Luchtvracht en airwaybillnummer

U moet het airwaybillnummer in vak 44 van de aangiften vermelden. Het airwaybillnummer speelt een belangrijke rol bij het selecteren en uitvoeren van fysieke controles door de Douane. Dit belang neemt in de toekomst alleen maar verder toe.

Luchtvrachtzendingen: Airwaybillnummers vermelden in vak 44

Vermeld bij luchtvrachtzendingen die u aangeeft ten invoer, altijd de airwaybillnummers. Dit gegeven is onmisbaar voor alle betrokkenen partijen op onze luchthavens. Zo kunnen alle betrokkenen luchtvrachtzendingen snel identificeren. Het vermelden van het airwaybillnummer is niet wettelijk verplicht. Maar om de goederenstroom logistiek zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het vermelden erg belangrijk.

Zet bij het ten invoer aangeven van luchtvracht in vak 44 (Overgelegde bescheiden): het Master Airwaybillnummer, en als dat van toepassing is, het House Airwaybillnummer. Doe dat met de bijbehorend bescheidcodes, N741 en N703 (tabel T03 Sagitta codeboek).

Het bovenstaande geldt in voorkomende gevallen ook voor uitvoer aangiften als de airwaybillnummers bekend zijn.

Vak 31 Verpakking/Merken en nummers

Misschien vermeldt u het airwaybillnummer nu in vak 31. Het (geautomatiseerd) vermelden van airwaybillnummers in dit vak werkt niet meer.

One-Stop-Shop-controles

Het is de ambitie van de overheid om controles van een zending vanuit verschillende aangifteprocessen en door verschillende handhavingsdiensten zo veel mogelijk te combineren, de 'One-Stop-Shop-controles'.

Doelen:

  • dubbele controles vermijden
  • logistiek zo min mogelijk verstoren
  • zo efficiënt mogelijk, eventueel gezamenlijk, goederen fysiek controleren

De Douane kan als regisseur 'One-Stop-Shop-controles' alleen realiseren als een zending door de verschillende processen heen is te volgen als eenzelfde zending. Bij luchtvrachtzendingen gebruiken we daarvoor het airwaybillnummer.

Ook voor softwareontwikkelaars

Via onze community van softwareleveranciers zijn softwareleveranciers geïnformeerd over deze verandering. We vragen softwareleveranciers als dat nodig is, hun programma's aan te passen.

Meer informatie? Bel de DouaneTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.