de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

Verordening artikel 4bis, lid 1 en 2 en Bijlage IV

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er bestaan afwijkingsmogelijkheden op dit verbod.

Verordening, artikel 4ter, 4quater en 4 quinquies

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2

Naar boven

13.5 Burundi

Verordening 2015/1755 Sanctieregeling Burundi 2015

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezen van alle tegoeden en economische middelen van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, die zijn opgenomen in Bijlage I.

Verordening, artikel 2, lid 1 en 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijken voor de volgende doeleinden zijn mogelijk:

 • voor het dekken van bepaalde uitgaven voor de basisbehoeften

 • voor vergoeding van gemaakte kosten i.v.m. de verlening van juridische diensten

 • betaling van honoraria of kosten voor het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen

 • voor de betaling van buitengewone lasten na toestemming

Verordening, artikel 3, lid 1 en Bijlage ISanctieregeling, artikel 1, lid 2Onder voorwaarden is vrijgave mogelijk na toestemming van de bevoegde autoriteiten.Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage ISanctieregeling, artikel 1, lid 2Betaling op grond van een contract of overeenkomst dat of die is gesloten of een verplichting die is ontstaan vóór de datum van plaatsing onder Bijlage I.Verordening, artikel 5, lid 1 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Mogelijkheden voor het crediteren van bevroren tegoeden.Verordening, artikel 6, lid 1Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.6 Centraal Afrikaanse Republiek

Verordening 224/2014 Sanctieregeling Centraal-Afrikaanse Republiek 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op het leveren van technische bijstand en tussenhandeldiensten met betrekking tot de militaire goederen.

Verordening, artikel 2, letter a

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening, artikel 2 letter b

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • diverse missies ( MINUSCA, ingezette Franse troepen en andere troepen van lidstaten van de Verenigde Naties die opleidingen en bijstand bieden na kennisgeving);

 • beschermende kleding, scherfwerende vesten en militaire helmen, etc. voor verschillende genoemde groepen;

 • de levering van niet-dodelijke uitrusting en het verlenen van bijstand, met inbegrip van operationele en niet- operationele opleiding aan de veiligheidstroepen van de CAR, uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van of voor gebruik in het kader van de hervorming van de beveiligingssector in de CAR, in coördinatie met MINUSCA, op voorwaarde dat het Sanctiecomité hiervan vooraf in kennis is gesteld.


  Voor alle wapens en andere aanverwante dodelijke uitrustingen , zoals wapens met een kaliber van 14,5 mm of minder en specifiek voor die wapens ontworpen munitie en componenten, met militaire voertuigen zonder wapens en militaire voertuigen met daarop gemonteerde wapens met een kaliber van 14,5 mm of minder, en onderdelen daarvoor, en met raketgestuwde granaten en de munitie hiervoor, bestemd voor de veiligheidstroepen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, met inbegrip van civiele rechtshandhavingsinstanties van de staat. Uitsluitend wanneer deze bedoeld zijn ter ondersteuning van of voor gebruik in het kader van de hervorming van de beveiligingssector in de Centraal-Afrikaanse Republiek, op voorwaarde dat het Sanctiecomité hiervan vooraf in kennis is gesteld;
 • Verordening,artikel 3 Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

 • niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, op voorwaarde dat het Sanctiecomité minstens 20 dagen vooraf in kennis is gesteld .

Verordening,artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 5 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en redelijke honoraria .

Verordening, artikel 6,Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor buitengewone uitgaven.

Verordening, artikel 7

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor andere bijzondere omstandigheden.

Verordening, artikel 8, Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor betaling van schulden.

Verordening, artikel 9, Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

diverse missies ( MINUSCA, ingezette Franse troepen en andere troepen van lidstaten van de Verenigde Naties die opleidingen en bijstand bieden na kennisgeving).

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2, letter a

niet-dodelijke uitrusting voor humanitair gebruik of bescherming.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2, letter b

internationale patrouilles.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2, letter c

Het verbod is niet van toepassing in geval van een levering, verkoop of overdracht van:

niet-dodelijke militaire uitrusting of aanverwante technische bijstand die uitsluitend bestemd is voor humanitaire of beschermende doeleinden;

wapens of andere aanverwante dodelijke uitrusting aan de veiligheidstroepen van de Centraal-Afrikaanse Republiek die uitsluitend bestemd zijn ter ondersteuning van, of voor gebruik in de hervorming van de beveiligingssector in de Centraal-Afrikaanse Republiek;

wapens en aanverwant materieel, en aanverwante technische of financiële bijstand, met inbegrip van personeel.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 3

Naar boven

13.7 Chemische Wapens

Verordening 2018/1542 Sanctieregeling Chemische wapens 2018

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

1 Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgesomde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.

2 Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3 Bijlage I omvat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Besluit (GBVB) 2018/1544 van de Raad, door de Raad zijn aangewezen als:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor, of financiële, technische of materiële steun verlenen aan, of op enige andere wijze betrokken zijn bij:

i) de aanmaak, de aanschaf, het bezit, de ontwikkeling, het vervoer, de opslag of de overdracht van chemische wapens;

ii) het gebruik van chemische wapens, of

iii) alle voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens;

b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam bijstaan, aansporen of ertoe brengen om deel te nemen aan enige activiteit als bedoeld in punt a) van dit lid en daardoor het risico veroorzaken dat dergelijke activiteiten worden uitgevoerd of tot dat risico bijdragen, en

c) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die geassocieerd zijn met de onder de punten a) en b) vallende natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

Verordening 2018/1542 artikel 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor: -de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen van de in de bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen

Verordening 2018/1542 artikel 3, 4 en 5

Naar boven

13.8 Cyberaanvallen

Verordening 2019/796 ..]Sanctieregeling cyberaanvallen 2020

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

1 Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgesomde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.

2 Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3 Bijlage I omvat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Besluit (GBVB) 2019/797 van de Raad, door de Raad zijn aangewezen als:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor cyberaanvallen of pogingen tot cyberaanvallen

b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die financiële, technische of materiële steun verlenen aan, of op enige andere wijze betrokken zijn bij cyberaanvallen of pogingen tot cyberaanvallen, met inbegrip van het plannen, voorbereiden, deelnemen aan, aansturen van, assisteren bij of aanmoedigen van dergelijke aanvallen, of het faciliteren daarvan door handelen of nalaten
Verordening 2019/797 artikel 2

Afwijking op verbod artikel 3 unnen bevoegde autoriteiten op door hen passende voorwaarden toestemming verlenen van vrijgave of beschikbaarstelling van bepaaalde bevroren tegoeden of economische middelen van de in de bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen

voor basisuitgaven,betaling van redelijke honoraria en andere bepaalde doeleinden
Verordening 2019/797artikel 4 en 5

:

Naar boven

13.9 Democratische republiek Congo

Verordening 1183/2005 Sanctieregeling Congo 2005

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op het direct of indirect verlenen van:

technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

financiering of financiële bijstand in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

aan niet-gouvernementele entiteiten of personen die actief zijn op het grondgebied van de Congo.

Verordening, artikel 1 bis

In afwijking van artikel 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor het verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand of tussenhandeldiensten in verband met:

 • wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn voor ondersteuning van of gebruik door De vredesmacht van de VN (MONUSCO);

 • dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, op voorwaarde dat die bijstand of dienstverlening overeenkomstig artikel 1 bis, lid 2, vooraf aan het Sanctiecomité is gemeld;

 • wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bestemd zijn voor ondersteuning van of gebruik door de regionale taskforce van de Afrikaanse Unie (AU-RTF).

 • technische bijstand, financiering of financiële bijstand of tussenhandeldiensten in verband met andere verkopen en leveringen van wapens en daarmee verband houdend materiaal, op voorwaarde dat dit vooraf is goedgekeurd door het Sanctiecomité

Verordening, artikel 1 ter

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Bevriezing en een verbod op de beschikbaarstelling van alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect aan degene vermeld in de bijlagen I of I bis .

.

Verordening, artikel 2, 2 ter en Bijlage I en bijlage I bis (lijst met personen, entiteiten en lichamen die zijn aangewezen voor de santies. Aangevuld met de reden en identificatiemogelijkheden)

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten een vrijgave bevroren tegoeden of middelen voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden,van degene vermeld in bijlage 1 of 1 bis Mogelijkheden zijn er ook voor tegoeden of economische middelen afkomstig voor 18-04-2005 alleen ook hier met toestemming.

Verordening, artikel 3, 4, 4 ter Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Verbod op direct of indirect het leveren van militaire goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor: MOMUSCO

tijdelijke uitvoer van beschermende kleding, scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen;

niet-dodelijke uitrusting voor humanitair gebruik of bescherming;

militaire goederen of technologie die uitsluitend besteed is ter ondersteuning van of voor gebruik door de AU-RTF

Sanctieregeling, artikel 3, lid 2

Alleen met vergunning.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 3

Naar boven

13.10 Egypte (Vervallen)

Verordening 270/2011 Sanctieregeling Egypte 2011 Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

De verordening is door de Verordening 2021/445 ingetrokken

Naar boven

13.11 Guinee

Verordening 1284/2009 Sanctieregeling Guinee 2010

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 6 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 8, 9 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.12 Guinee Bissau

Verordening 377/2012 Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, art 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, art 4, 5, 6, 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.13 Irak

Verordening 1210/2003 Sanctieregeling Irak 2004 II Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op de:

 • invoer in de EU en;

 • uitvoer uit de EU en;

 • handel in cultuurgoederen die illegaal zijn meegenomen uit Irak.

Verordening, artikel 3 lid 1 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitzondering op verbod als de cultuurgoederen:

 • voor een bepaalde datum uit Irak zijn uitgevoerd;

 • worden teruggegeven aan Iraakse instellingen, overeenkomstig een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

Verordening, artikel 3 lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 4 en Bijlage III en IV

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • voldoen aan bepaalde vorderingen;

 • voor overdracht aan ontwikkelingsfonds Irak.

Verordening, artikel 6 en Bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan, dan wel door of uit te voeren naar entiteiten of personen in Irak of voor gebruik in of ten behoeve van Irak, ongeacht het land van oorsprong.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 2

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage uit te voeren uit Nederland indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Irak hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak, artikel 2 en bijlage I

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 4, 6, 8 en 9

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tussenhandeldienst als bedoeld in de artikelen 4, derde lid, 5, eerste lid, of 6, eerste lid, van de wet te verlenen voor goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Irak hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 3 en bijlage I

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 5, 7, 8 en 9

Naar boven

13.14 Iran

Verordening 267/2012 Verordening 359/2011 Sanctieregeling Iran 2012

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Een voorafgaande vergunning is vereist voor:

 • het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan of exporteren van de goederen en technologie, bedoeld in bijlage I, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage I, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen en technologie opgenomen in bijlage I, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in bijlage I, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • alvorens een overeenkomst aan te gaan met Iraanse personen, entiteiten of lichamen, of personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, met inbegrip van het accepteren van leningen die of krediet dat door dergelijke personen, entiteiten of lichamen worden verschaft, die het dergelijke personen, entiteiten of lichamen mogelijk zouden maken om, zelfstandig of als deelgenoot in een joint venture of ander partnerschap, deel te nemen aan of een deelneming te vergroten in handelsactiviteiten met betrekking tot het volgende:

 • uraniumontginning,

 • de productie of het gebruik van nucleaire materialen opgenomen in deel 1 van de lijst van de Groep van Nucleaire Exportlanden. Het verstrekken van een lening of krediet aan dergelijke personen, entiteiten of lichamen valt hier eveneens onder.

 • de aanschaf, de invoer of het vervoer uit Iran van in bijlage I opgenomen goederen en technologie, ongeacht of zij afkomstig zijn uit Iran.

Verordening 267/2012, artikel 2 bis, lid 1 en bijlage ISanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een voorafgaande vergunning is vereist, geval per geval:

 • voor het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan en exporteren van de goederen en technologie, bedoeld in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran.

 • voor het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage II, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen opgenomen in bijlage II, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • voor de financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in bijlage II, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • alvorens een overeenkomst aan te gaan met Iraanse personen, entiteiten of lichamen, of personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, met inbegrip van het accepteren van leningen die of krediet dat door dergelijke personen, entiteiten of lichamen worden verschaft die het dergelijke personen, entiteiten of lichamen mogelijk zouden maken om, zelfstandig of als deelgenoot in een joint venture of ander partnerschap, deel te nemen aan of een deelneming te vergroten in handelsactiviteiten met betrekking tot technologieën als vermeld op de lijst in bijlage II;

 • voor de aanschaf, de invoer of het vervoer uit Iran van in bijlage II opgenomen goederen en technologie, ongeacht of zij afkomstig zijn uit Iran.

Verordening 267/2012, artikel 3 bis, lid 1 en bijlage IISanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 3 bis is niet van toepassing met betrekking tot de voorgestelde toestemmingen voor de verstrekking, verkoop of overdracht aan Iran van goederen of technologie opgenomen in bijlage II voor lichtwaterreactoren.

Verordening 267/2012, artikel 3 quater, lid 1 en bijlage IISanctieregeling, artikel 1, lid 2

Artikel 3 bis is niet van toepassing voor voorgestelde toestemmingen voor de levering, verkoop of overdracht van artikelen, materieel, uitrusting, goederen en technologie en op het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand, opleiding, financiële bijstand, investeringen, tussenhandel of andere diensten als de bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat deze rechtstreeks verband houden met:

 • de nodige wijziging van twee cascades in de voorziening van Fordow voor de productie van stabiele isotopen;

 • de export van Iraans verrijkt uranium van meer dan 300 kilogram in ruil voor natuurlijk uranium, of

 • de modernisering van de reactor van Arak op basis van het overeengekomen conceptuele ontwerp en, nadien, van het overeengekomen definitieve ontwerp van die reactor.

Verordening 267/2012, artikel 3 quinquis, lid 1 en bijlage II

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Iraanse personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Iran van de in de bijlage III genoemde goederen en technologieën of elk ander voorwerp waarvan de lidstaat van oordeel is dat het zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, ongeacht of die goederen van oorsprong zijn uit de Unie.

Verordening 267/2012, artikel 4 bis, lid 1 en bijlage IIISanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er wordt een verbod ingesteld op:

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage III ter vermelde goederen en technologie, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage III ter vermelde goederen, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran;

 • de financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in bijlage III, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het aangaan van een overeenkomst met Iraanse personen, entiteiten of lichamen, of personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, met inbegrip van het accepteren van leningen die of krediet dat door dergelijke personen, entiteiten of lichamen worden verschaft, die het dergelijke personen, entiteiten of lichamen mogelijk zouden maken om, zelfstandig of als deelgenoot in een joint venture of ander partnerschap, deel te nemen aan of een deelneming te vergroten in handelsactiviteiten met betrekking tot technologieën als vermeld op de lijst in bijlage III.

Verordening 267/2012, artikel 4 ter en bijlage IIISanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden de in de bijlage III genoemde goederen en technologie, aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren uit Iran, direct of indirect, ongeacht of het product van Iraanse oorsprong is.

Verordening 267/2012, artikel 4 quater en bijlage IIISanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er wordt een verbod ingesteld op:

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand, diensten als tussenhandelaar en andere diensten in verband met goederen en technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen en technologie genoemd in die lijst, aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of bestemd voor gebruik in Iran;

 • de financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het aangaan van een overeenkomst voor het deelnemen aan of het vergroten van een deelneming in Iraanse personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij de vervaardiging van goederen of technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen hetzij onafhankelijk, hetzij als onderdeel van een joint venture of ander partnerschap. Het verstrekken van een lening of krediet aan dergelijke personen, entiteiten of lichamen valt hier eveneens onder.

Verordening 267/2012, artikel 5Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een voorafgaande vergunning is vereist voor:

 • het verkopen, leveren of overdragen aan en exporteren van grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII ter ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII ter of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke items aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran;

 • de financiering of financiële bijstand in verband met grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII ter, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran.

Verordening 267/2012, artikel 15 bis, lid 1Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepalingen voor van grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII zijn niet van toepassing op de in bijlagen I, II en III vermelde goederen of met betrekking tot bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009.

Verordening 267/2012, artikel 15 bis, lid 6Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Bijlage VIII omvat de personen, entiteiten en lichamen die de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité hebben aangewezen o.b.v. enkele VN-resoluties.

Verordening 267/2012, artikel 23 en Bijlage VIII en IXSanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 267/2012, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 28ter en 29.Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Bijlage XIII omvat de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die de VN-Veiligheidsraad heeft aangewezen overeenkomstig lid 6, onder c), van bijlage B bij VNVR-Resolutie 2231 (2015).

Verordening 267/2012, artikel 23bis en Bijlage XIII en XIVSanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 267/2012, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 28ter en 29.Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De persoon die vooraf informatie verstrekt als vastgelegd in de desbetreffende bepalingen inzake summiere aangiften en douaneaangiften in Verordening (EEG) nr. 2913/92 en Verordening (EEG) nr. 2454/93, legt eveneens de toestemmingen over als die krachtens deze verordening vereist zijn.

Verordening 267/2012, artikel 36Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

   
 • De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan vaartuigen die eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 36 bedoelde vooraf verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze schepen voorwerpen vervoeren die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is..

 • De verlening van technische en onderhoudsdiensten aan vrachtvliegtuigen die de eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 36 bedoelde vooraf verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze vliegtuigen voorwerpen vervoeren die voorkomen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is.

Verordening 267/2012, artikel 37Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitzondering op verbod wanneer de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire en veiligheidsdoeleinden.

Verordening 267/2012, artikel 37

Er geldt een verbod op:

 • de directe of indirecte verkoop, etc. voor uitrusting die gebruikt kan worden voor binnenlandse repressie van bijlage III;

 • het direct of indirect verstrekken van technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan de in bijlage III bedoelde uitrusting;

 • het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage III bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt.

Verordening 359/2011, artikel 1 bis en bijlage IIISanctieregeling, artikel 2, lid 1

In afwijking van het bepaalde kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage III genoemde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits dergelijke uitrusting uitsluitend wordt gebruikt voor de bescherming van personeel van de Unie en haar lidstaten in Iran, of voor het verstrekken bedoelde technische bijstand of tussenhandel-diensten of van financiering of financiële bijstand in verband met dergelijke uitrusting.

Verordening 359/2011, artikel 1 bis, lid 2 en bijlage IISanctieregeling, artikel 2, lid 2

Het is verboden zonder voorafgaande toestemming de in bijlage IV vermelde apparatuur, technologie of programmatuur, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, etc.

Verordening 359/2011, artikel 1 ter en bijlage IVSanctieregeling, artikel 2, lid 1

Er geldt een verbod op:

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur genoemd in bijlage IV;

 • het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de uitrusting, technologie en programmatuur genoemd in bijlage IV.

Verordening 359/2011, artikel 1 quater en bijlage IVSanctieregeling, artikel 2, lid 1

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening 359/2011, artikel 2 en Bijlage ISanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 359/2011, artikel 4, 5, 6, 7 en Bijlage IISanctieregeling, artikel 2, lid 2 en artikel 3

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling artikel 4

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor bepaalde voertuigen die bescherming bieden tegen kogels en bestemd zijn voor bepaalde personen.

Sanctieregeling artikel 4

Naar boven

13.15 Jemen

Verordening 1352/2014 Sanctieregeling Jemen 2015

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 4,5, 6, 7, 8 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op:

 • het verstrekken van technische bijstand in verband met militaire activiteiten etc., direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage I;

 • het verstrekken van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage I.

Verordening, artikel 1 bis en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking van artikel 1 bis en artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor:

-de verlening van technische bijstand, de verstrekking van financiering of financiële steun in verband met de activiteiten als bedoeld in artikel 1 bis;

de vrijgave verlenen van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen,onder voorwaarden die Santiecomié passend acht

-Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 1a

Naar boven

13.16 Kimberleyprocescertificering

Verordening 2368/2002 Sanctieregeling conflictdiamanten 2003

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op de invoer in de EU van ruwe diamant.

Onder invoer wordt voor deze verordening mede begrepen binnenbrengen van goederen.

Verordening, artikel 2 letter j en artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1

Invoer in de EU is toegestaan als aan de voorwaarden voor invoer wordt voldaan en vervoer van diamanten plaatsvindt met gebruik van de regeling extern douanevervoer.

Verordening artikel 18

Sanctieregeling artikel 1 lid 2

Verbod op de uitvoer uit de EU van ruwe diamant.

Verordening, artikel 11

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitvoer uit de EU is wel toegestaan als aan de voorwaarden voor uitvoer wordt voldaan.

Verordening, artikel 11

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.17 Krim en Sebastopol

Verordening 692/2014 Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op de invoer van alle goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.

Het verbod geldt ook voor het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van financiering of verlenen van financiële bijstand in verband met de invoer van de hierboven bedoelde goederen.

Verordening, artikel 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 en Verordening (EU) nr. 374/2014 of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Tot 26 september 2014 bestond de mogelijkheid om af te wijken voor de uitvoering van contracten gesloten vóór 25 juni 2014. Voorwaarde was deze transactie 10 dagen van te voren aanmelden bij de bevoegde autoriteit.

Verordening, artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het leveren, overdragen of uitvoeren van goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de sleutelsectoren:

 • Vervoer;

 • Telecommunicatie;

 • Energie;

 • Prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen.

a) naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Krim of in Sebastopol, of

b) voor gebruik in de Krim of in Sebastopol.

Verordening, artikel 2 ter, lid 1 en 2 en bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepalingen die zijn vastgesteld in de leden 1 en 2, wanneer zij verband houden met lid 1, onder b), gelden niet wanneer er geen redelijke gronden zijn om tot de conclusie te komen dat de goederen en technologie of de in lid 2 bedoelde diensten zijn bestemd voor gebruik in de Krim of in Sebastopol.

De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen laten onverlet dat tot 21 maart 2015 verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten die vóór 20 december 2014 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van te voren in kennis werd gesteld.

Verordening, artikel 2 ter, lid 3 en 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het verrichten van diensten die direct verband houden met toeristische activiteiten in de Krim of in Sebastopol is verboden.

Het is met name schepen die cruisediensten verrichten verboden om de in bijlage III vermelde havens van het schiereiland de Krim binnen te varen of aan te doen.

Verordening, artikel 2 quinquies, lid 1 en 2 en bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen gelden niet wanneer een schip in een noodgeval om redenen van maritieme veiligheid een van de in bijlage III vermelde havens binnenvaart of aandoet. De bevoegde autoriteit wordt binnen vijf werkdagen in kennis gesteld van het binnenvaren of aandoen van de haven.

De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen laten onverlet dat verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten of aanvullende contracten die vóór 20 december 2014 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van te voren in kennis werd gesteld.

Verordening, artikel 2 quinquies, lid 3 en 4 en bijlage III

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Naar boven

13.18 Libanon

Verordening 1412/2006 Verordening 305/2006 Sanctieregeling Libanon en Syrië 2007

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van:

 • technische bijstand direct dan wel indirect;

 • financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire activiteiten.

Verordening 1412/2006, artikel 2

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor levering:

 • niet bestemd voor milities en met toestemming van Regering Libanon of Unifil

 • aan Unifil en strijdkrachten die deel (gaan) uitmaken van Unifil in Libanon.

Verordening 1412/2006, artikel 3 en de Bijlage

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening 305/2006, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 305/2006, artikel 3 en 4 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Artikel 3, lid 1 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en aanverwant materieel of de levering van technische bijstand, financiering en financiële bijstand, diensten als tussenhandelaar en andere diensten in verband met wapens en aanverwant materieel, indien vooraf toestemming is verleend door de bevoegde autoriteit, genoemd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1412/2006, en:

 1. de goederen of diensten niet, direct of indirect, worden geleverd of verleend aan een van de milities die volgens de Resoluties 1559 (2004) en 1680 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moeten worden ontwapend,

 2. de transactie is goedgekeurd door de Libanese regering of UNIFIL, en

 3. de goederen of diensten zijn toegestaan door UNIFIL in het kader van haar missie of door de Libanese strijdkrachten.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 2

Naar boven

13.19 Libië

Verordening 2016/44, Sanctieregeling Libië 2016

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

De directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië van de in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie is verboden.

Verordening, artikel 2, lid 1, letter a en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Dit geldt niet voor beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de VN, personeel van de Unie of van haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd.

De in bijlage IV genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits zij vaststellen dat dergelijke uitrusting uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

Verordening, artikel 2, lid 3 en 4, en Bijlage IV

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren uit Libië, ongeacht of het product van Libische oorsprong is.

Verordening, artikel 2, lid 2 en Bijlage I

Een voorafgaande vergunning is vereist voor de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië van de in bijlage VII genoemde goederen (Goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor migrantensmokkel en mensenhandel), ongeacht of die goederen van oorsprong zijn uit de Unie.

Verordening, artikel 2bis, lid 1 en bijlage VII

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een voorafgaande vergunning is niet vereist op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar de Libische regering door autoriteiten van de lidstaten van de in bijlage VII genoemde goederen.

Verordening, artikel 2bis, lid 3 en bijlage VII

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op:het direct of indirect verlenen van technische bijstand en het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië.

Verordening, artikel 3, lid 1, letter b en cSanctieregeling, artikel 1, lid 1

Voor de volgende situaties gelden uitzonderingen:

 1. het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik;

 2. beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de VN, personeel van de Unie of van haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd;

 3. het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met niet-dodelijke militaire uitrusting uitsluitend bedoeld voor bijstand aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening.

In afwijking van lid 1kunnen de in bijlage IV vermelde bevoegde autoriteiten in de lidstaten machtiging verlenen tot het verlenen van technische bijstand, financiering en financiële bijstand in verband met uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, indien zij van oordeel zijn dat dergelijke uitrusting uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

Verordening, artikel 3, lid 2, 4 en Bijlage IV

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bijzondere informatieplicht vóór aankomst dan wel vóór vertrek voor alle goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen uit of verlaten naar Libië.

Verordening, artikel 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening artikel 5, Bijlage II en III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en Bijlage IV

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het laden, vervoeren of ontladen van ruwe olie uit Libië op aangewezen vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, tenzij de bevoegde autoriteit van die lidstaat na overleg met het contactpunt van de regering van Libië daartoe toestemming verleent.Verordening, artikel 15, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het leveren van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Verordening, artikel 3, lid 1, letter a en c

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking hiervan en mits voorafgaande goedkeuring door het Sanctiecomité, zijn de daarin vermelde verbodsbepalingen niet van toepassing op:

 1. het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met andere verkopen en leveringen van wapens en daarmee verband houdend materiaal;

 2. het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met militaire uitrusting, inclusief wapens en daarmee verband houdend materiaal, die niet valt onder punt a) en uitsluitend is bedoeld voor bijstand aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening.

Verordening artikel 3, lid 3

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Het verbod geldt niet voor:

 • niet dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitaire of beschermde doeleinden, dan wel voor de bijstand aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening;

 • wapens en verwante materialen die uitsluitend bedoeld zijn voor bijstand aan de Libische autoriteiten bij beveiliging of ontwapening onder de voorwaarde dat het Comité, bedoeld in het tweede lid, vooraf op de hoogte is gesteld en niet binnen vijf dagen na die kennisgeving negatief heeft besloten;

 • handvuurwapens, lichte wapens en verwante materialen die tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd uitsluitend voor gebruik door personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media en humanitaire medewerkers en ontwikkelingswerkers en hun personeel onder de voorwaarde dat het Comité, bedoeld in het tweede lid, vooraf op de hoogte is gesteld en niet binnen vijf dagen na die kennisgeving negatief heeft besloten.

Sanctieregeling artikel 3, lid 2

Naar boven

13.20 Maldiven

Verordening 2018/1001

Verordening ingetrokken per 17-06-2019

Naar boven

13.21 Mali

Verordening 2017/1770

Sanctieregeling Mali 2017

   

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening artikel 2, lid 1 en 2 Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen.

Verordening artikel 3, lid 1, 2 en 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Verordening artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

In afwijking van artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst die is gesloten door of een verplichting die is ontstaan voor de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage I werden opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen.

Verordening artikel 5, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.22 Nicaragua

Verordening 1716/2019 Sanctieregeling Nicaragua 2019

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 2 en Bijlage 1I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen.voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden

Verordening, artikel 3,4,5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.23 Noord-Korea

Verordening 2017/1509 Sanctieregeling Noord-Korea 2017

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op:

 • de directe of indirecte verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer:

naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea, van de in bijlage II (zie atikel 3, lid 2) vermelde goederen en technologieën, met inbegrip van software, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit de Unie;

Verordening, artikel 3, lid 1 a)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

naar Noord-Korea van luchtvaartbrandstof, als vermeld in bijlage III, of het vervoer ervan naar Noord-Korea aan boord van een onder de vlag van een lidstaat varend vaartuig of een vliegtuig van een lidstaat, ongeacht of deze brandstof van oorsprong is uit het grondgebied van de lidstaten.

Verordening, artikel 3, lid 1 b)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

 • de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van:

de in bijlage II (zie artikel 3, lid 2) vermelde goederen en technologieën, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;Verordening, artikel 3, lid 1 c)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

van goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen, als vermeld in bijlage IV, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;

Verordening, artikel 3, lid 1 d)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

van steenkool, ijzer en ijzererts, als vermeld in bijlage V, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;

Verordening, artikel 3, lid 1 e)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

van de in bijlage VI vermelde aardolieproducten, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;

Verordening, artikel 3, lid 1 f)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

van koper, nikkel, zilver en zink, als vermeld in bijlage VII, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 3, lid 1 g)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, en is goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht of uitvoer voor voedsel, landbouw of voor medische of andere humanitaire doeleinden.

Verordening, artikel 8, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De verbodsbepaling van lid 1, onder b), is niet van toepassing op de verkoop of levering van luchtvaartbrandstof aan civiele passagiersvliegtuigen buiten Noord-Korea die uitsluitend is bedoeld voor verbruik tijdens de vlucht naar Noord-Korea en de terugkeer naar de luchthaven van oorsprong.

Verordening, artikel 3, lid 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking is ook mogelijk wanneer, na goedkeuring van het Sanctiecomité, de luchtvaartbrandsto bedoeld is voor gecontroleerde essentiële humanitaire behoeften.

Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking is, onder voorwaarden, mogelijk voor steenkool (niet van oorsprong uit Noord-Korea).

Verordening, artikel 4, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op de directe of indirecte verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van producten, met uitzondering van voedsel of medicijnen, indien de exporteur weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat:

a) de producten direct of indirect zijn bestemd voor de strijdkrachten van Noord-Korea, of

b) de uitvoer van de producten de operationele capaciteit van de strijdkrachten van een andere staat dan Noord-Korea kan ondersteunen of verbeteren.

Verordening, artikel 5, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er is met toestemming een afwijking onder voorwaarden mogelijk.

Verordening, artikel 6, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de invoer, de aankoop of het vervoer van de in lid 1 bedoelde producten uit Noord-Korea indien de importeur of de vervoerder weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat sprake is van een van de onder a) of b) van lid 1 vermelde situaties.

Verordening, artikel 5, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er is met toestemming een afwijking onder voorwaarden mogelijk.

Verordening, artikel 6, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in bijlage II vermelde goederen en technologieën, ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea.

Verordening, artikel 7, lid 1, letter a en b en bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Unie en haar lidstaten in Noord-Korea.

Verordening, artikel 7, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, en is goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht of uitvoer voor voedsel, landbouw of voor medische of andere humanitaire doeleinden.

Verordening, artikel 8, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het direct of indirect verkrijgen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in bijlage II vermelde goederen en technologieën, ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea.

Verordening, artikel 7, lid 1, letter c en d en bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Unie en haar lidstaten in Noord-Korea.

Verordening, artikel 7, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, en is goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht of uitvoer voor voedsel, landbouw of voor medische of andere humanitaire doeleinden.

Verordening, artikel 8, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

In aanvulling op de verplichting om de bevoegde douaneautoriteiten voorafgaand aan aankomst of vertrek van informatie te voorzien moet een verklaring worden gedaan of de goederen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen dan wel onder deze verordening vallen. Wanneer voor de uitvoer daarvan toestemming moet worden verleend, moet tevens worden verklaard voor welke goederen en technologieën de uitvoervergunning is verleend.

De vereiste aanvullende informatie wordt door middel van een elektronische douaneaangifte verstrekt, ofwel, bij ontbreken van een dergelijke aangifte, in enige andere passende elektronische of schriftelijke vorm.

Verordening, artikel 9

Verbod op het leveren, de verkoop, uitvoer of overdracht naar Noord-Korea van luxe goederen.

Verordening, artikel 10, lid 1, letter a en bijlage VIII.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor een transactie met betrekking tot de in punt 17 van bijlage VIII vermelde goederen, op voorwaarde dat deze bestemd zijn voor humanitaire doeleinden.

Verordening, artikel 10, lid 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren, de aankoop, invoer of overdracht uit Noord-Korea van luxe goederen.

Verordening, artikel 10, lid 1, letter b en bijlage VIII.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Het verbod geldt niet voor niet-commerciële goederen voor persoonlijk gebruik van reizigers die deel uitmaken van hun bagage.

Verordening, artikel 10, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De bedoelde verbodsbepalingen gelden niet voor goederen die noodzakelijk zijn voor officiële doeleinden van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten in Noord-Korea of van internationale organisaties die overeenkomstig het internationale recht immuniteit genieten, of voor de persoonlijke goederen van hun personeel.

Verordening, artikel 10, lid 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor een transactie met betrekking tot de in punt 17 van bijlage VIII vermelde goederen, op voorwaarde dat deze bestemd zijn voor humanitaire doeleinden.

Verordening, artikel 10, lid 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer direct of indirect van goud, edelmetaal en diamanten naar genoemde entiteiten en personen.

Verordening, artikel 11, letter a en bijlage IX.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Verbod op invoer, aankoop of vervoer direct of indirect van goud, edelmetaal en diamanten van genoemde entiteiten en personen.

Verordening, artikel 11, letter b en bijlage IX.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Geldt ook voor de verstrekking, direct of indirect, van technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand m.b.t. deze goederen.

Verordening, artikel 11, letter c en bijlage IX.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Verbod op de levering en uitvoer nieuwe bankbiljetten in de Noord-Koreaanse munteenheid.

Verordening, artikel 12

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op invoer, aankoop of overdracht direct of indirect van beelden uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 13 en bijlage X.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen afwijken van dit verbod. Echter alleen na voorafgaande goedkeuring door het Sanctiecomité.

Verordening, artikel 14

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van de in bijlage XI vermelde helikopters en vaartuigen.

Verordening, artikel 15

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen afwijken van dit verbod. Echter alleen na voorafgaande goedkeuring door het Sanctiecomité.

Verordening, artikel 16

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van de in bijlage XI bis vermelde visserijproducten, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 bis, lid 1 en bijlage XI bis

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van het in bijlage XI ter vermelde lood en looderts, ongeacht of dit al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea is.

Verordening, artikel 16 ter en bijlage XI ter

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van de in bijlage XI quater vermelde condensaten en aardgascondensaten.

Verordening, artikel 16 quater en bijlage XI quater

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van alle geraffineerde aardolieproducten, als vermeld in bijlage XI quinquies, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 quinquies en bijlage XI quinquies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen afwijken van dit verbod voor transacties in geraffineerde aardolieproducten waarvan blijkt dat zij uitsluitend voor humanitaire doeleinden worden gebruikt, wanneer alle vereiste voorwaarden zijn ingevuld.

Verordening, artikel 16 sexies

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van ruwe olie, als vermeld in bijlage XI sexies, ongeacht of deze van oorsprong is uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 septies en bijlage XI sexies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen afwijken van dit verbod voor transacties in ruwe olie waarvan blijkt dat zij uitsluitend voor humanitaire doeleinden worden gebruikt en onder goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad.

Verordening, artikel 16 octies

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van de in bijlage XI septies vermelde textielstoffen, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn.

Verordening, artikel 16 nonies en bijlage XI septies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen afwijken van dit verbod. Echter alleen na voorafgaande goedkeuring door het Sanctiecomité.

Verordening, artikel 16 decies, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI octies vermelde levensmiddelen en landbouwproducten uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 undecies en bijlage XI octies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI novies vermelde machines en elektrotechnisch materieel uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 duodecies en bijlage XI novies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI decies vermelde aarde en steen, met inbegrip van magnesiet en magnesia uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 terdecies en bijlage XI decies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI undecies vermelde houtproducten uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 quaterdecies en bijlage XI undecies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI duodecies vermelde vaartuigen uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 quaterdecies en bijlage XI duodecies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van alle industriële machines, transportvoertuigen en ijzer, staal en andere metalen, als vermeld in deel A van bijlage XII, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit de Unie.

Verordening, artikel 16 septdecies en bijlage XII deel A

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten mogen toestemming verlenen voor de uitvoer van reserveonderdelen die noodzakelijk zijn voor het behoud van de veiligheid van commerciële civiele passagiersvliegtuigen van de modellen en types die zijn vermeld in deel B van bijlage XII.

Verordening, artikel 16 octodecies en bijlage XII deel B

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op geldovermakingen, met inbegrip van de clearing van betalingen, van en naar Noord-Korea.

Verordening, artikel 21, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Dit verbod is niet van toepassing op geldovermakingen of transacties die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van een lidstaat in Noord-Korea of een internationale organisatie die in Noord-Korea immuniteiten geniet op grond van het internationaal recht.

Verordening, artikel 21, lid 3

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Dit verbod is ook niet van toepassing, op voorwaarde dat het gaat om geldovermakingen voor een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan 15 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid en voldoet aan de genoemde voorwaarden.

Verordening, artikel 21, lid 4

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Ook geldt er uitzondering op dit verbod voor transacties in verband met persoonlijke geldovermakingen, op voorwaarde dat het bedrag ervan gelijk is aan of lager is dan 5 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid.

Verordening, artikel 21, lid 5

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

In afwijking van de verbodsbepalingen van artikel 21, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor:

 1. de in artikel 21, lid 4, onder a) tot en met e), bedoelde transacties voor een bedrag van meer dan 15 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid, en

 2. de in artikel 21, lid 5, vermelde transacties voor een bedrag van meer dan 5 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid.

Verordening, artikel 22, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de in de bijlagen XIII, XV, XVI en XVII vermelde personen, entiteiten en lichamen worden bevroren.

Verordening, artikel 34, lid 1 en bijlagen XIII, XV, XVI en XVII

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Alle in bijlage XIV vermelde vaartuigen worden in beslag genomen, indien het Sanctiecomité dit zo heeft bepaald.

Verordening, artikel 34, lid 2 en bijlage XIV

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlagen XIII, XV, XVI en XVII vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.Verordening, artikel 34, lid 3 en bijlagen XIII, XV, XVI en XVII

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er gelden diverse afwijkingen/uitzonderingen op de hier genoemde verboden. Alle afwijkingen/ uitzonderingen kennen hun eigen voorwaarden.

Zie hiervoor:

Verordening, artikel 34, lid 7 t/m lid 9

Verordening, artikel 35, lid 1 en 2

Verordening, artikel 36, lid 1 en 2

Verordening, artikel 37

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Vrachtzendingen, met inbegrip van persoonlijke bagage en ingecheckte bagage, die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van luchthavens, zeehavens en vrije zones, worden geïnspecteerd om na te gaan of ze geen producten bevatten die door de VN-Veiligheidsraad of deze verordening zijn verboden indien:

 1. de vrachtzending afkomstig is uit Noord-Korea;

 2. de vrachtzending bestemd is voor Noord-Korea;

 3. voor de vrachtzending Noord-Korea, onderdanen van dat land, personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan, als tussenhandelaar of bemiddelaar zijn opgetreden;

 4. voor de vrachtzending in bijlage XIII vermelde personen, lichamen of entiteiten als tussenhandelaar of bemiddelaar zijn opgetreden;

 5. de vrachtzending wordt vervoerd aan boord van een vaartuig onder Noord-Koreaanse vlag of een in Noord-Korea geregistreerd vliegtuig, of van een vaar- of vliegtuig dat in geen enkel land is geregistreerd.

Verordening, artikel 38, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Vrachtzendingen die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van lucht- of zeehavens en vrije zones, en die buiten het toepassingsgebied van lid 1 vallen, worden geïnspecteerd indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij producten zouden kunnen bevatten waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, in de volgende omstandigheden:

a) de vrachtzending afkomstig is uit Noord-Korea;

b) de vrachtzending bestemd is voor Noord-Korea, of

c) voor de vrachtzending zijn Noord-Korea, onderdanen van dat land of namens hen handelende personen of entiteiten als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden.

Verordening, artikel 38, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Deze verboden (lid 1 en 2) doen geen afbreuk aan de onschendbaarheid en de bescherming van diplomatieke en consulaire tassen overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963.

Verordening, artikel 38, lid 3

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

De verlening van bunker- of leveringsdiensten of andere diensten aan Noord-Koreaanse vaartuigen is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze vaartuigen producten vervoeren waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer verboden is op grond van deze verordening.

Verordening, artikel 38, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Dit verbod geldt niet wanneer de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden.

Verordening, artikel 38, lid 4

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2

Naar boven

13.24 Oekraïne (huidige situatie)

Verordening 269/2014 Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, art 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, art 4, 5, 6 en 7

Sanctieregeling, artikel 1 lid 2

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage II, uit te voeren uit Nederland indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Oekraïne hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, Artikel 2, bijlage II

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

Naar boven

13.25 Oekraïne II (oud leiders)

Verordening 208/2014 Sanctieregeling Oekraïne 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen in verband met de bezetting van Krim en Sebastopol.

Verordening, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 4, 5, 6 en 7

Sanctieregeling, artikel 1 lid 2

Naar boven

13.26 Rusland

Verordening 833/2014 Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van:

 • goederen en technologie voor tweeërlei gebruik opgesomd in bijlage I bij Verordening 428/2009;

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland.

Verordening, artikel 2, lid 1,en 4, lid 1, letters c en d en bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • uitvoering van een contract afgesloten voor 1 augustus 2014;

 • levering van goederen niet bestemd voor militair eindgebruik of militaire eindgebruiker.

Verordening, artikel 2, lid 2 en artikel 4, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Het is verboden goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, als opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009, te leveren, etc. naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland als vermeld in bijlage IV bij deze verordening.

Ook het leveren van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, financiering of financiële bijstand gerelateerd aan in bijlage IV genoemde personen , entiteiten, etc. is verboden.

Verordening, artikel 2a, lid 1 en 2

Sanctieregeling, 1a, lid 1

Er geldt een uitzondering voor de uitvoering van vóór 12 september 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten.

Er geldt ook een uitzondering voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker, alsmede voor het onderhoud en de veiligheid van de bestaande civiele nucleaire capaciteit binnen de EU, voor niet militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker.

Verordening, artikel 2a, lid 3 en 4

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Een voorafgaande vergunning is vereist voor goederen en technologieën bestemd voor de exploratie en productie van olie in Rusland.

Verordening, artikel 3 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor uitvoering van een contract afgesloten voor 1 augustus 2014

VO artikel 2lid 2

Geen vergunning wordt verleend voor:

goederen en technologieën bestemd voor exploratie en productie van olie in diepe wateren, in arctische wateren of schalie-olieprojecten in Rusland.

Verordening, artikel 3, lid 5

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verstrekking van hiermee verband houdende diensten die noodzakelijk zijn voor bepaalde categorieën exploratie- en productieprojecten in Rusland.

Verordening, artikel 3a, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Er gelden uitzonderingen voor:

 • contracten of kaderovereenkomsten die vóór 12 september 2014 zijn gesloten

 • wanneer de betrokken diensten noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

Verordening, atikel 3a, lid 2 en 3

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod op het leveren van financiering of financiële bijstand gerelateerd aan militaire goederen en technologie en de levering van die goederen en technologie aan Rusland.

Verordening, artikel 4, lid 1, letters a en b

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor uitvoering van een contract afgesloten voor 1 augustus 2014.

Verordening, artikel 4, lid 2, 3 en 4

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

 • Verbod geldt niet voor:de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, de aankoop of het vervoer van Hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid Hydrazine;

 • de invoer, de aankoop of het vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7);

 • de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, aankoop of het vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4), mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid monomethylhydrazine die wordt berekend overeenkomstig de lancering(en) of de satellieten waarvoor het wordt vervaardigd.

Verordening, artikel 4, lid 2bisSanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Een voorafgaande vergunning voor bovenstaande is verplicht.Verordening, artikel 4, lid 2terSanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod op de invoer, het geleverd krijgen en het vervoer van militaire goederen en militaire technologie aan Rusland.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 2

Levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 3

Verbod op de uitvoer, het leveren en de doorvoer van militaire goederen en militaire technologie aan Rusland.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor uitvoering van een contract afgesloten voor 1 augustus 2014.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 3

Naar boven

13.27 Schendingen Mensenrechten


Verordening 2020/1998 ,Besluit ((GBVB)2020/1999 , sanctieregeling mensenrechtenschendingen 2020

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, direct of indirect aan de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die zijn vermeld in de bijlage I van vo 2020/1998.
Verordening 2020/1998, artikel 3 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming bevoegde autoriteiten voor noodzakelijke basisbehoeften, humanitaire doeleinden, hulp en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 2020/1998, artikel 4,5, en 6 Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Naar boven

13.28 Somalië

Verordening 147/2003 Verordening 356/2010 Sanctieregeling Somalië 2003 Verordening 2018/1933

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening 147/2003, artikel 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het verstrekken van technische bijstand (zoals reparaties, ontwikkeling ,onderhoud etc) voor militaire activiteiten, goederen en technologie ,die zijn vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

Verordening 147/2003, artikel 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

 

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

de missies van de Afrikaanse Unie en Verenigde Naties in Somalië;

bestemd voor de ontwikkeling van de nationale veiligheidstroepen van Somalië ter beveiliging van de bevolking van Somaliëhulp bij de ontwikkeling van de instellingen van de veiligheidssector;

niet-dodelijke militaire uitrusting voor humanitaire beschermende doeleinden;

programma’s voor institutionele ontwikkeling (opbouwprogramma’s).-,

Verordening 147/2003, artikel 2 bis, 3 en Bijlage

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen.

Verordening 147/2003, artikel 3, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Uitzondering onder voorwaarden :het verstrekken van financiering of financiële bijstand of technische bijstand in verband met militaire activiteiten, met betrekking tot goederen en technologie indien deze uitsluitend is bestemd voor de ontwikkeling van de Somalische nationale veiligheidstroepen ter beveiliging van de bevolking van Somalië

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

 

 

 

Uitzondering het verstrekken van financiering of financiële bijstand of technische bijstand voor levering /uitvoer van goederen en technologie:

-voor ondersteuning of gebruik door personeel van de Verenigde Naties, UNSOM, AMISOM, de strategische partners.van AMISOM en EUTM in Somalië

-voor gebruik door staten of internationale, regionale of subregionale organisaties, die, op verzoek van de federale regering van Somalië maatregelen nemen ter beteugeling van piraterij en gewapende overvallen op zee voor de kust van Somalië. Met toestemming de secretaris-generaal van de VN na kennisgeving regering van Somalië

Verordening 147/2003 artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

 

Bijzondere informatieplicht vóór aankomst dan wel vóór vertrek voor alle goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen uit of verlaten naar Somalië.

Verordening 147/2003, artikel 3 bis

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op invoer, aankoop en vervoer van houtskool.

Verordening 147/2003, artikel 3ter en bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op de  levering van onderdelen van geïmproviseerde explosieven als bedoeld in bijlage III naar Somalië, Tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, als vermeld op de in bijlage I genoemde websites, voorafgaande toestemming heeft verleend.

Verordening 356/2010, artikel 3 quater

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

Verordening 356/2010, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 356/2010, artikel 3, 4, 5, 6 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

-Verbod op het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten of met de levering, verkoop, overdracht, fabricage, het onderhoud of gebruik van militaire goederen en technologie aan aangewezen personen, entiteiten of lichamen.

Verordening 356/2010, artikel 8, bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor een tiental doeleinden genoemd in de sanctieregeling.

Sanctieregeling artikel 2, lid 2

Naar boven

13.29 Strijd tegen terrorisme

Verordening 2580/2001 Verordening 2019/25 Sanctieregeling terrorisme 2002 Sanctieregeling terrorisme 2002 II Sanctieregeling terrorisme 2007 Sanctieregeling terrorisme 2007 II

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Verordening, artikel 2 en Bijlage II

Verordening 2019/25 Bijlage (lijst van personen of entiteiten)

Sanctieregeling terrorisme 2002, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 5, 6 en Bijlage I

Sanctieregeling terrorisme 2002, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, voor groepen en entiteiten die met een ster zijn aangemerkt in de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 nr. 2002/931/GBVB.

Sanctieregeling terrorisme 2002 II, artikel 1

Ontheffing op verbod mogelijk door aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling terrorisme 2002 II, artikel 3

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van middelen ( tegoeden en economische middelen), voor in de bijlage genoemde personen.

Sanctieregeling 2007, artikel 2 en bijlage

Ontheffing op verbod mogelijk door aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling 2007, artikel 3

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Tevens een verbod voor het verrichten van financiële diensten ten behoeve van de personen en organisaties vallende onder deze regeling.

Een achttal personen vallen via een aanwijzing onder deze regeling.

Sanctieregeling terrorisme 2007 II, artikel 2

Ontheffing op verbod mogelijk door aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling terrorisme 2007 II, artikel 3

Naar boven

13.30 Sudan

Verordening 747/2014 Sanctieregeling Sudan 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het verstrekken van technisch advies of tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening artikel 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • niet-dodelijke militaire uitrusting voor humanitair gebruik, voor beschermings-doeleinden of voor programma’s voor institutionele versterking;

 • materiaal voor crisisbeheersingsoperaties;

 • ontmijningsuitrusting en materiaal voor gebruik bij ontmijning.

Verordening artikel 3

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen.

Verordening artikel 4

Sanctieregeling, artikel 1

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening artikel 5 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening artikel 6, 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • niet-dodelijke militaire uitrusting voor humanitair gebruik, voor beschermings-doeleinden of voor programma’s voor institutionele versterking;

 • materiaal voor crisisbeheersingsoperaties;

 • ontmijningsuitrusting en materiaal voor gebruik bij ontmijning.

Sanctieregeling artikel 3, lid 2

Uitzondering op verbod dezelfde als hierboven genoemd.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 3

Naar boven

13.31 Syrië

Verordening 36/2012

uitvoeringsverordening 2019/798 (uitbreiding lijst) Sanctieregeling Syrië 2012 Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van apparatuur, goederen en technologie zoals genoemd in bijlage 1A die voor binnenlandse repressie kunnen worden gebruikt.

Verordening, artikel 2bis, lid 1 en Bijlage IA

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

apparatuur, goederen en technologie bestemd voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg;

humanitaire doeleinden of beschermend gebruik ;

tijdelijke uitvoer van beschermende kleding met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen bestemd voor persoonlijk gebruik door bepaalde personen (o.a. Veiligheidsraad, medewerkers EU en OPCW).

Verordening, artikel 2bis, lid 2 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Een voorafgaande vergunning is vereist voor het leveren van apparatuur, goederen of technologie zoals genoemd in bijlage IX, die voor binnenlandse repressie kunnen worden gebruikt.

Verordening, artikel 2ter en Bijlage IX

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Geen vergunning indien de autoriteiten redelijke gronden hebben dat de apparatuur, goederen of technologie gebruikt worden of kunnen worden voor binnenlandse repressie.

Verordening, artikel 2ter, lid 2

Bijzondere informatieplicht vóór vertrek voor alle goederen die het douanegebied van de Unie verlaten naar Syrië.

Verordening, artikel 2quater

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het leveren van financiering, financiële bijstand of technische bijstand gerelateerd aan uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt .

Verordening, artikel 3, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

apparatuur, goederen en technologie bestemd voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg;

humanitaire doeleinden of beschermend gebruik ;

tijdelijke uitvoer van beschermende kleding met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen bestemd voor persoonlijk gebruik door bepaalde personen (o.a. Veiligheidsraad, OPCW en medewerkers EU of haar lidstaten).

Verordening, artikel 3, lid 3, 4 en 5 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1 2

Verbod op het verstrekken van financiering of financiële bijstand voor militaire goederen en technologie en de levering van die goederen en technologie.

Verordening artikel 3bis

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Niet van toepassing op militaire goederen die uit Syrië worden uitgevoerd of vervoerd overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN. Gaat om opruimen van chemische wapens en fabrieken die chemische wapens kunnen produceren.

Verordening artikel 3ter

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op leveren van apparatuur, technologie of programmatuur voor toezicht op telecommunicatie voor gebruik door het Syrische regime. Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening, artikel 4, 5 en bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 4, 5 en bijlage V

Sanctieregeling, artikel 2

Verbod op invoer, aankoop en vervoer van aardolie of aardolieproducten.

Bewust en opzettelijke deelname aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben opgenomen verbodsbepalingen direct of indirect worden omzeild.

Verordening, artikel 6

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk:

 • met toestemming aangewezen autoriteiten voor bepaalde doeleinden;

 • voor verplichtingen aangegaan voor 2 september 2011 met kennisgeving aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Indien enkel en alleen tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken en niet strijdig met andere verboden.

Verordening artikel 6 bis en 7

Voor aankoop of het vervoer in Syrië van aardolieproducten en de daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand door een diplomatieke of consulaire missie, wanneer die producten worden aangekocht of vervoerd voor de officiële doelen van de missie.

Verordening artikel 6 ter

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op:

de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop, levering, overdracht en uitvoer van de in bijlage V bis vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven bestemd voor personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Syrië.

Ook het verschaffen van financiering of financiële bijstand en het verlenen van tussenhandeldiensten is verboden.

Verordening, artikel 7 bis en bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een afwijking is mogelijk wanneer de goederen vereist zijn door de Verenigde Naties of organen die namens de Verenigde Naties optreden voor humanitaire doeleinden, zoals de levering, of het faciliteren van de levering, van hulpgoederen, met inbegrip van medische benodigdheden en levensmiddelen, de uitzending van humanitaire hulpverleners en de verlening van daarmee samenhangende bijstand, of voor evacuaties uit of binnen Syrië.

Er gelden uitzonderingen voor:

 • gebruik door niet-Syrische burgerluchtvaartuigen die in Syrië landen

 • bij uitsluitend gebruik door een in debijlagen II en II bis vermelde aangewezen Syrische luchtvaartmaatschappij die evacuaties uit Syrië uitvoert

 • bij uitsluitend gebruik door een niet aangewezen Syrische luchtvaartmaatschappij die evacuaties uit of binnen Syrië uitvoert.

Verordening, artikel 7 bis, lid 3 en 5 en bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren en de uitvoer van apparatuur en technologie voor bepaalde sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie.

Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening, artikel 8, 9 en bijlage VI.

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk:

 • met toestemming aangewezen autoriteiten voor bepaalde doeleinden;

 • voor verplichtingen aangegaan voor 19 januari 2012 met kennisgeving aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Verordening artikel 9bis en 10

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op de levering en uitvoer van nieuwe bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid.

Verordening, artikel 11.

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op de invoer, uitvoer en levering van goud, edelmetaal en diamant.

Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening artikel 11bis en bijlage VIII

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op uitvoer van luxe goederen.

Verordening artikel 11ter, lid 1 en bijlage X

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk voor niet commerciele goederen voor persoonlijk gebruik die deel uitmaken van de bagage van reizigers.

Verordening artikel 11ter,lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op de:

 • invoer in de EU en;

 • uitvoer uit de EU en;

 • handel,

in cultuurgoederen die illegaal zijn meegenomen uit Syrië.

Verordening, artikel 11quater, lid 1 en Bijlage XI

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitzondering op verbod als de cultuurgoederen:

 • voor vóór 15 maart 2011 uit Syrië zijn uitgevoerd;

 • worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.

Verordening, artikel 11quater, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren en de uitvoer van apparatuur of technologie voor de bouw of installatie in Syrië van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit.

Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening, artikel 12, lid 1 en bijlage VII.

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk voor verplichtingen aangegaan voor 19 januari 2012 met kennisgeving aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Verordening artikel 12, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 14 en Bijlage II en IIbis

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven, humanitaire bijstand en andere bepaalde doeleinden en diplomatieke of consulaire missies.

Verordening, artikel 16

Verordening, artikel 16 bis en 16 ter

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2 en artikel 2

Verboden om toegang te verschaffen op luchthavens van de Unie aan:

 • alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vrachtvluchten;

 • alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten.

Verordening, artikel 26bis, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het verbod is niet van toepassing op vluchten die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

Verordening, artikel 26bis, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te kopen, in te voeren of te vervoeren in geval de goederen afkomstig zijn uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Wel toegestaan indien de invoer of vervoer van chemische wapens of gerelateerd materiaal plaatsvindt overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de OPCW, conform de doelstelling van het Verdrag inzake chemische wapens.

Sanctieregeling artikel 3, lid 2

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage I en II, uit te voeren uit Nederland indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Syrië hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 2 en bijlage I en II

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

Naar boven

13.32 Tunesië

Verordening 101/2011 Sanctieregeling Tunesië 2011

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Verordening, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 4, 6, 5, 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1 en 2

Naar boven

13.33 Turkije


Verordening 2019/1890,


Sanctieregeling Turkije 2019

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten vermeld in Verordening, artikel 2 en bijage 1,

Sanctieregeling, artikel 1 lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven,betaling van redelijke honoraria en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 3 , 4, 5, 6 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1 lid 2

Naar boven

13.34 Venezuela

Verordening 2017/2063

Sanctieregeling Venezuela 2017

   

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van financiering, financiële bijstand of technische bijstand gerelateerd aan in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën.

Verordening, artikel 2, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepaling geldt niet voor de uitvoering van overeenkomsten die vóór 13 november 2017 zijn gesloten of van aanvullende overeenkomsten.

Verordening, artikel 2, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

 • De bevoegde autoriteiten kunnen onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

 • niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie of haar lidstaten of van regionale en subregionale organisaties;

 • materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand, die uitsluitend bedoeld is voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN of de Unie, of voor crisisbeheersings-operaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand.

Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, en medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Venezuela wordt uitgevoerd.

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van apparatuur, goederen en technologie zoals genoemd in bijlage I die voor binnenlandse repressie kunnen worden gebruikt.

Verordening, artikel 3, letter a en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

 • De bevoegde autoriteiten kunnen onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

 • niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie of haar lidstaten of van regionale en subregionale organisaties;

 • materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand, die uitsluitend bedoeld is voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN of de Unie, of voor crisisbeheersings-operaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand.

Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2Dit is ook niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, en medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Venezuela wordt uitgevoerd.

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van financiering, financiële bijstand of technische bijstand gerelateerd aan uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt .

Verordening, artikel 3, letter b en c

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

 • De bevoegde autoriteiten kunnen onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

 • niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie of haar lidstaten of van regionale en subregionale organisaties;

 • materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand, die uitsluitend bedoeld is voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN of de Unie, of voor crisisbeheersings-operaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand.

Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2Dit is ook niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, en medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Venezuela wordt uitgevoerd.

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage II vermelde apparatuur, technologie of software, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Venezuela of voor gebruik in Venezuela, tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend.

Verordening, artikel 6, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat kan voorafgaandelijk toestemming verlenen voor:

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage II vermelde apparatuur, technologie en software;

 • het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet aan, of direct of indirect ten behoeve van de regering van Venezuela, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of personen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen.

Verordening, artikel 7, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam die in de bijlagen IV en V is vermeld, worden bevroren.

Aan de natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage IV en V worden ook geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

Verordening, artikel 8, lid 1 en 2 en Bijlage IV en V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Ook hierop gelden diverse afwijkingen.

Verordening, artikel 9, 10 en 11

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen alsmede militaire technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Dit is niet van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot goederen of technologie als bedoeld in het eerste lid, die vóór 13 november 2017 zijn gesloten.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Dit is ook niet van toepassing met vooraf verleende ontheffing van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of technische bijstand van:

 1. ontmijningsuitrusting en materieel voor gebruik bij ontmijning;

 2. het onderhoud van niet-letale militaire uitrusting, gebruikt door de marine en kustwacht van Venezuela, die uitsluitend bestemd is voor grensbescherming, regionale stabiliteit en het onderscheppen van drugs.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Naar boven

13.35 Zimbabwe

Verordening 314/2004 Sanctieregeling Zimbabwe 2004

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het verstrekken van technische bijstand en het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening, artikel 2

Sanctieregeling, artikel 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • niet-dodelijke militaire uitrusting voor humanitair gebruik, voor beschermings-doeleinden of voor programma’s voor institutionele versterking;

 • materiaal voor crisisbeheersingsoperaties.

Verordening, artikel 4 en Bijlage II

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding, scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen.

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt en hieraan gerelateerde financiering of financiële bijstand.

Verordening, artikel 3 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor humanitair gebruik of bescherming.

Verordening, artikel 4 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding, scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen.

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Verordening, artikel 6 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, , lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk voor:

 • niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of voor programma’s voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Gemeenschap;

 • materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties of de Europese Unie.

Sanctieregeling artikel 2, lid 2

Uitzondering mogelijk voor de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 3

Naar boven

13.36 Zuid-Sudan

Verordening 2015/735 Sanctieregeling Zuid-Sudan 2015 Verordening 2018/1116

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op:

 • Verstekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met militaire activiteiten of met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting, en onderdelen daarvoor, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan:

 • Verbod op het leveren van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten ,

 • met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en aanverwant materieel, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand,tussenhandeldiensten of andere diensten, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan:

 • technische bijstand, financiering, financiële bijstand of tussenhandeldiensten in verband met het leveren van gewapende huurlingen in of voor inzet in Zuid-Sudan

Verordening artikel 2 VO 2018/1116

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op:

Het verlenen van financiering en financiële bijstand, technische bijstand en tussenhandeldiensten in verband met:

 1. wapens en aanverwant materieel die/dat uitsluitend bedoeld zijn/is ter ondersteuning van of voor gebruik door VN-personeel, met inbegrip van de VN-missie in de Republiek Zuid-Sudan (UNMISS) en de VN-veiligheidsmacht voor Abyei (UNISFA);

beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Zuid-Sudan worden uitgevoerd

 1. veiligheidssector.

Verordening artikel 3 2018/1116

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten (op voorwaarde dat de lidstaat het Sanctiecomité vooraf daarvan in kennis heeft gesteld overeenkomstig de in punt 6 van Resolutie 2428 (2018) van de VN-Veiligheidsraad vastgestelde vereisten ) voor het verlenen van financiering en financiële bijstand, technische bijstand en tussenhandeldiensten in verband met:

 1. niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik;

 2. wapens en aanverwant materieel die/dat tijdelijk naar Zuid-Sudan worden/wordt uitgevoerd door de strijdkrachten van een staat die overeenkomstig het internationale recht actie onderneemt uitsluitend en rechtstreeks gericht op de evacuatie van zijn onderdanen en onderdanen van andere staten voor wie die staat in Zuid-Sudan consulaire verantwoordelijkheid draagt

 3. wapens en aanverwant materieel voor of ter ondersteuning van de regionale taskforce van de Afrikaanse Unie, die/dat uitsluitend bedoeld zijn/is voor regionale operaties ter bestrijding van het Verzetsleger van de Heer (LRA,

 4. wapens en aanverwant materieel uitsluitend ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de voorwaarden van de vredesovereenkomst,

 5. overige verkoop of levering van wapens en aanverwant materieel, of verstrekking van bijstand of levering van personeel.

VO 2018/1116, artikel 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

VO 2018/1116 artikel 5 en Bijlage I en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Diverse afwijkingen.

Verordening, artikel 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 en 13 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

 • niet-dodelijke militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor toezicht op mensenrechten, humanitair of beschermend gebruik, of voor programma’s voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie of de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit (IGAD);

 • materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie of de Europese Unie;

 • andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die gemaakt zijn van, of uitgerust zijn met, materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten, van personeel van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie of de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit in Zuid-Sudan;

 • ontmijningsuitrusting en materieel voor gebruik bij ontmijning en;

 • niet-dodelijke militaire uitrusting uitsluitend bestemd ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Zuid-Sudan.

Sanctieregeling artikel 3, lid 2

Niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Europese Unie of van haar lidstaten, door personeel van de Verenigde Naties of van de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit, vertegenwoordigers van de media, of door medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 3

Naar boven