Beschikbaarheid van douanesystemen

Voor verschillende douaneprocessen doet u volledig geautomatiseerd aangifte. Daarom streven wij naar een maximale beschikbaarheid van onze digitale aangiftesystemen: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar het komt soms voor dat onze aangiftesystemen niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of een verstoring.

Communiceren tijdens onderhoud en verstoringen

Bij onderhoud of verstoringen is er informatie beschikbaar op de website van de Nationale Helpdesk Douane, onder Beschikbaarheid.

Tijdens onderhoud gebruikt u de Noodprocedures automatiseringssystemen.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Nationale Helpdesk Douane.

Communicatieprotocol Onbeschikbaarheid Douanesystemen

Meer informatie over hoe de communicatie geregeld is tijdens onderhoud en verstoringen, leest u in het Communicatieprotocol Onbeschikbaarheid Douanesystemen op de website van de Nationale Helpdesk Douane.

In het protocol vindt u

  • de reactietijden in de berichtgeving, die de Douane toepast bij onbeschikbaarheid
  • hoe softwareleveranciers moeten handelen als zij een verstoring in hun eigen systemen constateren

Het communicatieprotocol wordt eenmaal per jaar geĆ«valueerd in het Overleg Douane Bedrijfsleven. In dit overleg wordt ook periodiek gesproken over de beschikbaarheidspercentages van de douanesystemen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.