AEO-status aanvragen

Een volledige AEO-aanvraag bestaat uit 4 delen:

Wij nemen uw AEO-aanvraag alleen in behandeling, als de samenvatting AEO-self-assessment, het aanvraagformulier AEO de verklaring bij de aanvraag AEO en onderdeel 1.1 van de self-assessment-vragenlijst (SAQ) volledig ingevuld zijn ingeleverd. Is dit niet het geval? Dan sturen wij u binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag een verzoek om de ontbrekende stukken of gegevens alsnog te overleggen. U kunt de self-assessment vragenlijst:

 • insturen na het insturen van de AEO-aanvraag (de Douane neemt daarover contact met u op), of
 • inleveren tijdens het onderzoek door de Douane

Self-assessment vragenlijst van Europese Commissie

In het Douanewetboek van de Unie is voorgeschreven dat bij de AEO-aanvraag een standaard vragenlijst moet worden overgelegd. Deze vragenlijst is opgenomen in de AEO Guidelines.

AEO-aanvraag voor bedrijven met vestigingen in verschillende lidstaten

Rechtspersonen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EU kunnen een AEO-vergunning aanvragen. Heeft uw bedrijf vestigingen in verschillende lidstaten? Dan beoordelen wij per geval waar en hoe u de aanvraag moet indienen. Neem hiervoor contact op met het Landelijk Centrum AEO. Meer informatie over multinationale ondernemingen met vestigingen in verschillende lidstaten vindt u in de AEO-guidelines.

Voorkom vertraging

Lees de toelichting bij het aanvraagformulier door en vergeet de verplichte bijlagen niet. Denk ook aan het volgende:

 • Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door een bevoegd directeur. Is een directeur alleen gezamenlijk bevoegd? Dan moet(en) de andere directeur(en) ook tekenen of er moet een getekende machtiging worden overgelegd.
 • Vermeld de hoedanigheid van de ondertekenaar.

Termijnen

Als de aanvraag compleet bij ons binnen is, gaan 2 wettelijk vastgestelde termijnen in:

 • Wij stellen binnen 7 dagen de autoriteiten in andere lidstaten op de hoogte van de aanvraag.
 • Wij beslissen binnen 120 kalenderdagen of de AEO-vergunning wordt afgegeven.
  Kunnen wij ons niet houden aan deze termijn? Dan kan de afgiftetermijn worden verlengd met 60 kalenderdagen. Wij melden u dit als hiervan sprake is.
  Ook kan de termijn 30 kalenderdagen worden verlengd als wij meer informatie nodig hebben.
  Het kan voorkomen dat uw bedrijf tijdens het AEO-onderzoek nog zaken moet aanpassen om te kunnen voldoen aan de AEO-criteria. De tijd die dit kost, heeft geen invloed op de termijn waarbinnen wij moeten beslissen. Wordt de termijn hierdoor mogelijk overschreden? Dan moet uw bedrijf zelf een verzoek om uitstel van de behandeling bij ons doen.

AEO-logo

De Europese Commissie stelt aan bedrijven met een AEO-vergunning een AEO-logo ter beschikking. U krijgt dit AEO-logo bij de afgifte van uw AEO-vergunning. Alleen bedrijven met een AEO-vergunning mogen dit logo voor eigen doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld op commerciële documenten, in brochures of op visitekaartjes. Op het logo rust copyright.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.