Van AGS naar DMS

De Douane is gestart met de voorbereidingen van een belangrijke verandering van AGS. AGS krijgt ook een nieuwe naam: Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

De verandering bestaat uit 5 onderdelen

  • De gegevensvereisten (dataset) van de aangifte wijzigen. Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform de gewijzigde bijlage B van het douanewetboek van de Unie.
  • Er komt een nieuwe functionaliteit in DMS: de verwerking van controlebevindingen. In AGS 3.1 'corrigeerde' de Douane altijd de aangifte. Met DMS 4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat hij een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de 'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt door de Douane.
  • DMS gaat uiterlijk 1 juli 2022 de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) vervangen.
  • Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) gaan uiterlijk 1 januari 2023 (aanvullende) aangifte(n) doen, of aanbrengberichten versturen met DMS. Dit geldt voor plaatsing onder de regelingen douane-entrepot, actieve veredeling en tijdelijke invoer.
  • De huidige VENUE wordt ook vervangen. Binnenkort leest u meer hierover op deze website.

Tijdpad

We kunnen u helaas nog niet informeren over datums waarop we beginnen met de implementatie van DMS. Dat heeft 2 redenen. Het wijzigen van bijlage B van het douanewetboek van de Unie is vertraagd. Dit heeft gevolgen voor de bouw van DMS en de berichtenspecificaties (MIG). Daarnaast onderzoeken we nog op welke manier de GPA en SPA vervangen worden door aangiften in DMS. We zijn bezig met de ontwikkeling van een aantal scenario's. Dit onderzoek kan ook gevolgen hebben voor de vergunninghouders IIAA plaatsing onder de regelingen douane-entrepot, actieve veredeling en tijdelijke invoer. Zodra hierover meer duidelijkheid is, laten we het weten. Op basis van die informatie kunt u kiezen voor een scenario.

Wat betekent de verandering voor mij?

Doet u momenteel alleen aangifte met AGS? Dan gaat u straks aangifte doen met DMS 4.0, de opvolger van AGS 3.1. U moet wel uw systeem aanpassen volgens de gewijzigde berichtenspecificaties voor DMS 4.0. En rekening houden met de gewijzigde verwerking van controlebevindingen. Hierover leest u meer bij 'De verandering bestaat uit 5 onderdelen'.

Doet u aanvullende aangifte via de GPA of SPA? Of bent u vergunninghouder IIAA, plaatsing douane-entrepot, actieve veredeling of tijdelijke invoer? Dan gaat u aangifte doen met DMS 4.0. We ontwikkelen hiervoor een aantal scenario's. Als we daar meer over weten, leest u dat op deze website. 

Zodra de gewijzigde berichtenspecificaties (MIG) voor DMS 4.0 bekend zijn zullen we die bespreken met de softwareontwikkelaars. Op dat moment kunnen ook afspraken worden gemaakt over het moment waarop de bedrijventestomgeving beschikbaar komt - en wanneer het implementatietraject wordt gestart.

Klankbordgroep

Om de veranderingen goed voor te bereiden, is een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengesteld. Daar worden de veranderingen voor het bedrijfsleven door de komst van DMS besproken. Hebt u vragen? Dan kunt u die ook stellen bij uw koepelorganisatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.