Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

12 Bijlage II Onderdelen voor wapens

Onderdelen

Onder wapens vallen ook de onderdelen en hulpstukken die:

  • specifiek bestemd zijn voor die wapens

  • en van wezenlijke aard zijn voor die wapens (Wwm, artikel 3, lid 1)

De volgende onderdelen van vuurwapens worden aangemerkt als onderdelen waarop de Wwm van toepassing is:

Onderdeel

Omschrijving

De loop

 

Het patroonmagazijn

Het patroonmagazijn is een voorwerp bedoeld om meerdere patronen te bundelen teneinde het vervoer en/of het laden te vergemakkelijken. Dit voorwerp beïnvloedt het functioneren van het wapen omdat het na het laden in het bundelen van de patronen voor het wapen voorziet. Een patroonmagazijn is voorzien van enig aanbreng- of toevoermechanisme.

De onderdelen die bestemd zijn om een schietwapen volautomatisch te doen schieten

Voor geweren: de bascule, het staartstuk, de grendel of de afsluiter.

Voor pistolen: de kast (het frame) en de slede.

Voor revolvers: de kast (het frame) en de cilinder.

Geen onderdeel

 

Patroonschakel

 

Patroonband

Een patroonband is een meestal stoffen of metalen voorwerp geschikt om meerdere patronen zijdelings te bundelen en bedoeld om de toe- of aanvoer van munitie in automatische wapens mogelijk te maken. Het bevat geen eigen aanbreng – of toevoermechanisme, maar beïnvloedt het functioneren van het wapen wel degelijk.

Patroonhouder

De patroonhouder is een voorwerp bedoeld om meerdere patronen te bundelen teneinde het vervoer en/of het laden te vergemakkelijken. Hierdoor oefent het invloed uit op het functioneren van het wapen, doordat het in het wapen wordt gebracht en daar ook de functie van “patroonhouder” vervult. De patroonhouder gaat mee in, op of aan het wapen en heeft dus na het laden nog wapentechnisch nut. Een patroonhouder omvat of bevat slechts patronen en is, in tegenstelling tot een patroonmagazijn, niet voorzien van enig aanbreng- of toevoermechanisme.

Laadstrip

Een laadstrip is een voorwerp bedoeld om meerdere patronen te bundelen met als enig doel om het vervoer en/of het laden te vergemakkelijken, terwijl het geen invloed heeft op het technisch functioneren van het wapen. Het heeft nadat het wapen is geladen geen enkel nut meer.