Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

6 Proces aangiftebehandeling en werkzaamheden

Bij de behandeling van aangiften en documenten kunt u aanwijzingen hebben die wijzen op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat in dit kader alleen om vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, over zee of het wegvervoer voorafgaand of aansluitend aan het lucht-, of zeevervoer en voor zover die gevaarlijke stoffen zich bevinden in het werkgebied van de Douaneregio’s Schiphol Cargo en Rotterdam Haven, of in een andere Douaneregio als daar een vraagbaak (tijdelijk) ingezet wordt. De controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor of over binnenwateren wordt in alle gevallen uitgevoerd door de ILT

Naar boven

6.1 Aanwijzingen uit documenten

Bij de aangifte horen documenten die moeten worden gecontroleerd; deze documenten kunnen een aanwijzing bevatten dat het handelt om vervoer van gevaarlijke stoffen.

Naar boven

6.2 Werkwijze

Controleer de goederenomschrijving in de aangifte en de vervoersbescheiden. Als blijkt dat de gegevens op de verschillende documenten niet overeenstemmen, informeer dan de vraagbaak gevaarlijke stoffen.

De vraagbaak gevaarlijke stoffen bepaalt of het nodig is om een controle in te stellen. Deze zal dan zelf die controle uitvoeren. Als er bij de controle blijkt dat het vervoer niet aan de regels voldoet, zal de vraagbaak gevaarlijke stoffen maatregelen nemen en deze aan u meedelen.

De vraagbaak kan hierover overleggen met ILT. De aangifte wordt eventueel aangehouden.

Naar boven