Van AGS en G(S)PA naar DMS

De Douane is gestart met de voorbereidingen van een belangrijke verandering bij het doen van aangiften: de vervanging van AGS en G(S)PA door een nieuw systeem, het Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

De verandering bestaat uit 5 onderdelen

  • De gegevensvereisten (dataset) van de aangifte wijzigen. Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform de gewijzigde bijlage B van het douanewetboek van de Unie.
  • Er komt een nieuwe functionaliteit in DMS: de verwerking van controlebevindingen. In AGS 3.1 'corrigeerde' de Douane altijd de aangifte. Met DMS 4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat hij een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de 'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt door de Douane.
  • Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) gaan uiterlijk 1 januari 2023 hun aanvullende aangifte(n) en/of aanbrengberichten versturen met DMS 4.1. Hiermee komt het aangiftedeel van de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) te vervallen.
  • Vergunninghouders IIAA die gebruik gaan maken van de zogenoemde ketenregeling, gaan voor het uitwisselen van controle-informatie, die voorheen in de GPA was opgenomen, gebruikmaken van de zogenoemde auditfile voorraad.
  • De huidige Venue wordt ook vervangen. Vanaf 1 juli 2021 kan voor vereenvoudigde aangiften e-commerce het programma DECO worden gebruikt.

Tijdpad

We kunnen u helaas nog niet informeren over de exacte datum waarop bedrijfsleven en Douane kunnen starten met het gaan gebruiken van DMS 4.0. De verwachting is dat dit nieuwe systeem begin 2022 beschikbaar zal zijn. Voor de vervanging van GPA en SPA gaan we voor het aangiftedeel gebruikmaken van DMS 4.1 en voor het controledeel van de auditfile voorraad. Dit zal niet gelijktijdig met de eerste ingebruikname van DMS 4.0 zijn, maar rond medio 2022.

Wat betekent de verandering voor mij?

Doet u momenteel alleen aangifte met AGS? Dan gaat u straks aangifte doen met DMS 4.0, de opvolger van AGS 3.1. U moet wel uw systeem aanpassen volgens de gewijzigde berichtenspecificaties voor DMS 4.0 (de MIG) én rekening houden met de gewijzigde verwerking van controlebevindingen.

Doet u aanvullende aangifte via de GPA of SPA of bent u vergunninghouder IIAA, plaatsing douane-entrepot, actieve veredeling of tijdelijke invoer? Dan gaat u dus aangifte doen met DMS versie 4.1. Hiervoor zijn 3 scenario’s ontwikkeld die door de Douane in een digitale voorlichtingssessie in augustus 2020 zijn toegelicht. In april 2021 zal een extra digitale informatie sessie plaats vinden. Hierover hebben wij een brief gestuurd naar ondernemingen die met deze verandering te maken krijgen. Deze brief is zowel per post als per e-mail verstuurd.

De basis voor de voorlichtingssessies zijn de volgende 2 documenten waarin de scenario’s zijn beschreven:

Bedrijven kunnen kiezen welk scenario in DMS het beste past in hun bedrijfsvoering.

De gewijzigde berichtenspecificaties (MIG) voor DMS 4.0 en 4.1 zijn inmiddels bekend en zijn besproken met de softwareontwikkelaars. Er zullen afspraken worden gemaakt over het moment waarop de bedrijventestomgeving beschikbaar komt - en wanneer het implementatietraject wordt gestart.

Webinar

Bekijk het webinar Van AGS naar DMS waarin specifiek wordt ingegaan op de gevolgen van de invoer DMS voor de vergunninghouders IIAA. Bekijk ook de veelgestelde vragen naar aanleiding van het webinar.

Klankbordgroep

Om de veranderingen goed te implementeren, is een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengesteld. Daar worden de veranderingen voor het bedrijfsleven door de komst van DMS besproken. Hebt u vragen? Dan kunt u die stellen bij uw koepelorganisatie of bij het bedrijvencontactpunt in uw regio.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.