Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

11 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

11.1 Gegevensuitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (artikel 12 DWU).

De Douane mag informatie uitwisselen als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en de NVWA nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren (artikel 1:33, lid 3 Adw).

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In bijlage 16 bij het convenant met LNV is opgenomen welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt. Meer informatie over gegevensuitwisseling vindt u in onderdeel 5.00.00 van het Handboek Douane.

Naar boven

11.2 Informatie-uitwisseling

De Douane:

  • stelt op verzoek aan de NVWA gegevens beschikbaar uit haar databestanden ten behoeve van de gezamenlijke handhaving.

  • levert de ingenomen bescheiden eenmaal per week in bij de NVWA.

  • bundelt de certificaten per dag en stuurt deze gesorteerd op.

De NVWA:

  • stelt op verzoek aan de Douane gegevens beschikbaar ten behoeve van de gezamenlijke handhaving

  • voorziet de Douane van informatie die nodig is om de taak naar behoren te kunnen uitvoeren

  • informeert de Douane per kwartaal over haar controles op geselecteerde zendingen vis vallende onder de IOO-wetgeving

  • heeft een archieffunctie voor de bescheiden.

Het Ministerie van LNV informeert het Douane Landelijk Kantoor afdeling Handhavingsbeleid en de NVWA over alle relevante voornemens tot wijziging van wetgeving of beleid.

Naar boven

11.3 Adresgegevens

Neem bij onregelmatigheden telefonisch contact op met de SLO van de NVWA. De NVWA geeft nadere instructies en neemt contact op met belanghebbende.

SLO NVWA

Pastoor Cramerstraat 14a

Tel: 088 223 44 70

6102 AC Echt

 

Email: iuu-slo@nvwa.nl

Douane Afdeling Documentenonderzoek (vh Falsificaten)

Alleen tijdens kantooruren:

Voor andere collega’s:

tel: (088) 151 55 22

Selecteren in ETG op ‘documentenonderzoek’.

fax:(010) 299 34 24

Naar boven