Overeenkomst met containerterminals in Rotterdam: snellere douaneafhandeling bij afhalen container

Containers die in de Rotterdamse haven worden gelost, moeten volgens de douanevergunning van de containerterminal opgenomen worden in de Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO). De terminal is als RTO-houder verplicht bij uitslag (afhalen van de container) een administratie te voeren waaruit blijkt:

  • hoe de betreffende container met goederen wordt weggevoerd, en
  • welke douaneaangifte(n) daarbij worden gebruikt

Om aan deze douaneverplichting te voldoen, sluiten Rotterdamse containerterminals overeenkomsten af met partijen die containers bij hen afhalen. Daarin wordt vastgelegd dat bedrijven die containers ophalen bij de containerterminal (bijvoorbeeld douane-expediteurs, vervoerders, cargadoors, importeurs), een aantal gegevens elektronisch aanleveren.

Meldt u op de voorgeschreven manier de juiste RTO-documentcode en documentnummer? Dan wordt de container in de meeste gevallen automatisch gedeblokkeerd, en vrijgegeven voor verder vervoer. Dit bevordert de logistieke doorstroming.

De manier waarop afhalers van containers gegevens moeten aanleveren, is vastgelegd in de Handleiding Melding import documentatie Rotterdamse haven (MID), ook wel Rotterdams Haven Document genoemd (dit is een gezamenlijk document van de Rotterdamse Douane en het bedrijfsleven). De handleiding helpt bij het doorgeven van de juiste RTO-documentcode + documentnummer. Na het juist doorgeven kan de container op de terminal worden afgehaald zonder dat problemen ontstaan met de douane-documentatie.

Let op!

De Douane beoordeelt aan de hand van de documentatie of de container gedeblokkeerd kan worden. In een aantal gevallen wordt een container pas gedeblokkeerd nadat die is verzegeld.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.