Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

9 Afhandeling onregelmatigheid door een vraagbaak gevaarlijke stoffen

9.1 Geen zelfstandige afhandeling onregelmatigheden

Een geconstateerde onregelmatigheid na het binnenkomen of voor het uitgaan van gevaarlijke stoffen door de lucht of over zee, of bij wegvervoer voorafgaand of aansluitend aan het lucht- , of zeevervoer, wordt afgehandeld op de wijze zoals met de ILT is overeengekomen. In principe wordt elke onregelmatigheid door middel van een proces-verbaal van bevinding en overdracht of ambtelijk rapport aan de ILT overgedragen, waarna de ILT de onregelmatigheid verder onderzoekt en de noodzakelijke maatregelen treft.

Een voorbeeld van een proces-verbaal van bevinding en overdracht is opgenomen in bijlage 1 een voorbeeld van een ambtelijk rapport is opgenomen in bijlage 2 van dit voorschrift.

Naar boven

9.2 Zelfstandige afhandeling van onregelmatigheden

Ondanks dat bijlage 9 (VGS) van het convenant met I&W de mogelijkheid geeft, is er op dit moment geen zelfstandige afhandeling van geconstateerde onregelmatigheden, of overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen afgesproken tussen de ILT en de Douane. Als tot volledige zelfstandige afhandeling wordt besloten, zal dit in dit voorschrift en in de desbetreffende instructies van de ILT worden opgenomen.

Naar boven

9.3 Bestuursrechtelijk of Strafrechtelijk optreden

Alleen de ILT mag bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Wanneer de vraagbaak gevaarlijke stoffen een overtreding van de WVGS en/of de Wet Luchtvaart constateert volgt de vraagbaak de instructies van dit voorschrift en de specifieke werkinstructies van de ILT.

De inspecteur ILT zal conform de geldende richtlijnen voor bestuurlijk en of strafrechtelijk optreden de zaak overnemen en de nodige maatregelen treffen. De inspecteur ILT kan hierbij aanwijzingen geven aan de vraagbaak gevaarlijke stoffen. De vraagbaak gevaarlijke stoffen volgt de aanwijzingen van de ILT op.

Naar boven