Toetsing

Een AEO-aanvraag wordt niet geaccepteerd als:

  • deze, ook na ons verzoek om aanvullende gegevens, niet alle benodigde informatie bevat
  • deze niet is ingeleverd bij de bevoegde douaneautoriteiten van de betreffende lidstaat
  • deze wordt ingediend binnen 3 jaar na intrekking door ons van een eerder afgegeven AEO-vergunning

Een aanvraag voor een AEO-vergunning kan na nader onderzoek worden afgewezen als wij vaststellen dat u niet aan de hiervoor genoemde criteria voldoet.

U kan tegen de afwijzing bezwaar aantekenen.

Wij bezoeken elk bedrijf dat een AEO-aanvraag indient. Tijdens dit bezoek vindt onder meer een gesprek plaats met:

  • de directie van het bedrijf
  • de personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van het AEO-self-assessment
  • de persoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor het beveiligings- en veiligheidsbeleid (als dat van toepassing is)

Verder beoordelen wij of uw bedrijf voldoet aan de AEO-criteria en of de mogelijke risico's in voldoende mate zijn afgedekt. Wij kunnen na onderzoek uw aanvraag voor een AEO-status afwijzen als u niet voldoet aan de criteria. U kunt bezwaar aantekenen tegen een formele afwijzing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.