AEO-self-assessment

De procedure voor het krijgen van een AEO-vergunning start met het doen van een AEO-self-assessment. Met dit AEO-self-assessment kunt u zelf een oordeel vormen over de kwaliteit van het interne beheersingssysteem van uw bedrijf. De normen waaraan uw bedrijf moet voldoen om een AEO-status te krijgen, zijn niet tot in detail vastgesteld. Het zijn 'open normen'. Op deze manier is het mogelijk dat uw bedrijf zonder aanpassing, of met kleine aanpassingen van uw administratie en werkwijze, een AEO-status krijgt.

Nadat het AEO-self-assessment is uitgevoerd, vult u het formulier Samenvatting AEO-self-assessment in. Dit formulier is 1 van de 4 onderdelen van een aanvraag AEO-status. U voert het self-assessment uit aan de hand van de AEO-guidelines. Daarin staat een link naar de AEO-guidelines op de website van de Europese Unie). In deze guidelines staat aan welke eisen uw bedrijf moet voldoen om een AEO-vergunning te krijgen.

Lees ook de Aanwijzingen AEO-self-assessment voor tips bij de uitvoering.

De 5 stappen van AEO-self-assessment:

Hieronder vindt u een kort overzicht van de 5 stappen van het AEO-self-assessment:

 1. Bepaal welk AEO-vergunning u aan wilt vragen
 2. Verzamel informatie
 3. Bepaal de risicogebieden
 4. Bepaal de (aanvullende) maatregelen
 5. Vraag de AEO aan en onderhoud de AEO

Stap 1 - Bepaal welk AEO-vergunning u wilt aanvragen

Ga na voor welk AEO-vergunning u in aanmerking wilt komen. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • AEO Douanevereenvoudigingen
 • AEO Veiligheid
 • Een combinatie van beide vergunningen ( Douanevereenvoudigingen en Veiligheid)

Basiseisen

Om in aanmerking te komen voor de AEO-vergunning 'Douanevereenvoudigingen' moet uw organisatie/bedrijf voldoen aan de volgende basiseisen:

 • Uw bedrijf is in het verleden de douaneverplichtingen zorgvuldig nagekomen.
 • Uw bedrijf voert een deugdelijke handels- en/of vervoersadministratie, die passende douanecontroles mogelijk maakt.
 • Uw bedrijf is financieel gezond.
 • Er is voldoende vakbekwaamheid over douanezaken beschikbaar in uw bedrijf.

Voor het vergunning 'Veiligheid' stellen wij de eis van vakbekwaamheid niet, maar moet uw bedrijf passende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.
Voor het combinatie van beide vergunning '(Veiligheid' en 'Douanevereenvoudigingen') moet u aan alle basiseisen voldoen.

Stap 2 - Verzamel informatie

Verzamel informatie op basis van de rol van uw bedrijf in de keten:

 • stel vast of de AEO-status reëel is op basis van de formele eisen
 • registreer de verzamelde informatie door:
  • een dossier aan te leggen
  • beschrijvingen en documenten te kopiëren
  • bestaande certificeringen binnen uw bedrijf te verzamelen
 • maak een stakeholder-analyse (welke rol speelt uw bedrijf binnen de supply chain)

Stap 3 - Bepaal de risicogebieden

Bepaal de risicogebieden met de AEO-guidelines (TAXUD/B2/047/2011 - hierna: de AEO-Guidelines) en de bedrijfsspecifieke situatie.

 • De AEO-Guidelines zijn uitgangspunt voor het bepalen van de potentiële risico's.
 • Stel op basis van de aard van uw bedrijf en uw activiteiten vast welke secties uit de AEO-Guidelines van belang zijn.
 • Bepaal de volledigheid van de geïdentificeerde set van risico's en vul eventueel aan met risico's die verband houden met de specifieke situatie van uw bedrijf.
 • Zorg voor draagvlak bij uw management.

Stap 4 - Bepaal de (aanvullende) maatregelen

Bepaal de (aanvullende) maatregelen voor de risicobeheersing en identificatie van de resterende risico's.

 • Beoordeel de risico's en de al getroffen maatregelen.
 • Bepaal de (eventueel) te nemen acties.
 • Stel het bestaan en werking vast van de maatregelen en procedures om te bepalen of de geïdentificeerde relevante risico's voldoende worden beheerst.
 • Motiveer resterende risico's (die niet worden afgedekt).

Stap 5 - Vraag de AEO aan en onderhoud de AEO

Het indienen van de aanvraag van de AEO status en periodieke evaluatie.

 • Dien de AEO-aanvraag in.
 • Geef wijzigingen door ter behoud van de AEO-status en stel regelmatig vast of uw bedrijf nog voldoet aan de AEO-voorwaarden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.