Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

10 Handhaving

De NVWA voorziet de Douane van relevante informatie voor het uitoefenen van haar taak. De Douane handhaaft op basis risicoanalyses. De Douane en de NVWA stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico’s zij willen afdekken bij het binnenbrengen in de Europese Unie. Ook stelt de Douane met de NVWA vast welke handhavingsmaatregelen zij daarvoor nemen.

Naar boven

10.1 Het uitvoeringsplan

De afdeling Handhaving en de NVWA stellen ieder jaar in overleg een uitvoeringsplan vast. De basis hiervoor zijn de Convenanten met bijlagen met het ministerie van LNV.

In het uitvoeringsplan zijn de risico’s beschreven en staat hoe de Douane hiermee omgaat. De afdeling Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) vertaalt afspraken uit het uitvoeringsplan vervolgens naar controleopdrachten. DLTC evalueert jaarlijks de werking van het plan.

Naar boven