Van AGS en G(S)PA naar DMS

De Douane is gestart met de voorbereidingen van een belangrijke verandering bij het doen van aangiften: de vervanging van AGS, Venue en G(S)PA door een nieuw systeem, het Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

De verandering bestaat uit 5 onderdelen

  • De gegevensvereisten (dataset) van de aangifte wijzigen. Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform de gewijzigde bijlage B van het douanewetboek van de Unie.
  • Er komt een nieuwe functionaliteit in DMS: de verwerking van controlebevindingen. In AGS 3.1 corrigeerde de Douane altijd de aangifte. Met DMS 4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat hij een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de gecorrigeerde aangifte volledig is verwerkt door de Douane.
  • Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) gaan uiterlijk 1 januari 2023 hun aanvullende aangifte(n) en/of aanbrengberichten versturen met DMS 4.1. Hiermee komt het aangiftedeel van de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) te vervallen. Voor GPA- en SPA-vergunninghouders is in overleg met de Douane uitstel mogelijk tot 1 juli 2023.
  • Vergunninghouders IIAA die gebruik gaan maken van de zogenoemde ketenregeling, gaan voor het uitwisselen van controle-informatie, die voorheen in de GPA was opgenomen, gebruikmaken van de zogenoemde auditfile voorraad.
  • Venue is nog beschikbaar tot 31 december 2022. Daarna moeten aangevers DMS of DECO gebruiken voor e-commerce-aangiften.

Tijdpad

De overgang van AGS naar DMS gaat in fasen. Bekijk onze planning.

Wat betekent de verandering voor mij?

Doet u momenteel alleen aangifte met AGS? Dan gaat u straks aangifte doen met DMS 4.0, de opvolger van AGS 3.1. U moet eventueel wel uw bedrijfsprocessen en aangiftesysteem aanpassen volgens de gewijzigde berichtenspecificaties voor DMS 4.0 én rekening houden met de gewijzigde verwerking van controlebevindingen.

Doet u aanvullende aangifte via de G(S)PA of SPA of bent u vergunninghouder IIAA, plaatsing douane-entrepot, actieve veredeling of tijdelijke invoer? Dan gaat u aangifte doen met DMS versie 4.1. Hiervoor zijn 3 scenario's ontwikkeld die we hebben besproken in ons webinar van 21 april 2021. We hebben bedrijven daarna gevraagd welk scenario het best past in hun bedrijfsvoering. Om een nog beter beeld te krijgen, stellen we in maart 2022 nog aanvullende vragen aan deze bedrijven.

De gewijzigde berichtenspecificaties (MIG) voor DMS 4.0 en 4.1 zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de Nationale Helpdesk Douane, bij de informatie van het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars. Hier vindt u ook meer informatie over de testomgeving voor bedrijven (BTO) en de zogenoemde validatie test service (VTS).

Webinars

Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB)

Om de veranderingen goed te implementeren, is een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengesteld. Daar worden de veranderingen voor het bedrijfsleven door de komst van DMS besproken. Hebt u vragen? Dan kunt u die stellen bij uw koepelorganisatie of bij het bedrijvencontactpunt in uw regio.

Meer weten?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane. Hebt u geen vraag over de berichtenverwerking in AGS of DMS, maar een andere vraag? Bel dan met uw bedrijvencontactpunt.

Bent u softwareontwikkelaar? Kijk dan op de website van de Nationale Helpdesk Douane, bij de informatie van het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars.

De overgang van AGS G(S)PA naar DMS betekent dat aangevers andere gegevens moeten aanleveren. De aankondiging hiervan leest u in de Staatscourant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.