AEO-concept

Bij toetsing en afgifte in het kader van het AEO-concept in Nederland gebruikt de Douane de volgende kernelementen:

  • Ons uitgangspunt - horizontaal toezicht op de hele logistieke keten - is gebaseerd op georganiseerd vertrouwen.
  • Wij maken maximaal gebruik van alle waarborgen die het bedrijfsleven al biedt, waaronder bestaande veiligheidssystemen.

Horizontaal toezicht, georganiseerd vertrouwen

De klassiek controlemethode kenmerkt zich door verticaal toezicht en wantrouwen. De Douane selecteert en controleert.

Bij horizontaal toezicht gaan wij uit van vertrouwen. Dat is geen blind vertrouwen, maar vertrouwen op basis van:

  • ervaringen uit het verleden (hoe staat het bedrijf bij ons bekend) en
  • de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf

Die verantwoordelijkheid betekent dat een bedrijf zelf alle waarborgen en veiligheidsprocedures bewaakt. Wij geven een bedrijf al dan niet ons vertrouwen op basis van onze beoordeling van bestaande waarborgen, veiligheidssystemen en formele aspecten uit de EU-wetgeving. Vandaar het uitgangspunt georganiseerd vertrouwen.

Wij willen op een slimme manier aansluiten bij de al aanwezige waarborgen door de deelnemers in de keten. Het gaat hierbij om de interne beheersingsmaatregelen van een bedrijf. Maar bijvoorbeeld ook om relevante certificeringen (bijvoorbeeld ISPS, TAPA, ISO) en controles door andere instanties zoals de Koninklijke Marechaussee. Zo verhogen wij de effectiviteit van onze controles flink, terwijl de lasten voor het bedrijfsleven gelijk blijven.

In het veiligheidsdenken van de Europese Commissie speelt de hele logistieke keten een belangrijke rol. In die keten zijn 3 belangrijke controlemomenten:

  • aan het begin van de keten (export)
  • aan het eind van de keten (import)
  • bij de EU-grensoverschrijding

Concept

In het AEO-concept gaat het om de waarborgen in de hele logistieke keten voor een veilig goederenverkeer. Het uitgangspunt is een evaluatie van de waarborgen en veiligheidsprocedures in algemene zin, en niet langer de controle van individuele goederentransacties.

Het AEO-concept gaat uit van beveiliging van de hele supply-chain (ketenbenadering). Zo wordt van producent tot afnemer de goederenstroom in beeld gehouden. Buiten de EU zijn andere systemen van toepassing, die vergelijkbaar zijn met het AEO-concept. Vergelijking is mogelijk dankzij een door de Wereld Douane Organisatie (WDO) ontwikkelde standaard.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.