Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

8 Behandeling aangiften voor het vrije verkeer van vis

8.1 Aangifte voor het vrije verkeer

De Douane controleert de aangifte voor het vrije verkeer o.a. op de juiste indeling in het tarief.

Er zijn tariccodes vastgesteld die in het aangiftesysteem AGS staan. Dit houdt voor een aantal goederencodes in dat een bescheidcode moet worden vermeld in vak 44 van de aangifte in het vrije verkeer brengen. Voor IOO-vis moet één van de volgende bescheidcodes worden vermeld:

  • bescheidcode C673 met nummer van het vangstcertificaat

  • bescheidcode Y927 met de vermelding van “andere goederen dan bedoeld bij Vo. 1005/2008“.

Bij andere vis moet één van de volgende bescheidcodes worden vermeld:

  • bescheidcode C039 of

  • bescheidcode C040 met nummer

Het statistisch document voor grootoogtonijn en zwaardvis bestaat naast het IUU-vangstcertificaat.

Het niet vermelden van de bescheidcode zal niet direct leiden tot het niet aanvaarden van de aangiften of een fysieke controle. Het niet juist gebruiken van deze codes kan wel gevolgen hebben voor de juistheid van de aangifte. Het doen van een onjuiste aangifte is strafbaar.

Naar boven

8.2 Uitvoeraangifte

De exporteur van vis moet in een aantal gevallen bij de NVWA een Nederlands vangstcertificaat aanvragen. Bij uitvoer geldt, net als invoer, een taricmaatregel. De tariccodes zijn te vinden in het gebruikstarief.

Met NVWA is afgesproken dat bij uitvoer altijd het nummer van het vangstcertificaat in vak 44 vermeld moet worden. Ook als de zending naar een derde land gaat dat geen re-export vangstcertificaat vereist bij invoer.

Naast de gewone verificatiewerkzaamheden heeft de Douane geen andere taak voortvloeiend uit Bijlage 16 (Vis) bij het Convenant.

Naar boven