Passieve veredeling

Onder de regeling 'Passieve veredeling' kunt u Uniegoederen tijdelijk uit het douanegebied van de Unie uitvoeren om te gebruiken bij 1 of meer veredelingen (bewerking, verwerking, vernietiging of herstelling). Daarna kunt u de veredelingsproducten in het vrije verkeer brengen, zonder dat u (volledige) invoerrechten hoeft te betalen.

Onder deze regeling kunt u bewerkingen of verwerkingen van Uniegoederen buiten de Unie laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld veredelingshandelingen die te complex zijn of waarvoor in de Unie geen geschikte methode is. Ook kunnen lagere loon- of productiekosten in het derde land een rol spelen.

De douaneschuld voor de veredelingsproducten wordt bij het in het vrije verkeer brengen berekend op basis van de veredelingskosten in het derde land.

U bent niet verplicht om de veredelingsproducten in het vrije verkeer te brengen.

U bepaalt dus zelf wat u na de uitvoer van de Uniegoederen of veredeling ervan met de goederen doet. U kunt ze bijvoorbeeld ook afzetten in het derde land waar ze zijn veredeld, of rechtstreeks vanuit dit derde land doorverkopen aan een afnemer buiten het douanegebied van de Unie. Dit hoeft u niet door te geven aan de Douane.

Aanvragen vergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling 'Passieve veredeling', dan hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het EU Trader Portal. Meer informatie hierover staat in de 'Invulinstructie EU Trader Portal – Vergunning passieve veredeling (OPO)'.

Let op!

Douanevergunningen bieden faciliteiten waaraan de Douane voorwaarden verbindt. Zo stellen we eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Wij verlenen alleen een vergunning als u aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen. Ook moet u zekerheid stellen. Soms is dit een borgsom.

Bereid u daarom goed voor, voordat u een vergunning aanvraagt. Lees meer hierover bij 'Voordat u een vergunning bij de Douane aanvraagt'.

Vereenvoudigde aanvraag

In een aantal gevallen kunt u deze vergunning vereenvoudigd aanvragen. Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door een aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling in te dienen met de standaard aangifteprocedure. De douaneaangifte wordt beschouwd als aanvraag voor de vergunning. U geeft dan aanvullende gegevens door met de 'Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte'.

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de regeling 'Passieve veredeling'. Meer informatie hierover vindt u bij het Expertisecentrum Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV).

Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)

Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) is de uitwisseling van inlichtingen tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten en tussen de douaneautoriteiten, voor goederen die onder verschillende veredelingsregelingen zijn geplaatst (actieve en passieve veredeling).

INF is verplicht voor:

  • passieve veredeling EX/IM waarbij 1 of meer EU-lidstaten betrokken zijn
  • passieve veredeling IM/EX (voorafgaande invoer veredelingsproducten of vervangende producten) waarbij méér dan 1 EU-lidstaat betrokken is. Er is meer dan 1 lidstaat betrokken, als u (of uw vertegenwoordiger) de douaneaangifte voor het vrije verkeer in een andere lidstaat doet dan de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling

Meer informatie over INF vindt u in bijlage 2: 'Gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF)' in het onderdeel 'Passieve Veredeling' van het Handboek Douane.

Het elektronische INF systeem via EU Customs Trader Portal

Voor de INF maakt u gebruik van het elektronische INF systeem. Dit elektronische systeem vervangt de papieren inlichtingenbladen (INF 1, INF 2, INF 5 en INF 9).

Bent u vergunninghouder? Dan krijgt u toegang tot het elektronische INF systeem door in te loggen in het EU Customs Trader Portal. U (of uw vertegenwoordiger) hebt hiervoor eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 3. Hebt u nog geen eHerkenning? Op Zo werkt eHerkenning vindt u meer informatie.

Meer informatie

Lees meer over de 'Vergunning passieve veredeling' in de 'Toelichting en algemene voorwaarden' en in het Handboek Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.