Samenwerking met andere organisaties bij AEO

De Douane werkt bij de aanvraag van AEO-vergunningen en bij de controle op naleving van de regels die horen bij de AEO-vergunning, samen met andere organisaties. Dat zijn:

  • Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
  • Koninklijke Marechaussee

Samenwerking Douane met Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Bedrijven die een erkenning hebben van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) kunnen daarvan profiteren bij de aanvraag van een AEO-vergunning. Dit komt omdat er bij de COKZ-erkenning op een aantal punten wordt getoetst die ook bij een AEO-vergunningafgifte van belang zijn. Het gaat vooral om onderdelen uit het EU-hygiënepakket gericht op de goederenstroom en op voedselveiligheid. Ook bij het toezicht zelf kan deze erkenning een efficiencywinst opleveren.

Deze samenwerking is ingezet om de controlelast voor het bedrijfsleven te beperken.

Bij ernstige tekortkomingen op naleving van de regels

Worden bij een bedrijf ernstige tekortkomingen geconstateerd? Dan melden COKZ en de Douane dat aan elkaar. Daardoor kunnen wij snel risico’s onderkennen en verhogen we de veiligheid in de logistieke keten.

Samenwerking Douane met Koninklijke Marechaussee

Vraagt u gelijktijdig aan: de AEO-status (bij de Douane) en de status Erkend agent of Bekende afzender (bij Koninklijke Marechaussee)? Dan overleggen Koninklijke Marechaussee en Douane met de aanvrager hoe het aanvraagproces zo efficiënt mogelijk kan worden doorlopen. Als dat wenselijk is voeren Koninklijke Marechaussee en Douane gezamenlijk het onderzoek uit.

Controle op verleende vergunningen

Bij het toezicht op de verleende AEO-vergunningen stemmen Koninklijke Marechaussee en Douane onderling af of een verleende status van een te controleren bedrijf nog actueel is. Is de aanvrager recent bezocht door de andere toezichthouder? Dan ligt de nadruk bij de controle op de afwijkende vereisten.

Bij ernstige tekortkomingen op naleving regels

Worden bij een bedrijf ernstige tekortkomingen geconstateerd? Dan melden Koninklijke Marechaussee en Douane dat aan elkaar. Daardoor onderkennen wij risico’s snel en verhogen we samen de veiligheid in de logistieke keten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.