Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

Het doel van de wetgeving in dit voorschrift is onder andere te voorkomen dat door overbevissing vissoorten uitsterven. Visvangst wordt gereguleerd door o.a. vangstquota per vissoort en vangstgebied. Alle visserij die in strijd is met wet- en regelgeving, instandhoudings- en beheersmaatregelen, nationaal recht en internationale verplichtingen is illegale visserij. Een voorbeeld van een overtreding is het vangen van vis buiten de aangewezen periode.

Op grond van wetgeving zijn vangstcertificaten, vangstdocumenten en/of statistische documenten nodig voor het vangen van vis. De wetgeving is gesplitst in:

  • wetgeving IOO-visserij. IOO visserij = illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

  • ICCAT- en IOTC-visserij. ICCAT = International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas. Deze maakt regels voor o.a. blauwvintonijn, grootoogtonijn en zwaardvis. IOTC = The Indian Ocean Tuna Commission. Deze maakt regels voor grootoogtonijn

  • Dissostichus spp-visserij. Dissostichus spp is de Latijnse naam van een diepzee vissoort

Voor het leesgemak worden alle eerder genoemde vis en visserijproducten in dit voorschrift als vis omschreven, tenzij er specifieke regels zijn.

Naar boven

1.2 Convenant

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de handhaving van de wet- en regelgeving voor vis. De samenwerking tussen het ministerie van LNV en het ministerie van Financiën is vastgelegd in een convenant. Dit convenant is nader uitgewerkt in diverse bijlagen.

In een bijlage bij het convenant staat wat de taak van de Douane is. afdeling Handhaving maakt jaarlijks een uitvoeringsplan van de toezichtstaken van de Douane. Bij Vis heeft de Douane ook een taak bij veterinaire controles, dit is in Bijlage 7 behorende bij het Convenant tussen het ministerie van LNV en ministerie van Financiën vastgelegd.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

De Douane:

  • controleert bij binnenbrengen het vangstcertificaat van IOO-vis en indien van toepassing de statistische documenten of vangstdocumenten.
    De Douane doet deze documentencontrole (D-controle) in Rotterdam, Vlissingen, Maastricht (MAA) en op Schiphol (AAS). Op de overige plaatsen van binnenkomst doet de NVWA de documentencontrole

  • controleert op verzoek van de NVWA de echtheid van documenten

  • stuurt documenten die bij het binnenbrengen zijn overgelegd naar de NVWA/SLO, zie 11.3

Uitgebreide informatie over de taak van de Douane leest u in Hoofdstuk 4 van dit voorschrift.

Naar boven