Van AGS naar DMS

De Douane is gestart met de voorbereidingen van een belangrijke verandering van AGS. AGS krijgt ook een nieuwe naam: Douaneaangiften Management Systeem (DMS).

De verandering bestaat uit 5 onderdelen

  • De gegevensvereisten (dataset) van de aangifte wijzigen. Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten uiterlijk 1 juli 2021 aangifte doen via DMS, conform de gewijzigde bijlage B van het Douanewetboek van de Unie.
  • Er komt een nieuwe functionaliteit in DMS: de verwerking van controlebevindingen. Wat dit voor u betekent leest u hieronder bij 'Verwerken controlebevindingen'.
  • DMS vervangt de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA). De overgang is uiterlijk 1 juli 2021 afgerond.
  • Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) moeten uiterlijk 1 januari 2023 (aanvullende) aangifte(n) doen en/of aanbrengberichten versturen met DMS. Dit geldt voor plaatsing onder de regelingen douane-entrepot, actieve veredeling en tijdelijke invoer.
  • De huidige VENUE wordt ook vervangen. Weten we hier meer over? Dan leest u dat zo snel mogelijk op deze website.

Kijk bij uw situatie wat de overgang naar DMS voor u betekent.

Ik doe alleen aangifte via AGS

DMS 4.0 wordt de opvolger van AGS 3.1. U gaat er de aangiften mee doen die u nu via AGS doet. U moet wel uw systeem aanpassen volgens de gewijzigde berichtenspecificaties voor DMS 4.0. Het verwerken van controlebevindingen gaat anders met DMS. Dit kan gevolgen hebben voor uw proces. Meer hierover leest u hieronder bij 'Verwerken controlebevindingen'.

Ik doe aanvullende aangifte via GPA of SPA, en ook aangifte via AGS

DMS 4.0 vervangt straks de GPA en de SPA. U moet uw systeem aanpassen volgens de gewijzigde berichtenspecificaties voor DMS 4.0. Het doen van (aanvullende) aangiften via DMS heeft mogelijk gevolgen voor de wijze waarop u gegevens in uw administratie moet vastleggen. Het verwerken van controlebevindingen gaat anders met DMS. Dit kan gevolgen hebben voor uw proces. Meer hierover leest u hieronder bij 'Verwerken controlebevindingen'.
 
Levert u nu in de GPA ook het voorraadverloop aan? Daarvoor blijft u voorlopig de GPA gebruiken. Zodra dit verandert, hoort u dat van ons.

Ik doe aanvullende aangifte via de GPA- of SPA, maar geen aangifte via AGS

DMS 4.0 vervangt straks de GPA en de SPA. Zorg ervoor dat u uw aanvullende aangifte(n) kunt doen met DMS. Vraag daarvoor een registratie elektronisch berichtenverkeer aan. Het doen van aanvullende aangiften via DMS kan gevolgen hebben voor de vastlegging van gegevens in uw administratie. Het verwerken van controlebevindingen gaat anders met DMS. Dit kan gevolgen hebben voor uw proces. Meer hierover leest u hieronder bij 'Verwerken controlebevindingen'.
 
Levert u nu in de GPA ook het voorraadverloop aan? Daarvoor blijft u voorlopig de GPA gebruiken. Zodra dit verandert, hoort u dat van ons.

Ik ben vergunninghouder IIAA, plaatsing douane-entrepot en/of actieve veredeling en/of tijdelijke invoer

U moet straks als vergunninghouder 'Inschrijving in de administratie van de aangever' voor plaatsing onder de regelingen douane-entrepot en/of actieve veredeling en/of tijdelijke invoer uw aangifte doen door de goederen in te schrijven in uw administratie. Aanbrengberichten en aanvullende aangiften moeten via DMS worden ingediend, als dit van toepassing is.

Verwerken controlebevindingen

Controlebevindingen worden met DMS anders verwerkt. In AGS 3.1 'corrigeerde' de Douane altijd de aangifte. Met DMS 4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat hij een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de 'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt door de Douane.

Gewijzigde berichtenspecificaties

De gewijzigde berichtenspecificaties (MIG) voor DMS 4.0 worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. Die bespreken we daarna met de ontwikkelaars van software. We verwachten dat DMS in het 4e kwartaal van 2019 in de bedrijventestomgeving beschikbaar komt.

Meer informatie vindt u in de community voor softwareontwikkelaars Belastingdienst Douane.

Klankbordgroep

Om de veranderingen goed voor te bereiden, is een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengesteld. Daar worden de veranderingen voor het bedrijfsleven door de komst van DMS besproken. Hebt u vragen? Dan kunt u die ook stellen bij uw koepelorganisatie. Weten we meer over de overgang van AGS naar DMS? Dan leest u dit op deze website.

Webinar

Tijdens een webinar hebben we laten zien wat de verandering betekent. Als u zich aanmeldt, sturen we een link. Dan kunt u het webinar alsnog bekijken.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.