Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.05.00 Voertuigcriminaliteit

7 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

7.1 Ontheffing geheimhoudingsplicht

In bijlage 4 van het convenant met J&V is geregeld dat informatie-uitwisseling met J&V plaatsvindt op de wijze zoals beschreven in art. 1:33 lid 3 ADW.

Verzoek om informatie door Officier van Justitie

Voor het verkrijgen van aanvullende informatie -bijvoorbeeld over de aangiften, overige bescheiden, exporteur en andere belanghebbenden- wendt de Officier van Justitie zich met een verzoek tot de BFC/CA van het betreffende kantoor. Als u een dergelijk verzoek krijgt, draagt u er zorg voor dat dit verzoek bij de BFC/CA komt.

Naar boven

7.1.1 Adresgegevens

Voorheen werd het aan de regio overgelaten om contact te leggen met de regiopolitie bij aantreffen van een gestolen voertuig. Inmiddels is de meldkamer Douane de instantie die contacten legt met de diverse politiediensten.