Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

18 Bijlage VIII Vergunning van de Minister van Defensie

(Model wapenvergunning voor wapenvervoer)

VERGUNNING
DE MINISTER VAN DEFENSIE
Gelet op artikel 2, derde en vierde lid van de Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel;

BESLUIT

 1. Vergunning wordt verleend aan:

               

  Naam:

  ..........................................................................................................................................................................................................evt. pasfoto

     

  Voornaam:

  ..............................................................................................................................................................................................................................

     

  Geboortedatum:

  ..............................................................................................................................................................................................................................

     

  Woonadres:

  ..............................................................................................................................................................................................................................

     

  ..............................................................................................................................................................................................................................

     

  Werkzaam bij:

  ..............................................................................................................................................................................................................................

     

  Registratienummer:

  ..............................................................................................................................................................................................................................

     

  om voor zover de uitoefening van de dienst zulks vereist het volgende wapen (of de daarbij behorende munitie) te dragen, voorhanden te hebben en te vervoeren: Type:

  .............................................................................................................................

  Type:

  ..............................................................................................................................

   

  Merk:

  .............................................................................................................................

  Merk:

  ..............................................................................................................................

   

  Kaliber:

  .............................................................................................................................

  Kaliber:

  ..............................................................................................................................

   
  1. en voorts voor zover de uitoefening van de dienst zulks vereist wapens en munitie van de categorieën II en III te vervoeren.

 2. De vergunninghouder:

  • dient de vergunning bij zich te dragen voor zover hij de hierboven bedoelde wapens of munitie bij zich heeft

  • dient de vergunning te tonen aan opsporingsambtenaren van de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

  • dient na beëindiging van de dienstbetrekking deze vergunning in te leveren

  • dient bij vermissing van de hierboven bedoelde wapens/munitie of een onderdeel daarvan alsmede het gebruik dit onmiddellijk te melden aan de dichtstbijzijnde brigadecommandant van de Koninklijke marechaussee

  • dient het in punt 1 onder a genoemde wapen na de dienstvervulling op een nader te bepalen plaats in te leveren

 3. De vergunninghouder dient zich strikt te houden aan de voorschriften met betrekking tot het eventuele gebruik van het onder 1a genoemde wapen of munitie, welke voorschriften hen door daartoe bevoegde autoriteiten zijn verstrekt.

(Plaats, datum)
DE MINISTER VAN DEFENSIE
voor deze,