Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

9 Proces klantmanagement

In het proces Klantmanagement worden normaal geen werkzaamheden verricht die te maken hebben met taken die in dit voorschrift staan. Maandaangevers moeten overigens op de gewone wijze IOO-documentatie aanleveren bij het binnenbrengen.

Naar boven

9.1 APEO-aanvraag (geldt alleen voor IOO vangstcertificaat)

Bij het Ministerie van LNV kan een visimporteur, volgens artikel 16, lid 2 van Verordening 1005/2009, een verzoek voor een APEO certificaat indienen. De aanvrager moet altijd in het bezit zijn van een door de Douane afgegeven AEO-certificaat. LNV zal het verzoek tot afgifte van een APEO-certificaat in behandeling nemen en de Douane en NVWA na afgifte op de hoogte stellen.

Geen overlegging bescheiden bij APEO-statushouders

Importeurs die de status van Approved Economic Operator(APEO) hebben hoeven bij de documentencontrole geen vangstcertificaat te overleggen, zij kunnen volstaan met het ter beschikking houden van het vangstcertificaat in hun administratie.
In het VGC-systeem moet geregistreerd worden dat het een APEO betreft.

Statistische documenten of vangstdocumenten moet wel worden overlegd.