Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

4.1.1 Toezicht op goederen

De Douane houdt toezicht op en controleert sanctiemaatregelen bij:

 • goederenverkeer tussen de EU en bepaalde derde landen;

 • goederen die onder toezicht van de Douane staan.

Hulpmiddelen bij controle en toezicht zijn het Gebruikstarief (DTV – Douane Tarief Voorziening) waarin sanctiemaatregelen voor met name genoemde goederen zijn benoemd.

Bij geautomatiseerde aangiftebehandeling controleert het aangiftesysteem of een sanctiemaatregel geldt. DMS (Douane Management Systeem) geeft aan:

 • de sanctiemaatregel voor de aangegeven goederen;

 • de inhoud van de sanctiemaatregel;

 • mogelijke afwijkingen of uitzonderingen op de sanctiemaatregel.

Constateert u onregelmatigheden bij de controle op naleving van de sanctiewetgeving? Volg de procedure voor onregelmatigheden.

Naar boven

4.1.2 Beperkt toezicht op financiële sanctiemaatregelen

De Douane heeft een beperkte taak bij toezicht op financiële sanctiemaatregelen. U kunt bijvoorbeeld het volgende signaleren:

 • verdachte situaties of transacties met geld en waardevolle goederen in het reizigersverkeer door personen die op basis van een sanctieverordening “gelist” zijn:

  Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU.
 • verdachte situaties of transacties die zien op een mogelijke overtreding van het verbod op financiering, financiële bijstand of het verstrekken van tegoeden.

Constateert u verdachte situaties of transacties? Meld deze aan de vraagbaak LM/MR van uw kantoor. De vraagbaak LM/MR neemt contact op met de CDIU. Bij een mogelijke onregelmatigheid overlegt de CDIU met team POSS. Deze beoordeelt of de melding wordt doorgegeven aan de FIOD.

De FIOD:

 • controleert of sanctiewetgeving geldt;

 • bepaalt of een verbod op financiering, financiële bijstand of verstrekken van tegoeden wordt overtreden;

 • besluit of verder onderzoek nodig is;

 • besluit of geld of andere zaken in beslag worden genomen.

Naar boven

4.2 Taak vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties

Houdt u toezicht op sanctiemaatregelen of controleert u deze? Dan kunt u de vraagbaak Wwm/Strategische/Sancties goederen inschakelen. Deze speelt alleen een belangrijke rol bij de beoordeling / determinatie of de goederen wel of niet als strategische goederen zijn aan te merken. De taak van de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties staat in het voorschrift Strategische goederen en het voorschrift Wapens en munitie en uiteraard in dit voorschrift.

Naar boven

4.3 Taak CDIU

De Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) is uw eerste aanspreekpunt bij vragen over sanctiemaatregelen.

De CDIU:

Bereikbaarheid CDIU

U kunt de CDIU bereiken op werkdagen tijdens kantooruren. Buiten kantoortijden belt u de piketdienst van de CDIU.

Let op!

Let op!
De CDIU en team POSS hebben ook taken die zich richten op technologie, technische bijstand, het verlenen van financiële diensten en tussenhandeldiensten. Deze taken worden in dit voorschrift niet behandeld.
Naar boven

4.4 Taak Team POSS

Team POSS heeft een ruimere taak in het toezicht op sanctiemaatregelen. Het team handhaaft sanctiewetgeving door:

 • algemeen toezicht

 • inwinnen van informatie

 • de behandeling van (vermoedelijke) onregelmatigheden

 • opsporingsonderzoeken zonder dwangmiddelen (m.u.v. inbeslagnames)

 • voert (administratieve) controles achteraf uit

 • ondersteunt indien noodzakelijk fysieke controles

 • maakt proces-verbaal bij strafrechtelijk optreden

 • kan goederen in beslag (laten) nemen

Waar nodig werkt team POSS samen met andere organisaties (bijvoorbeeld de Unit Counter Proliferatie).

Bij onregelmatigheden is de CDIU uw eerste aanspreekpunt. CDIU stemt zo nodig af met team POSS. Is bij een onregelmatigheid strafrechtelijk onderzoek nodig? Dan doet team POSS dit zelfstandig. Wanneer echter het gebruik van dwangmiddelen noodzakelijk is, stemt team POSS dat via de BFC/CA af met de FIOD. Voor de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties is de CDIU het eerste aanspreekpunt.

Let op!

Let op!
De CDIU en team POSS hebben ook taken die zich richten op technologie, technische bijstand, het verlenen van financiële diensten en tussenhandeldiensten. Deze taken worden in dit voorschrift niet behandeld.
Naar boven

4.5 Taak FIOD

Taken van de FIOD zijn:

 • opsporing van overtredingen van de sanctiewetgeving

 • uitvoeren van strafrechtelijk onderzoek.

Waar nodig werkt de FIOD samen met andere organisaties, bijvoorbeeld de Unit Counter Proliferatie.

Bij onregelmatigheden is de CDIU uw eerste aanspreekpunt. CDIU stemt zo nodig af met team POSS. Is bij een onregelmatigheid strafrechtelijk onderzoek nodig? Dan doet team POSS dit zelfstandig. Wanneer echter het gebruik van dwangmiddelen noodzakelijk is, stemt team POSS dat via BFC/CA af met de FIOD. Voor de vraagbaak is de CDIU het eerste aanspreekpunt.

Naar boven