Sneller uw goederen afhalen bij Nederlandse terminals met overeenkomst

Containers en trailers die in een Nederlandse haven worden gelost, moeten volgens de douanevergunning van de terminal opgenomen worden in de Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO). Dit geldt voor alle ferry- en containerterminals in Nederland. De terminal is als RTO-vergunninghouder verplicht bij uitslag (afhalen van de container of trailer) een administratie bij te houden waaruit blijkt:

  • hoe de betreffende container of trailer met goederen wordt weggevoerd, en
  • welke douaneaangifte(n) daarbij worden gebruikt

Om aan deze douaneverplichting te voldoen, sluiten Nederlandse ferry- en containerterminals overeenkomsten af met de partijen die containers of trailers bij hen afhalen. Dit zijn bijvoorbeeld douane-expediteurs, vervoerders, cargadoors of importeurs. In de overeenkomst wordt vastgelegd dat de afhalers van de containers of trailers bij de terminal digitaal een aantal gegevens aanleveren.

Juiste gegevens, snelle afhandeling

Meldt u op de voorgeschreven manier de juiste RTO-documentcodes en documentnummers? Dan worden de containers of trailers in de meeste gevallen automatisch gedeblokkeerd en vrijgegeven voor verder vervoer. Dit bevordert de logistieke doorstroming.

Handleiding Melding import documentatie Nederlandse havens (MID)

De manier waarop afhalers van containers of trailers gegevens moeten aanleveren, is vastgelegd in de Handleiding Melding import documentatie Nederlandse haven (MID). Dit is een gezamenlijk document van de Nederlandse Douane en het bedrijfsleven. De handleiding helpt bij het doorgeven van de juiste RTO-documentcodes en -nummers. Hierdoor kunnen containers en trailers op de ferry- en/of containerterminal worden afgehaald, zonder oponthoud.

Let op!

De Douane beoordeelt aan de hand van de documentatie of de container of trailer gedeblokkeerd kan worden. In een aantal gevallen wordt een container of trailer pas gedeblokkeerd nadat die is verzegeld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.