Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

7 Afhandelen onregelmatigheden door NVWA

7.1 Overdragen aan NVWA

Ontbreekt een vangstcertificaat of staan er onjuistheden op? Dan moet u de afhandeling overdragen aan de NVWA. De vis mag dan niet van de plaats van binnenkomst worden weggevoerd. De verantwoordelijkheid van de beslissing ligt bij de NVWA, maar de goederen blijven ook onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Douane.

Wanneer na een geconstateerde onjuistheid de NVWA de belanghebbende in de gelegenheid stelt dit te herstellen kan een zending alsnog als conform worden afgewerkt. De NVWA draagt het dossier hiertoe weer aan u over. Hierna volgt het de normale route van conform bevonden zendingen.

Naar boven

7.2 Aanhouden van vis

Het kan voorkomen dat vis moet worden opgeslagen in afwachting van een beslissing van de NVWA. Dit kan bijvoorbeeld als het vangstcertificaat niet voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden of niet aanwezig is.

Ook als tijdens de materiële controle een laboratoriumonderzoek wordt ingesteld, mag de vis niet ter beschikking worden gesteld aan de belanghebbende.

De NVWA bepaalt of de vis, afgezonderd van alle andere veterinaire goederen, wordt:

 • Opgeslagen in een entrepot of in een andere door de NVWA aan te wijzen ruimte.

 • Teruggestuurd naar de terminal waar de vis is binnengekomen

  .

Wordt de aanhouding beëindigd? Dan kunnen zich twee situaties voordoen:

 • De NVWA beslist dat de vis alsnog kan worden toegelaten. Bijvoorbeeld als het vangstcertificaat alsnog is overlegd of de uitslag van het laboratoriumonderzoek conform is. In dit geval wordt de normale werkwijze voortgezet.

 • De NVWA beslist dat de IOO-vis niet kan worden toegelaten. In dat geval is er sprake van geweigerde partijen. De NVWA beslist over een nadere bestemming voor de geweigerde IOO-vis

  en

  de termijnen waarbinnen die bestemming moet worden gevolgd.

Nadere bestemmingen zijn:

 • Verzenden naar een plaats buiten de Unie.

 • Vernietiging van de goederen.

 • Speciale behandeling of verwerking van de goederen

  .

Let op!

De beslissingen naar aanleiding van het aanhouden doen niet af aan het douaneregiem dat op dat moment op de zending van toepassing is. De Douaneprocedures moeten gewoon gevolgd worden.

De vernietiging van een zending die op last van de NVWA niet wordt toegelaten tot de Unie wordt aangemerkt als een door de Douane vereiste vernietiging zoals bedoeld in artikel 197 DWU. Dit vindt plaats volgens de instructies in het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00.

Naar boven

7.3 Informeren belanghebbende

De NVWA registreert de beslissing over aangehouden zendingen vis en informeert belanghebbende.

Naar boven