Van AGS en G(S)PA naar DMS

De Douane is gestart met de voorbereidingen van een belangrijke verandering bij het doen van aangiften: de vervanging van AGS, Venue en G(S)PA door een nieuw systeem, het Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

De verandering bestaat uit de volgende onderdelen

 • Doet u nu aangifte met AGS? Vanaf uiterlijk 1 juli 2023 moet u aangifte doen met DMS.
 • Doet u nu aangifte met Venue? Vanaf uiterlijk 1 juli 2023 moet u aangifte doen met DMS.
  Wilt u de vrijstellingen van artikel 23 en/of 25 gebruiken voor e-commerce-aangiften tot € 150? En voldoen deze aangiften aan de voorwaarden voor het gebruik van de gereduceerde dataset (kolom H7 van bijlage B GVo.DWU)? Dan kunt u die indienen in DECO.
 • Bent u vergunninghouder Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) voor de douaneregelingen brengen in het vrije verkeer, actieve verdeling, tijdelijke invoer, bijzondere bestemmingen of douane-entrepot? Vanaf uiterlijk juli 2023 gebruikt u voor aanbrengberichten DMS. De huidige DIN/DEN-procedures vervallen.
  DMS 4.1 start in oktober 2022 en vervangt uiterlijk 1 juli 2023 de voorgeschreven procedures van de vergunningen 'Inschrijving in de administratie van de aangever' (IIAA), brengen in het vrije verkeer (de huidige G(S)PA), 'douane-entrepot', 'Actieve veredeling' en 'Bijzondere bestemmingen'. Dit gaat ook in fasen.
 • De gegevensvereisten (dataset) van de aangiften wijzigen. Gebruik voor de aangifte:
  • de gegevensvereisten van bijlage B van de Gedelegeerde Verordening van het Douanewetboek van de Unie (Gvo DWU)
  • de formaten en codes van bijlage B van Uitvoeringsverordening DWU (Uvo DWU)
  • de nationale aanvullingen in bijlage VIa bij de Algemene Douaneregeling
 • Bent u vergunninghouder IIAA die goederen onder direct opvolgende douaneregelingen plaatst met IIAA? Dan kunt u - onder voorwaarden - de zogenoemde ketenregeling gebruiken. U hoeft de goederen alleen aan te brengen als u de goederen onder de 1e douaneregeling plaatst. Als u de goederen onder een volgende douaneregeling plaatst, moet u die inschrijven in dezelfde bedrijfsadministratie om de ketenregeling te kunnen gebruiken.
 • Bent u vergunninghouder Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA)? Dan vervangt een auditfile voorraad uw opgave voorraadverloop met de huidige GPA. Als u kiest voor scenario 3 (ketenregeling) is dit verplicht.
 • De overgang naar DMS heeft enkele procedurele gevolgen in het aangifteproces. Zo moeten aangevers hun aangiften splitsen in meerdere artikelen, als we vaststellen dat een zending meerdere goederensoorten omvat. We geven de goederen pas vrij als de 'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt.

Per 1 juli 2023 is DMS volledig operationeel. Aangifte doen kan dan alleen nog met DMS, en met DECO voor e-commerce-aangiften.

Tijdpad

De overgang van AGS naar DMS gaat in fasen. Bekijk onze planning.

Wat betekent de verandering voor mij?

Doet u momenteel alleen aangifte met AGS? Dan gaat u straks aangifte doen met DMS 4.0, de opvolger van AGS 3.1. U moet eventueel wel uw bedrijfsprocessen en aangiftesysteem aanpassen volgens de gewijzigde berichtenspecificaties voor DMS 4.0 én rekening houden met de gewijzigde verwerking van controlebevindingen.

Doet u aanvullende aangifte via de G(S)PA of SPA of bent u vergunninghouder IIAA, plaatsing douane-entrepot, actieve veredeling of tijdelijke invoer? Dan gaat u aangifte doen met DMS versie 4.1. Hiervoor zijn 3 scenario's ontwikkeld die we hebben besproken in ons webinar van 21 april 2021. We hebben bedrijven daarna gevraagd welk scenario het best past in hun bedrijfsvoering. Om een nog beter beeld te krijgen, stellen we in maart 2022 nog aanvullende vragen aan deze bedrijven.

De gewijzigde berichtenspecificaties (MIG) voor DMS 4.0 en 4.1 zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de Nationale Helpdesk Douane, bij de informatie van het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars. Hier vindt u ook meer informatie over de testomgeving voor bedrijven (BTO) en de zogenoemde validatie test service (VTS).

Webinars

Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB)

Om de veranderingen goed te implementeren, is een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengesteld. Daar worden de veranderingen voor het bedrijfsleven door de komst van DMS besproken. Hebt u vragen? Dan kunt u die stellen bij uw koepelorganisatie of bij het bedrijvencontactpunt in uw regio.

Meer weten?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane. Hebt u geen vraag over de berichtenverwerking in AGS of DMS, maar een andere vraag? Bel dan met uw bedrijvencontactpunt.

Bent u softwareontwikkelaar? Kijk dan op de website van de Nationale Helpdesk Douane, bij de informatie van het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars.

De overgang van AGS G(S)PA naar DMS betekent dat aangevers andere gegevens moeten aanleveren. De aankondiging hiervan leest u in de Staatscourant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.