Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.05.00 Voertuigcriminaliteit

2 Begripsbepalingen, afkortingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen en afkortingen

Begripsbepaling en afkortingen

Omschrijving

Adw

Algemene douanewet

Besluit BOA

Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2022

BFC/CA

Boetefraudecoördinator/contactambtenaar

DLK/HHB

Douane Landelijk Kantoor/ Afdeling Handhavingsbeleid

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

Eucaris

European Cartheft Information System: een registratiesysteem voor gestolen voertuigen op basis van bilaterale overeenkomsten tussen een aantal Europese landen.

Meldkamer

Landelijke Meldkamer Douane DLTC locatie Rotterdam

NSIS

Nationaal Schengen Informatie Systeem: het Nederlandse deel van het informatiesysteem van de Schengenlanden (SIS), met daarin onder meer opgenomen de EU-brede signalering van gestolen voertuigen.

OM

Openbaar Ministerie

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu, de taakgebieden van de niet-fiscale Douaneactiviteiten

Voertuig

Ieder motorvoertuig, aanhanger of caravan als gedefinieerd in de bepalingen met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem

VIN

Voertuigidentificatienummer

Voertuigcriminaliteit

Het signaleren van vermoedelijk gestolen, uitgaande voertuigen

WvSr

Wetboek van Strafrecht

WvSv

Wetboek van Strafvordering

Naar boven

2.2 Wetgeving

Er is geen specifieke wettelijke bepaling voor voertuigcriminaliteit in de douanewetgeving of andere wetgeving. Voertuigcriminaliteit valt onder de algemene ‘diefstal’-bepalingen van het WvSr (WvSr, artikel 310 en volgende).

Naar boven