Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Intracommunautaire verwervingen

Vragen

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Resultaat

De aankoop is voor u een in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

U moet btw betalen

U moet in Nederland btw betalen over de goederen die u hebt verworven. U moet de verschuldigde btw zelf uitrekenen en aangeven in uw aangifteformulier.

Koopt u als Nederlandse particulier een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel uit een ander EU-land (bijvoorbeeld een schip, een vliegtuig of een auto)? Dan geldt het volgende:

 • U hoeft geen btw-identificatienummer aan te vragen.
 • U moet aangifte doen bij een bpm-aangiftepunt van de douane.

De aankoop is voor u geen in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

U betaalt geen btw

Voor deze aankoop hoeft u in Nederland geen btw te betalen.

De aankoop is voor u geen in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

U betaalt toch btw

De levering is in Nederland belast met btw, omdat er sprake is van montage of installatie. U bent deze belasting verschuldigd via de zogenoemde verleggingsregeling.

De aankoop is voor u een in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

U moet btw betalen

U moet in Nederland btw betalen over de goederen die u hebt verworven. U moet de verschuldigde btw zelf uitrekenen en aangeven in uw aangifteformulier.

De aankoop is voor u een in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

U moet btw betalen

U moet in Nederland btw betalen over de goederen die u hebt verworven. U moet de verschuldigde btw zelf uitrekenen en aangeven in uw aangifteformulier.

Voor deze transactie hoeft u in Nederland geen btw te betalen.

Geen intracommunautaire verwerving

De transactie is voor u geen in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

De transactie is voor u een in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

U moet btw betalen

U moet in Nederland btw betalen over de goederen die u hebt verworven. U moet de verschuldigde btw zelf uitrekenen en aangeven in uw aangifteformulier.

De transactie is voor u geen in Nederland belaste intracommunautaire verwerving.

U betaalt geen btw

Voor deze transactie hoeft u in Nederland geen btw te betalen.

De aankoop is voor u een in Nederland belaste intracommunautaire verwerving, tenzij u kunt aantonen dat u al belasting hebt betaald in het EU-land waar de goederen zijn aangekomen.

U betaalt btw

U moet in Nederland in principe btw betalen over de goederen die u hebt verworven. U moet de verschuldigde btw zelf uitrekenen en aangeven in uw aangifteformulier.

U betaalt geen btw

Kunt u aantonen dat u in het land van aankomst van de goederen al belasting hebt betaald? Dan is de intracommunautaire verwerving voor u niet belast in Nederland. U kunt de belasting die u in het andere EU-land hebt betaald niet als voorbelasting aftrekken. Hebt u ook betaald in Nederland? Dan kunt u in sommige gevallen wel in aanmerking komen voor een teruggaaf. Neem voor een dergelijk verzoek om teruggaaf contact op met uw belastingkantoor.

Leverancier

De leverancier moet ondernemer zijn. Iemand is ondernemer als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hij oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Hierbij maakt het niet uit of hij als zodanig staat ingeschreven en of hij winst maakt.
 • Hij exploiteert zelfstandig een zaak of een recht om aan een zaak inkomsten te ontlenen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een winkelpand, maar ook om een octrooirecht.

Particulier

Een particulier is geen ondernemer, geen bijzondere ondernemer (landbouwer, vrijgestelde ondernemer) en geen rechtspersoon die geen ondernemer is.

Nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen

Dit bedoelen wij met nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Vervoer naar Nederland

Vervoer vanuit een ander EU-land naar Nederland betekent dat het vervoer van de goederen in Nederland eindigt.

EU-landen

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Vervoer naar Nederland

Vervoer vanuit een EU-land naar Nederland betekent dat het vervoer van de goederen in Nederland eindigt.

EU-landen

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Kleine-ondernemersregeling

Kleine ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een kleineondernemersregeling. Dit betekent dat ze minder omzetbelasting mogen betalen en eventueel ontheffing kunnen krijgen van hun administratieve verplichtingen en factureringsverplichtingen.

Als uw leverancier onder de kleineondernemersregeling valt, moet hij u dat laten weten.

Monteren en installeren

Dit houdt in dat de leverancier de goederen aanbrengt aan andere goederen, zoals het leveren en plaatsen van een keuken. Of dat de leverancier de keuken voor zijn rekening en risico laat plaatsen door een andere ondernemer.

Margeregeling

De margeregeling geldt voor gebruikte goederen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek. De regeling houdt in dat een handelaar in deze goederen alleen over de winst btw afdraagt.

Als uw leverancier voor de levering de margeregeling toepast, moet hij u dat laten weten.

Nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen

Dit bedoelen wij met nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Accijnsgoederen

Dit verstaan wij onder accijnsgoederen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Dit verstaan wij onder een afstandsverkoop. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Vergunning belaste intracommunautaire verwerving

Als bijzondere ondernemer of als rechtspersoon die geen ondernemer is hoeft u voor intracommunautaire verwervingen geen btw te betalen in Nederland. In sommige gevallen kan het echter voordeliger zijn om dat wel te doen door te kiezen voor belaste verwervingen. U moet dan een vergunning hebben voor belaste intracommunautaire verwerving.

Drempelbedrag voor aankopen binnen de EU

Bent u een bijzondere ondernemer of een rechtspersoon die geen ondernemer is? Dan hoeft u als afnemer voor intracommunautaire verwervingen geen btw te betalen in Nederland. Uw aankopen in andere EU-landen moeten dan wel onder het drempelbedrag blijven. Ook uw aankopen in het voorgaande jaar moeten eronder blijven. In Nederland is het drempelbedrag € 10.000.

Goederenvervoer in overige gevallen

Hiervan is sprake als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • U bent ondernemer in Nederland.
 • De leverancier vervoert de goederen die u hebt verworven niet zelf en hij laat dit ook niet (namens u) door een transportbedrijf doen.
 • De leverancier heeft u gemeld dat hij niet onder de kleineondernemersregeling valt.
 • De goederen die u hebt verworven worden niet gemonteerd of geïnstalleerd.
 • Uw leverancier past voor de levering niet de margeregeling toe.
 • U hebt geen nieuw of bijna nieuw vervoermiddel of accijnsgoederen verworven.
 • De afnemer is niet een landbouwer, vrijgestelde ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is.

Btw-identificatienummer

Eindigt het vervoer in een ander EU-land, maar staat uw Nederlandse btw-identificatienummer op de factuur van de leverancier? Dan moet u zowel in dat andere EU-land als in Nederland de btw voor verwerving betalen.

Goederen vanuit een ander EU-land overbrengen

Het overbrengen van eigen goederen vanuit een ander EU-land wil zeggen dat u uw goederen vanuit een EU-land (niet Nederland) vervoert naar een ander EU-land, zonder dat de goederen van eigenaar wisselen.

EU-landen

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Kies periode

Kies een periode waarover u een berekening wilt uitvoeren.