Aanwijzingen AEO-self-assessment

Praktische aanwijzingen bij het uitvoeren van het AEO-self-assessment:

Het self-assessment

Het self-assessment is een analyse die u uitvoert om vast te stellen:

  • welke bedrijfsrisico’s er in uw onderneming zijn
  • of deze bedrijfsrisico’s zijn afgedekt door maatregelen van interne beheersing (procedures, werkinstructies, interne controles, enzovoort)

In de praktijk is er meestal een projectgroep die deze analyse uitvoert. In deze projectgroep zijn alle bedrijfsdisciplines vertegenwoordigd.

Mate van detaillering van het self-assessment

Vanuit de AEO-guidelines (Link AEO-guidelines = link naar pagina: 'Informatie van de Europese Unie'. Ga daar naar 4e punt: AEO-guidelines. Daarin staat een link naar de AEO-guidelines op de website van de Europese Unie) stelt u een overzicht op met specifieke verwijzingen naar de relevante maatregelen van interne beheersing in uw bedrijf (procedures, werkinstructies, interne controles, enzovoort).

Maak deze verwijzingen zo concreet mogelijk. Noem bijvoorbeeld het hoofdstuk, de paragraaf en/of de pagina van de betreffende procedure of werkinstructie of het betreffende handboek.

De AEO-guidelines

In de AEO-guidelines (Link AEO-guidelines = link naar pagina: 'Informatie van de Europese Unie'. Ga daar naar 4e punt: AEO-guidelines. Daarin staat een link naar de AEO-guidelines op de website van de Europese Unie) staat voor alle bedrijfsprocessen (inkoop, opslag, productie, enzovoort) een opsomming van de in de praktijk meest voorkomende bedrijfsrisico’s. De guidelines zijn daarom een goed hulpmiddel bij het uitvoeren van het self-assessment.

Let op!

Stel achteraf vast of de guidelines uw specifieke bedrijfsrisico’s wel volledig afdekken.

Procedures

Het begrip 'procedure' komt u in de AEO-guidelines ook tegen onder andere namen, zoals 'routine', 'instructie', enzovoort.
(Link AEO-guidelines = link naar pagina: 'Informatie van de Europese Unie'. Ga daar naar 4e punt: AEO-guidelines. Daarin staat een link naar de AEO-guidelines op de website van de Europese Unie)

De samenvatting van het self-assessment

Hebt u het self-assessment uitgevoerd? Dan vat u de bevindingen samen op het formulier Samenvatting AEO-self-assessment.

Scores

Geef aan ieder onderdeel van het formulier Samenvatting AEO-self-assessment een score van 0 tot en met 5.

De toelichting bij de scores staat op het formulier onder 'Betekenis van de scores'.

Minimale hoogte van de score

U moet minimaal score 3 hebben op alle onderdelen van het self-assessment. 

Een incidentele score lager dan 3 is mogelijk, maar zal tijdens het onderzoek worden beoordeeld. Uitgangspunt is dat uw maatregelen van interne beheersing (procedures, werkinstructies, enzovoort) voldoende gedetailleerd beschreven moeten zijn. Verder moet er een systeem van interne controle zijn op de naleving van de voorschriften. 

Tijdens het onderzoek beoordelen wij de juistheid van de toegekende scores.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.