Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

10 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

10.1 Algemene uitgangspunten informatie-uitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (CDW, artikel 15). De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3). De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en de ILT nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de bijlage 13 bij het convenant is opgenomen welke informatie de Douane aan de ILT verstrekt.

Naar boven

10.2 Adresgegevens

Inspectie Leefomgeving en Transport

   

Inspectie Leefomgeving en Transport / Centrale Vestiging

Bezoekadres:

Postadres:

Koningskade 4
2596 AA Den Haag

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart

Bezoekadres:

Postadres:

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postbus 575
2130 AN Hoofddorp

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart

Bezoekadres:

Postadres:

Weena 723,
ingang C, 1e verdieping
3013 AM Rotterdam

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport / Rail en wegvervoer

Bezoekadres:

Postadres:

Europalaan 40
3526 KS Utrecht

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport / Meld- en Informatiecentrum (MIC)

Bezoekadres:

Postadres:

Nieuwe Uitleg 1
2514 BP Den Haag

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Tel: +31 (0) 88 489 00 00
Fax: +31 (0) 70 456 30 30

e-mail: lmip@ilent.nl

internet: http://www.ilent.nl

Douane Laboratorium

Belastingdienst/Douane Amsterdam/Laboratorium

Bezoekadres:

Postadres:

Kingsfordweg 1

Postbus 3070

1043 GN Amsterdam

6401 DN Heerlen

tel: (088) 153 82 00

fax: (088) 153 98 20

Naar boven