Onderhoud van de AEO-status

Hebt u een AEO-vergunning? Dan moet u zelf regelmatig vaststellen of u nog voldoet aan de AEO-eisen. Stel periodiek vast of uw risico’s zijn gewijzigd, of de interne beheersingsmaatregelen nog passend zijn en goed werken. De AEO-guidelines zijn ook hierbij een goed hulpmiddel. (Link AEO-guidelines = link naar pagina: 'Informatie van de Europese Unie'. Ga daar naar 4e punt: AEO guidelines. Daarin staat een link naar de AEO-guidelines op de website van de Europese Unie). 

Leg uw werkzaamheden, de resultaten hiervan en eventuele vervolgacties goed vast. Bij het toezicht op de AEO-status maken wij hier zoveel mogelijk gebruik van. Wij zullen jaarlijks informatie hierover bij u opvragen.

Verder is het van belang dat u wijzigingen in uw bedrijfssituatie of in de controlemechanismen van uw bedrijf, die van invloed (kunnen) zijn op AEO-status, aan ons meldt. Denk aan wijzigingen in aandelenverhoudingen, directie, verantwoordelijke persoon voor douanezaken, overnames, verhuizingen, grote wijzigingen in logistieke of financiële systemen etc.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.