Personal income statement 2015 eligible foreign taxpayer

 

Download

You can read the PDF file by using Adobe Reader. This program can be downloaded from Adobe. The Tax and Customs Administration is not responsible for the installation and use of the reader.

Use this this form to declare your income that is not taxed in the Netherlands. You will need this personal income statement if you file a return as an eligible foreign taxpayer. Eligible foreign taxpayers are subject to the following conditions:

  • You live in an EU country, in Liechtenstein, Norway, Iceland, Switzerland, on Bonaire, Sint Eustacious or Saba.
  • At least 90% of your income is taxed in the Netherlands.
  • You are able to submit an income statement of the tax authorities in your country of residence.

More information about this personal income statement and the consequences of the qualifying non-resident taxpayer obligation can be found in the explanatory notes.

You can also use the form 'Inkomensverklaring 2015 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige' or 'Einkommenserklärung 2015 Beschränkt steuerpflichtige Steuerausländer', or chose another EU language.

Please note!

Make sure that the barcode in the form you are sending is clearly readable.

Below is information in Polish. 

Zaświadczenie o dochodach za rok 2015 Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg

W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy spełniasz następujące warunki:

  • twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby
  • co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii
  • możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania

Uwaga!

Upewnij się, że kod kreskowy na formularzu, który wysyłasz, jest wyraźnie czytelny.

 

 

Javascript is disabled in this web browser. You must activate Javascript in order to view this website.