Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

3 Bevoegdheden

De Douane heeft:

  • controlebevoegdheden

  • opsporingsbevoegdheden

Let op!

De NVWA is de bevoegde autoriteit die toezicht houdt op de naleving van de wetgeving over vis. De NVWA heeft sommige taken overgedragen aan de Douane.

Naar boven

3.1 Controlebevoegdheden

De Douane is bevoegd goederen te controleren. De wetgeving waarvoor wij dezecontrolebevoegdheden hebben staat in onderdeel B van de bijlage van de Algemene douanewet (Adw).

Wanneer oefent u controlebevoegdheden uit?
De Douane oefent zijn controlebevoegdheden alleen uit, voor zover dat met het verantwoordelijke departement is vastgelegd in een bijlage bij de kaderovereenkomst.

Meer informatie over controlebevoegdheden
Meer informatie over het gebruik van uw controlebevoegdheden: Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

Naar boven

3.2 Opsporingsbevoegdheden

De Douane gebruikt voor deze taken geen opsporingsbevoegdheden anders dan in het verlengde van de afgesproken taak. Er kan bijvoorbeeld een proces verbaal opgemaakt worden bij de constatering van een overtreding.

Het Handboek Douane, onderdeel 36.00.00 geeft richtlijnen voor de algemene toepassing van de bevoegdheden die staan in het Wetboek van Strafvordering.

Douane opsporingsbevoegd voor economische delicten

Overtredingen van bepaalde voorschriften uit de Visserijwet 1963 zijn economische delicten (artikel 1, onder 4° van de Wet op de economische delicten). De Douane is hiervoor opsporingsbevoegd. Dit staat in artikel 17, punt 3 van de Wet op de economische delicten.

Naar boven