Passieve veredeling

Onder de regeling 'Passieve veredeling' kunt u Uniegoederen tijdelijk uit het douanegebied van de Unie uitvoeren om te gebruiken bij 1 of meer veredelingen (bewerking, verwerking, vernietiging of herstelling). Daarna kunt u de veredelingsproducten in het vrije verkeer brengen, zonder dat u (volledige) invoerrechten hoeft te betalen.

Onder deze regeling kunt u bewerkingen of verwerkingen van Uniegoederen buiten de Unie laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld veredelingshandelingen die te complex zijn of waarvoor in de Unie geen geschikte methode is. Ook kunnen lagere loon- of productiekosten in het derde land een rol spelen.

De douaneschuld voor de veredelingsproducten wordt bij het in het vrije verkeer brengen berekend op basis van de veredelingskosten in het derde land.

U bent niet verplicht om de veredelingsproducten in het vrije verkeer te brengen.

U bepaalt dus zelf wat u na de uitvoer van de Uniegoederen of veredeling ervan met de goederen doet. U kunt ze bijvoorbeeld ook afzetten in het derde land waar ze zijn veredeld, of rechtstreeks vanuit dit derde land doorverkopen aan een afnemer buiten het douanegebied van de Unie. Dit hoeft u niet door te geven aan de Douane.

Aanvragen vergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling 'Passieve veredeling', dan hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het EU Trader Portal. Meer informatie hierover staat in de 'Invulinstructie EU Trader Portal – Vergunning passieve veredeling (OPO)'.

Let op!

Douanevergunningen bieden faciliteiten waaraan de Douane voorwaarden verbindt. Zo stellen we eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Ook moet u soms zekerheid stellen. Bereid u daarom goed voor, voordat u een vergunning aanvraagt. Een externe adviseur of douane-expediteur kan u daarbij helpen.

Vraagt u voor het eerst een vergunning aan? Voor meer informatie kunt u bellen met de BelastingTelefoon Douane.

Vereenvoudigde aanvraag

In een aantal gevallen kunt u deze vergunning vereenvoudigd aanvragen. Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door een aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling in te dienen met de standaard aangifteprocedure. De douaneaangifte wordt beschouwd als aanvraag voor de vergunning. U geeft dan aanvullende gegevens door met de 'Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte'.

Meer informatie

Lees meer over deze vergunning in de 'Toelichting en algemene voorwaarden' en in het Handboek Douane.

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de regeling 'Passieve veredeling'. Meer informatie hierover vindt u bij het Expertisecentrum Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV).

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.