Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

10 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

10.1 Algemene uitgangspunten informatie-uitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (artikel 12 DWU). De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (artikel 1:33, lid 3 Adw).

De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en de ILT nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de bijlage 9 bij het convenant met I&W is opgenomen welke informatie de Douane aan de ILT verstrekt.

Meer informatie over het gebruik van informatie-uitwisseling vindt u in onderdeel 5.00.00 van het Handboek Douane.

Naar boven

10.2 Adresgegevens

Inspectie Leefomgeving en Transport

   

Inspectie Leefomgeving en Transport/ Centrale Vestiging

Bezoekadres:

Postadres:

Koningskade 4
2596 AA Den Haag

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport/ Luchtvaart

Bezoekadres:

Postadres:

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postbus 575
2130 AN Hoofddorp

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport/ Scheepvaart

Bezoekadres:

Postadres:

Weena 723,
ingang C, 1e verdieping
3013 AM Rotterdam

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport / Rail en wegvervoer

Bezoekadres:

Postadres:

Europalaan 40
3526 KS Utrecht

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Tel: +31 (0) 88 489 00 00

Inspectie Leefomgeving en Transport/ Klant Contactcentrum (KCC)

Bezoekadres:

Postadres:

Nieuwe Uitleg 1
2514 BP Den Haag

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Tel: +31 (0) 88 489 00 00
Fax: +31 (0) 70 456 30 30

e-mail: lmip@ilent.nl

 

internet: http://www.ilent.nl

Douane Laboratorium

Belastingdienst/Douane Amsterdam/Laboratorium

Bezoekadres:

Postadres:

Kingsfordweg 1

Postbus 3070

1043 GN Amsterdam

6401 DN Heerlen

tel: (088) 153 82 00

fax: (088) 153 98 20

Naar boven